Логос Україна / Мистецька галерея / Скибін Рустем Володимирович


Скибін Рустем Володимирович

Скибін Рустем Володимирович. Декоративна таріль
Скибін Рустем Володимирович. Яйце страусаСкибін Рустем Володимирович. Яйце страуса
Скибін Рустем Володимирович. Панно керамічне
Скибін Рустем Володимирович
Художник

Народився в 1976 р. у м. Самарканд (Узбекистан).
У 1996р. закінчив Самаркандське училище мистецтв за спеціальністю художник-кераміст.
Член творчого об’єднання «Чатир-Даг», учасник проекту «Кримський стиль». За орнаментами кримської вишивки, зібраними і прочитаними автором проекту, художником і мистецтвознавцем Мамутом Чурлу, Рустем Скибін створив свій стиль розпису керамічних виробів, який несе в собі кращі риси традиційної культури кримських татар. Майстер досконало оволодів методом створення щоразу нових варіантів стародавніх орнаментальних структур. Візерунки його творів несуть потужну позитивну енергетику, що передає головну програму буття — продовження життя на землі.
Художник активно збирає, аналізує, відновлює технології виготовлення різноманітних форм побутової гончарної кераміки, вивчає та відтворює професійну лексику.
Р. В. Скибін бере активну участь в організації семінарів, майстер-класів та інших заходів, присвячених відродженню традиційної національної кераміки кримських татар.
З 2005 р. займається викладацькою діяльністю, зокрема у дитячій студії «Чельмекчилер» (гончарі) м. Бахчисарай.
У 2007 р. Рустем Володимирович створює і очолює творчу майстерню «Чебер-Елі» (умілі руки) в м. Сімферополь.
Художник є активним учасником регіональних, загальноукраїнських та міжнародних виставок.
З 2005 р. — кандидат у члени Національної спілки майстрів народного мистецтва України.
Роботи зберігаються у Дирекції художніх виставок Міністерства культури України (Київ), Сімферопольському етнографічному музеї, Кримсько-татарському музеї (м. Сімферополь) і приватних збірках в Україні та за кордоном.
 
Rustem Volodymyrovych Skybin
Artist

Was born in 1976 in Samarkand (Uzbekistan).
In 1996 he graduated from Samarkand College of Arts and has got a speciality of artist-ceramist.
He is the Member of creative Union Chatyr-Dag, a participant of project Crimean Style. Under ornaments of Crimean needlework collected and read by the author of the project, by the artist and the art critic, Mamut Churloo, Rustem Skybin has created his own style of the painting of ceramic items which carries the best features of the traditional culture of Crimean Tatars. The artist has perfectly mastered the method of creation of new variants of ancient ornament structures every time. Figures of his works bear a mighty positive energetic which portrays the main programme of being — continuation of living on the Earth.
The artist is actively collecting, analyzing and renewing technologies of producing of different forms of domestic potter ceramics and also is learning and reproducing a professional vocabulary.
R. V. Skybin actively takes part in organization of seminars, master-classes and other events devoted to the renascence of the national ceramics of Crimean Tatars.
Since 2005 he is engaged in teaching particularly in the kids studio Chel’meckchyler (“potters”) in Bakhchysaray.
In 2007 Rustem Volodymyrovych was establishing and leading the creative workshop Cheber-Ely (“skilful hands”) in Simferopol.
The artist is an active participant of regional all-Ukrainian and international exhibitions.
Since 2005 he is a candidate to the Member of the National Union of Artists of Folklore of Ukraine.
His works are saved in the Directorship of Art Exhibitions of the Ministry of Culture of Ukraine (Kyiv), in Simferopol ethnographic museum, in Crimean Tatar museum (Simferopol) and in private collections in Ukraine and abroad.Логос Україна / Мистецька галерея / Скибін Рустем Володимирович