Логос Україна / Мистецька галерея / Мось Петро Філонович


Мось Петро Філонович

Мось Петро Філонович. Декоративна скульптура «Христос-виноградар»   Мось Петро Філонович. Декоративна скульптура «Покрова»
Мось Петро Філонович. Адам і Єва   Мось Петро Філонович. Картина «Два монахи і старий»
Мось Петро Філонович
Художник.
Член Національної спілки художників України

Народився 13 вересня 1948 р. у с. Білин на Волині. З 1966 по 1969 р. навчався в Харківському державному художньому училищі (викладачі А. Я. Ткачова, І. М. Стаханов), у 1976 р. закінчив Львівський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва (викладачі Б. В. Горбалюк, З. П. Флінта, В. Н. Борисенко).
Упродовж 1982–2004 рр. працював на Харківському керамічному заводі головним художником.
Петро Філонович — кераміст, графік і живописець. Він створює декоративні скульптури, рельєфні пласти, монументально-декоративні панно, паркові скульптури.
Провідними темами творчості митця є давньослов’янська міфологія, казковий світ та біблійні сюжети.
Роботи художника представлені в інтер’єрах та екстер’єрах громадських споруд Харкова, Куп’янська, Зоряного містечка (Росія).
З 1977 р. є учасником республіканських, загальноукраїнських та міжнародних виставок. Персональні виставки: м. Харків — 1983, 1987, 1990, 1993, 2003, 2005, 2008; м. Київ — 1992–1994; м. Львів — 1991; м. Рига (Латвія) — 1991; м. Прага (Чехія) — 1994.
Твори П. Ф. Мося зберігаються в Харківському художньому музеї, Львівській картинній галереї, Музеї-заповіднику українського гончарства (с. Опішне), Музеї Григорія Сковороди (с. Сковородинівка) та приватних колекціях Італії, Канади, США, Австралії, Німеччини.
 
Petro Philonovych Mos’
Artist.
Member of the National Union of Artists of Ukraine

Petro Mos’ was born in Bylyn village of Volyn oblast on 13 September 1948. Since 1966 till 1969 he was studying at Kharkiv State Art College (his teachers were: A. Y. Tkachova, I. M. Stakhanov), in 1976 he graduated from Lviv State Institute of Decorative-Applied Arts (his teachers were: B. V. Gorbalyuk, Z. P. Flinta, V. N. Borysenko).
During 1982–2004 he worked at Kharkiv Plant of Ceramics as the main artist.
P. P. Mos’ is a ceramist (he is creating decorative sculptures, relief
and monumental-decorative panels, park sculptures), he is also a graphic artist and a painter.
The artist’s leading themes are the ancient slavic mythology, fairy world and biblical subjects.
The artist’s works are represented in interiors and exteriors of public buildings of Kharkiv, Kupyansk, Zoryane mistechko (Russia).
Since 1977 he is a participant of republic, all-Ukrainian and international exhibitions. His private exhibitions took place in: Kharkiv — 1983, 1987, 1990, 1993, 2003, 2005, 2008; Kyiv — 1992–1994; Lviv — 1991; Riga (Latvia) — 1991; Prague (the Czech Republic) — 1994.
P. P. Mos’s works are stored in Kharkiv Art Museum, in Lviv Picture Gallery, in the Preserve Museum of Ukrainian Pottery (Opishnae), in the Museum of Grygoryi Skovoroda (Skovorodynivka village) and in private collections of Italy, Canada, the USA, Australia, and Germany.Логос Україна / Мистецька галерея / Мось Петро Філонович