Логос Україна / Мистецька галерея / Шаповалов Володимир Петрович


Шаповалов Володимир Петрович

Шаповалов Володимир Петрович. Декоративний пласт «Метелик Чжуан-цзи»   Шаповалов Володимир Петрович. Декоративний пласт «Народження галактики»
Шаповалов Володимир Петрович. Декоративний пласт «Архітектура і Всесвіт»
Шаповалов Володимир Петрович
Художник-кераміст,
член Національної спілки художників України

Народився 11 квітня 1945 р. в м. Сучан Приморського краю (Росія).
У 1967 р. закінчив Новосибірський державний університет за спеціальністю «математик». Але захоплення керамікою було сильнішим, ніж потяг до науки, тому Володимир Петрович покидає навчання в аспірантурі і повністю занурюється у мистецтво.
З 1975 р. працює завідувачем лабораторії кераміки в Академії дизайну та мистецтв (м. Харків) та викладає кераміку на кафедрі «Інтер’єр і обладнання» цього ж вузу (з 1979 р.).
Володимир Петрович працює в галузі кераміки.
Протягом 1992–2005 рр. організував 6 персональних виставок (Львів, Харків, Новосибірськ).
Художник був учасником міжнародних виставок у США (1989 р.) та Австралії (1990 р.), Всеукраїнських симпозіумів кераміки в с. Опішне (1999, 2000 рр.), у м. Слов’янськ (2001 р.), виставки «Декоративне мистецтво України кінця ХХ ст. «200 імен» (Київ, 2003 р.), міжнародного проекту «Глина, колір і вогонь» (США, Огайо, Цинциннаті, 2003 р.), «Еxpo-chawan» (Бельгія, 2005 р.).
У 2001 р. митець став лауреатом премії в номінації «За оригінальну технологію» на «Слов’янському симпозіумі кераміки—2001».
Роботи В. П. Шаповалова широко представлені в інтер’єрах громадських споруд Харкова, Києва, Тернополя. Зокрема, в інтер’єрі Будинку кави (Тернопіль), ресторані «ДАЛІ» (Харків), приватних будинках у Харкові та Києві.
Твори зберігаються в колекціях музеїв та приватних збірках в Україні та за кордоном.
 
Volodymyr Petrovych Shapovalov
Artist-ceramist,
Member of the National Union of Artists of Ukraine

He was born in Suchan of Prymorskyi region (Russia) on 11 April 1945.
In 1967 he graduated from Novosybirsk State University with the speciality of Mathematician. But his delight for ceramics was stronger than his inclination for science that is why Volodymyr Petrovych left his postgraduate study and completely dipped into art.
Since 1975 he has been working as the head of the lab of ceramics in the Academy of Design and Arts (Kharkiv) and teaches ceramics at the Department of Interior and Equipment of the same University (since 1979).
Volodymyr Petrovych works in the field of ceramics.
During 1992–2005 he organized 6 private exhibitions (Lviv, Kharkiv, Novosybirsk).
The artist was a participant of international exhibitions in the USA (1989) and Australia (1990), of all-Ukrainian symposiums of ceramics in Opishnya (1999, 2000), in Slovyansk (2001), of the exhibition Decorative Art of Ukraine of the end of 20 th. 200 names (Kyiv, 2003), of the international project Clay, Color and Fire (the USA, Ohio, Cincinnati, 2003), Еxpo-chawan (Belgium, 2005).
In 2001 the artist became an award winner in the nomination For Original Technology at Slovyansk Symposium of Ceramics-2001.
V. P. Shapovalov’s works are widely represented in interiors of public buildings of Kharkiv, Kyiv and Ternopil. Particularly in the interior of the Coffee House (Ternopil), in DALI Restaurant (Kharkiv), in private buildings of Kharkiv and Kyiv.
The artist’s works are kept in collections of museums and in private collections of Ukraine and abroad.Логос Україна / Мистецька галерея / Шаповалов Володимир Петрович