Логос Україна / Мистецька галерея / Філінська Людмила Леонідівна


Філінська Людмила Леонідівна

Філінська Людмила Леонідівна. Глиняні писанки   Філінська Людмила Леонідівна. Композиція з глиняних писанок, виконаних в техніці філігрань
Філінська Людмила Леонідівна. Композиція з глиняних писанок, виконаних в техніці філігрань
Філінська Людмила Леонідівна
Народний майстер, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України

О. С. Жолудь народився 6 травня 1955 р. в м. Запоріжжі.
Народилася 10 квітня у 1946 р. в с. Лаврівка Вінницької області.
У 1967 р. закінчила Дубенське педагогічне училище (Рівненська обл.) за спеціальністю вчитель початкових класів.
Протягом багатьох років Людмила Леонідівна захоплювалася роботою із глиною і поступово глина повністю полонила її — стала провідною ниткою у житті й творчості. Творячи своє глиняне диво, пані Людмила винайшла нову техніку виготовлення керамічних писанок — філігрань.
Нині майстриня створює традиційну «живу» писанку, керамічну писанку, глиняну іграшку, витинанки, але все ж робота з глиною посідає чільне місце у її творчості.
З 1991 р. Л. Л. Філінська здійснює активну виставкову діяльність. Роботи її експонувались у Києві, Дніпропетровську, Ямполі, Опішному, Хмільнику, Вінниці, Могилів-Подільському. Вона була учасницею Всеукраїнського симпозіуму з народного гончарства «Бубнівська кераміка» (Бубнівка, 1995, 2001 рр.), Національного симпозіуму гончарства «Опішне–2001», Міжнародного фестивалю «Шешори–2007» (Воробіївка, 2007, 2008 рр.).
З 1989 по 2007 р. вона постійна учасниця всіх обласних мистецьких заходів та багатьох виставок у Національній спілці майстрів народного мистецтва України, республіканських форумів, конференцій, фестивалів.
У 1989 р. стала ініціатором створення Музею мистецтва та побуту Поділля (у 1993 р. присвоєно звання «Народний музей»), яким керувала до 2003 р.
Протягом багатьох років Людмила Леонідівна працює практиком-наставником Оратівського будинку дитячої творчості та викладачем Приватної школа «АІСТ», проводить постійно діючі уроки, виставки, майстерні, передає дітям свої знання та вміння.
 
Lyudmila Leonidivna Filinska
Folk master, Member of the Ukrainian National Union of Folk Artists

Lyudmila Filinska was born in Lavrivka, Vinnytsia region on 10 April, 1946.
In 1967 she graduated from Dubno Teachers' School (Rivne region) as a teacher of primary school.
During many years Lyudmyla Leonidivna was impressed by work with clay and little by little clay became the dominant feature in her life and creation. Creating her clay masterpieces Lyudmyla discovered new technology to make ceramics pysankas (painted Easter eggs) — carving ones.
Now master makes traditional — «live» — pysanka, ceramic pysanka, clay toy, vytynanka, but work with clay is the main. Since 1991 L. L. Filinska is an active exhibition figure. Her works one can find in Kyiv, Dnipropetrovsk, Yampol, Opishnae, Khmilnik, Vinnytsia, and Mogyliv-Podilske. Filinska became a participant of all-Ukrainian folk pottery symposium — Bubnivka Ceramics (Bubnivka, 1995, 2001), National Pottery symposium — Opishnae–2001, and international festival Sheshory–2007 (Vorobiivka, 2007, 2008).
From 1989 till 2007 she constantly participated in all-regions activities and many exhibitions in Ukrainian National Folk Artists Union, republican forums, conferences and festivals.
In 1989 she was an initiator to create the Podil museum of art and life and has headed it till 2003 (in 1993 museum became the national).
During many years Lyudmyla Leonidivna has been working as practical master in Orativ child art house and as a teacher in private school STORK. She leads lessons, exhibitions, studios, gives her knowledge and skills to children.Логос Україна / Мистецька галерея / Філінська Людмила Леонідівна