-  .

- . , 1988
Lyudmyla Grygorivna Shylimova-Ganzenko. Set Egypt. 1988


[ ]