Логос Україна / Мистецька галерея / Козак Сергій Миколайович, Козак Надія Миколаївна


Козак Сергій Миколайович, Козак Надія Миколаївна

Козак Надія Миколаївна. Сонце з місяцем зустрілись
Козак Сергій Миколайович, Козак Надія Миколаївна
Подружжя художників,
члени Національної спілки художників України.

Сергій Миколайович Козак народився 1958 р. в станиці Єрємєнь-Тау (Казахстан). 1977 р. закінчив Київський художньо-промисловий технікум. Керамікою займається понад 20 років.
Надія Миколаївна Козак народилася 1958 р. в с. Радичів Чернігівської області. Закінчила Київський художньо-промисловий технікум (1978 р.) та Львівський поліграфічний інститут ім. І. Федорова (1989 р.). З 1992 р. займається керамікою.
З 1990 р. подружжя брало участь у всеукраїнських і міжнародних виставках та симпозіумах, неодноразово нагороджувалось дипломами та преміями. У 2008 р. пані Надія та пан Сергій отримали Гран-прі на фестивалі скульптури і кераміки (м. Румазьєр-Лубер, Франція).
Художники, надихнуті національним мистецтвом минувшини, спостерігаючи навколишнє сьогодення, творять роботи, сповнені теплоти, любові та радості, використовуючи у виготовленні та оздобленні кераміки традиційні технології та розробляючи нові, які є новаторськими і унікальними, бо передають власний стиль автора.
 
Serhiy Myckolayovych Kozack, Nadiya Myckolayivna Kozack
Married couple of artists,
Members of Ukrainian National Union of Artists.

Serhiy Myckolayovych Kozack was born in 1958 in stanitsa Yeremen'-Tau (Kazakhstan). In 1977 he graduated from Kyiv Art-Trade College. Over 20 years he has been engaged in ceramics.
Nadia Myckolayivna Kozack was born in 1958 in Radychiv of Chernihiv region. She graduated from Kyiv Art-Trade College (1978) and Lviv Polygraph Institute named after I. Fedorov (1989). Since 1992 she works at ceramics.
Since 1990 the couple has taken parts in all-Ukrainian and international exhibitions and symposiums, repeatedly they were rewarded by diplomas and premiums. In 2008 Mrs. Nadia and Mr. Serhiy received a Grand-prix at the festival of sculpture and ceramics (Rumazier-Luber, France).
The artists inspirited by national art of past times observing the environment of nowadays have been creating works full of warmness, love and joy using in their producing and trimming of ceramics the traditional technologies and also they are working out new technologies which are innovatory and unique because they deliver the own style of an author.Логос Україна / Мистецька галерея / Козак Сергій Миколайович, Козак Надія Миколаївна