Логос Україна / Мистецька галерея / Боднарчук Василь Дмитрович


Боднарчук Василь Дмитрович

Боднарчук Василь Дмитрович. Із серії «Пейзаж»   Боднарчук Василь Дмитрович. Із серії «НЮ»
Боднарчук Василь Дмитрович
Художник.
Член Національної спілки художників України, член клубу українських митців

Народився в 1948 р. у с. Тязів Галицього району Івано-Франківської області. Упродовж 1963–1968 рр. навчався на відділі художньої кераміки Косівського училища прикладного мистецтва.
У 1975 р. закінчив Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва (кафедра художньої кераміки).
Художник-кераміст з 1976 р. бере активну участь у виставках в Україні та за кордоном. Протягом 2007–2008 рр. був учасником VІІ та VІІІ Міжнародних виставок Європейського мистецтва (м. Равіч, Польща), у 1998 р. – міжнародного пленеру живопису «Obomiky Slaskie». В. Боднарчук також є учасником ІІІ Всеукраїнського та І Національного симпозіумів кераміки в с. Опішному (Полтавська область).
З 2000 р. працює викладачем Львівської національної академії мистецтв.
Художні зацікавлення Василя Дмитровича багатогранні: монументальна та декоративна кераміка, проектування інтер`єрів та екстер`єрів, живопис.
Твори митця зберігаються в Музеї сучасного образотворчого мистецтва України (м. Київ), Національному музеї-заповіднику українського гончарства в с. Опішному (Полтавська область), Музеї етнографії та художнього промислу (м. Львів), Бібліотеці ім. Анни Ахматової (м. Київ), приватних колекціях в Україні, Польщі, США, Канаді, Німеччині, Росії, а також є власністю «Електрон-банку», Західно-українського комерційного банку.
 
Vasyl Dmytrovych Bodnarchuck
Artist
The Member of the National Union of artists of Ukraine, the Member of the Club of Ukrainian artists

Was born in 1948 in Tyaziv, Galytskyi region of Ivano-Frankivsk oblast. During 1963–1968 was studying at the Department of Artistic ceramics in Kosiv College of arts.
In 1975 graduated from Lviv State Institute of applied and decorative arts (Department of Artistic ceramics).
The artist-ceramist since 1976 has taken parts in exhibitions in Ukraine and abroad. During 2007–2008 was a participant of VІІ and VІІІ International exhibitions of European art (Ravich, Poland), in 1998 of International plenary of pictorial art «Obomiky Slaskie». V. Bodnarchuck also is a participant of ІІІ All-Ukrainian and І National symposiums of ceramics in Opishnae (Poltava Region).
Since 2000 has worked as a teacher of Lviv National Academy of Arts.
Vasyl Dmytrovych's artistic interests are many-sided: monumental and decorative ceramics, design of interiors and exteriors, pictorial art.
The artist's works are saved in the Museum of modern imitative art in Ukraine (Kyiv), in the National Preserve Museum of Ukrainian pottery in Opishnae (Poltava Region), in the Museum of Ethnography and artistic craft (Lviv), in the Library named in Anna Akhmatova (Kyiv), in private collections in Ukraine, Poland, the USA, Canada, Germany, Russia and also are the property of «Electron-Bank», West Ukrainian Commercial Bank.Логос Україна / Мистецька галерея / Боднарчук Василь Дмитрович