Логос Україна / Мистецька галерея / Кондратюк Олена Василівна


Кондратюк Олена Василівна

Кондратюк Олена Василівна. Декоративна ваза «Відгомін віків»
Кондратюк Олена Василівна
Художник-кераміст

Народилася 1957 р. у м. Львові. У 1980 р. закінчила відділ художньої кераміки Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва (нині Львівська національна академія мистецтв).
Творить у царині ужиткової, декоративної та монументальної кераміки.
Понад 10 років Олена Василівна працювала в науково-дослідному секторі Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва, згодом на Львівській експериментальній кераміко-скульптурній фабриці, а з 1996 р. викладає на кафедрі художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв.
Від 1981 р. бере активну участь в обласних, всеукраїнських і міжнародних виставках та проектах, є учасником ІІІ Всеукраїнського симпозіуму монументальної кераміки в Опішному. У своїй авторській роботі особливу увагу приділяє декоративному трактуванню поверхні.
Понад 30 взірців автора впроваджено у виробництво на Львівській експериментальній кераміко-скульптурній фабриці. У 1988 р. була відзначена Національною спілкою художників України «За кращий взірець року», впроваджений у виробництво.
Роботи О. В. Кондратюк зберігаються в Національному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному, приватних зібраннях у Польщі, Угорщині, Німеччині, Латвії. Монументальні роботи представлені на об’єктах Львова, Києва, Кіровограда, Сімферополя, Дубно, Калуша та Кузнецовська.
 
Olena Vasylivna Kondratyuk
Artist-ceramist

Olena Vasylivna Kondratyuk was born in Lviv in 1957. In 1980 she graduated from the Department of Ceramic Art, Lviv State Institute of Applied and Decorative Arts (now Lviv National Academy of Arts).
O. V. Kondratyuk works in the field of crafts, decorative and monumental ceramics.
Over 10 years Olena had worked in the research sector of the Lviv State Institute of Applied and Decorative Arts, later in the Lviv Experimental Sculptures and Ceramics Factory, and from 1996 worked at the Department of Ceramic Art of Lviv National Academy of Arts.
From 1981 she actively participated in the nationwide and international exhibitions and projects, the 3rd all-Ukrainian Symposium of Monumental Ceramics in Opishnae. In her work she focuses on the decorative surface treatment.
More than 30 models of the author were put into production in the Lviv Experimental Ceramics and Sculpture Factory. In 1988 Olena Vasylivna was awarded by the National Union of Artists of Ukraine for the Best Model of the Year implemented in production.
Works of A. V. Kondratyuk are stored at the National Museum of Pottery, Opishnae, in private collections in Poland, Hungary, Germany, Latvia. The monumental works are represented at objects in Lviv, Kyiv, Kirovograd, Simferopol, Dubno, Kuznetsovska, and Kalusha.Логос Україна / Мистецька галерея / Кондратюк Олена Василівна