Логос Україна / Мистецька галерея / Оврах Володимир Михайлович


Оврах Володимир Михайлович

Оврах Володимир Михайлович. Картина (живопис) «Піони»
Оврах Володимир Михайлович
Художник-кераміст,
член Національної спілки художників України.
Заслужений художник України

В. М. Оврах народився 10 лютого 1953 р. у м. Миргороді Полтавської області. Після закінчення середньої школи упродовж 1968–1972 рр. навчався в Миргородському керамічному технікумі ім. М. Гоголя.
У 1972 р. вступив на відділ художньої кераміки Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (нині – Львівська національна академія мистецтв). У цьому навчальному закладі Володимир Михайлович зустрів талановиту студентку – Тамару, яка згодом стала його дружиною. Нині вони разом виконують монументальні роботи.
Станкові твори В. М. Овраха – декоративна кераміка, живопис, були представлені на численних виставках сучасного українського мистецтва, зокрема на міжнародній виставці «Сучасне професійне декоративне мистецтво України», присвяченій 50-річчю членства України в ЮНЕСКО. Він був учасником арт-проекту «Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен», а також живописно-графічних пленерів у мм. Вінниці, Немирові, Хмільнику, Одесі, Коктебелі (Крим), міжнародних симпозіумів з кераміки в Опішному, Дзинтарі (Латвія).
Твори Володимира Михайловича зберігаються в музейних збірках України, а також у вітчизняних та зарубіжних приватних колекціях.
 
Volodymyr Mychailovych Ovrakh
Artists-ceramist,
Member of the National Union of Artists of Ukrainian.
Honored Artist of Ukraine
V. М. Ovrakh was born in Myrgorod of Poltava region on 10 February 1953. After his leaving a secondary school he studied in Myrgorod College of Ceramics named after M. Gogol during 1968–1972.
In 1972 he entered Lviv State Institute of Applied and Decorative arts (nowadays it is Lviv National Academy of Arts), the Department of Artistic Ceramics. In this educational establishment Volodymyr Mychailovych met a talented student, Tamara who became his wife later. Now they work together in the field of monumental art.
V. М. Ovrakh's easel works such as decorative ceramic, painting were represented at many exhibitions of modern art, in particular at international exhibition The Modern Professional Decorative Art of Ukraine which was dedicated to the 50th anniversary of Ukraine's membership in UNESCO. He took part in the art-project Decorative Art of Ukraine of the End of the 20th. 200 Names, and also in painting-graphical plein-airs in Vinnitsa, Nemyriv, Khmilnyck, Odessa, Koktebel (the Crimea), in the international symposiums of ceramics in Opishnya, Dzyntary (Latvia).
Volodymyr Mychailovych's works are kept in museum collections of Ukraine and also in private collections in Ukraine and abroad.Логос Україна / Мистецька галерея / Оврах Володимир Михайлович