Логос Україна / Мистецька галерея / Яковенко (Цуріка) Галина Олександрівна


Яковенко (Цуріка) Галина Олександрівна

Яковенко (Цуріка) Галина Олександрівна. Глечик «Маки»   Яковенко (Цуріка) Галина Олександрівна. Глечик «Горобина»
Яковенко (Цуріка) Галина Олександрівна. Світильник   Яковенко (Цуріка) Галина Олександрівна. Світильник
Яковенко (Цуріка) Галина Олександрівна
Художник-кераміст

Народилася 1952 р. в ст. Підгородня на Миколаївщині.
З дитинства дуже любила малювати, ліпити, але доля розпорядилася так, що реалізувати свої задуми, втілити їх у кераміці пані Галина змогла лише у зрілому віці. Її вчителем і наставником у перших творчих спробах стала рідна донька Юлія (художник-графік), яка допомогла Галині Олександрівні оволодіти технікою виготовлення керамічних виробів. Поступово мати і донька стали колегами, а на початку 2000-х років пані Галина вже повністю занурюється у чарівний світ кераміки. Підсумком цих років творчості стала проведена у 2003році перша персональна виставка.
Зараз майстриня працює в галузі моделювання одягу та декоративно-ужиткового мистецтва – кераміці.
Мистецтвознавці та шанувальники творчості мисткині відзначають, що її твори виконані зовсім новою технікою в кераміці. Це вази-букети, глечики, дерева, уквітчані тваринки, панно – і всюди буяння квітів. Роботи приваблюють своєю життєрадісністю, чистотою, відкритістю, «наївністю».
Г. О. Яковенко – учасниця персональних та групових художніх виставок, міжнародного фестивалю кераміки у Франції (Roumazieres-loubert, 2008).
Відвідувачі виставок пані Галини зазначають: «...оформлення робіт елегантне і незвичне, що ілюструє витонченість душі майстрині». Після відвідування виставки залишаються такі відчуття, як після «прогулянки чистим світлим садом».
Твори художниці зберігаються в Музеї декоративно-прикладного мистецтва (Києво-Печерська Лавра), а також є окрасою багатьох приватних колекцій в Україні та за кордоном.
 
Galyna Oleksandrivna Yakovenko (Tsurika)
Artist-ceramist

Was born in 1952 in st. Pidgorodnya at Mykolayiv region.
Since her childhood she adores to paint and to model but the faith disposed so as lady Galyna could realize her plans and make them come true in ceramics only when she grown up. Her teacher and preceptor in her first creative attempts became her daughter Yulia (artist-graphic artist) who helped Galyna Oleksandrivna to master the technique of producing ceramic wares. Gradually the mother and her daughter have become colleagues and at the beginning of 2000s lady Galyna already completely was plunged in the magic world of ceramics. The result of these years of creations became her first personal exhibition which took place in 2003.
Nowadays the artist works in the field of designing of dresses and of decorative-domestic art, namely ceramics.
Art critics and admirers of the artist's creations mark that her works are made quite with the new technique of ceramics. These are vases-bouquets, pitchers, trees; adorned animals, panels and everywhere seethe of flowers. The works are attractive by their joy of living, clearness, openness and "naivety".
G. O. Yakovenko is a participant of personal and group art exhibitions and international festival of ceramics in France (Roumazieres-loubert, 2008).
Visitors of lady Galyna's exhibitions point out: "...the design of the works is elegant and unordinary which illustrates the refinement of the artist's soul". After visiting of the exhibition one can have such feelings as after "a walking by a clear and light garden".
The artist's works are saved in the Museum of decorative and applied arts (Kyiv-Pechersk Lavra) and also they adorn many private collections in Ukraine and abroad.Логос Україна / Мистецька галерея / Яковенко (Цуріка) Галина Олександрівна