Логос Україна / Мистецька галерея / Байда Анатолій Олегович


Байда Анатолій Олегович

Байда Анатолій Олегович. Песик   Байда Анатолій Олегович. Порося

Байда Анатолій Олегович. Баранець «Різдвяний»   Байда Анатолій Олегович. Кінь
Байда Анатолій Олегович
Народний майстер, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України

Закінчив Державну художню середню школу імені Т. Г. Шевченка та факультет художньої кераміки Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. У 2008 р. отримав диплом Інституту соціальних і культурних зв’язків ім. Св. княгині Ольги за спеціальністю психологія.
У 2009 р. закінчив Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, отримавши спеціальність соціальний працівник та практикуючий психолог.
Пройшов модульний курс «Соціальні послуги розумово відсталим людям на рівні громади» при Національному університеті «Києво-Могилянська академія».
З 2003 р. працює в Центрі трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціальної адаптації, а з 2008 р. також у літературно-меморіальному музеї-квартирі П. Г. Тичини.
Роботи художника представляють практично всі відомі в українському прикладному мистецтві методи декорування та формотворення кераміки і вирізняються тонкою деталізацією та живописністю.
Анатолій Байда був учасником численних мистецьких виставок, всеукраїнських симпозіумів гончарного мистецтва, Міжнародного мистецького пленеру «Дивосвіт 2008». Протягом 2007–2008 рр. відбулося п’ять персональних виставок художника.
За вклад у розвиток вітчизняної культури і мистецтва має численні грамоти та подяки від Міністерства освіти і науки України, у 2008 р. нагороджений Орденом за сумлінну працю і високий професіоналізм.
 
Anatoliy Olegovych Bayda
Folk Master, member of the National Union of Ukrainian Folk Art Masters

Anatoliy Olegovych Bayda graduated from the State Art School named after T. G. Shevchenko and Department of Art and Ceramics, Kiev State Institute of Decorative Arts and Design named after M. Boychuk. In 2008 he graduated from the Institute of Social and Cultural Relations named after St. Olga, psychology specialty.
In 2009 Anatoliy Olegovych graduated from the National Teacher`s University named after M. P. Dragomanov, social worker and a practicing psychologist's degree.
Anatoliy Bayda finished a modular course of Social Services to Mentally Retarded People at the Community Level at the National University Kyiv-Mohylianska Academy.
Since 2003 he has worked at the Center of Work Rehabilitation for Mentally Retarded Persons with Disabilities in Kyiv with the Section of Social Adaptation, and since 2008 co-worked in the Literature and Memorial Museum-apartment of P.G.Tichina.
Bayda's works represent nearly all known Ukrainian techniques of decorating and shaping ceramics in applied art and at the same time they stand out for their particular detailed design and colourful painting.
Anatoly Bayda has been a participant of many art exhibitions, nationwide symposiums of pottery art, International Plein Air Dyvosvit 2008. During 2007–2008 he had five personal exhibitions.
For his contribution to the development of national culture and art the artist has received numerous letters of appreciation from the Ministry of Education and Science, and in 2008 Anatoliy Olegovych was awarded the Order for the diligent work and professionalism.Логос Україна / Мистецька галерея / Байда Анатолій Олегович