Логос Україна / Мистецька галерея / Вакуленко Микола Миколайович


Вакуленко Микола Миколайович

Вакуленко Микола Миколайович. «Щоби зайця вполювати, спритні ноги треба мати»    Вакуленко Микола Миколайович. «Добра штука оті вівці: і кожуш, і свита, і губа сита»
Вакуленко Микола Миколайович
Майстер художньої кераміки.
Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслужений майстер народної творчості України

Народився 14 грудня 1948 р. у м. Алупка АР Крим.
У 1972 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Понад двадцять років працює в Ялтинських художніх майстернях Художнього фонду НСХ України, а також керує підлітковим клубом «Кераміст».
З 1973 р. М. М. Вакуленко є учасником регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставок. Він також організував близько 25 персональних експозицій, зокрема в мм. Києві, Ялті, Феодосії, Луганську, Донецьку, Каневі, Москві, Каунасі (Литва), Львові.
Роботи майстра зберігаються в музеях народної архітектури та побуту (мм. Київ, Львів); Тернопільському краєзнавчому музеї; Сумському, Луганському, Севастопольському, Сімферопольському художніх музеях; Національних музеях Т. Г. Шевченка (мм. Київ, Канів); Каунаському музеї чортів (Литва); музеях А Чехова та Л. Українки (м. Ялта).
Основна тематика творів М. М. Вакуленка — персонажі української міфології, приказок, прислів’їв, літературні герої, анімалістична скульптура.
 
Mykola Mykolayovych Vakulenko
Master of Art Ceramics, Member of the National Union of Masters of Folk Arts of Ukraine, Honored Master of Folk Arts of Ukraine

He was born 14 December 1948 in Alupka village, Autonomous Republic of Crimea. In 1972 he graduated from Kyiv Polytechnic Institute. Over twenty years he has worked in Yalta art workshops at the Art Found of the National Union of Artists of Ukraine, curator at a teenagers' club Ceramist.
Since 1973 M. Vakulenko has been a participant of regional, all-Ukrainian and international exhibitions. He has also organized about 25 private expositions, in particular in Kyiv, Yalta, Feodosiya, Lugansk, Donetsk, Kanev, Moscow, Kaunas (Lithuania), and Lviv.
The artist's works are kept in museums of Folk Architecture and Rural Life (Kyiv, Lviv); in Ternopil Local History Museum; in Sumy, Lugansk, Sebastopol, and Simferopol art museums; in the National Museums of T. Shevchenko (Kyiv, Kaniv); in Kaunas Museum of Deuces (Lithuania); in museums of A. Chekhov and L. Ukrayinka (Yalta).
The main themes of M. Vakulenko's works are characters of Ukrainian mythology, bywords and proverbs, fictitious characters and also animalistic sculpture.Логос Україна / Мистецька галерея / Вакуленко Микола Миколайович