.

. . 2004. , ,
Penzina Nataliya Yevgenivna. Pitcher. 2004. Dunite, porcelain, glaze


[ ]