Отнякіна (Бердник) Ольга Миколаївна. Півники

Отнякіна (Бердник) Ольга Миколаївна. Півники. Кераміка, розпис темперними фарбами
Olga Mykolaivna Otniakina (Berdnyk). Cockerels. Ceramics, painting with tempera paints


[ закрити вікно ]