Ювілейне видання
МИ — ДАЛІВЦІ
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля

Директор
ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»
М. А. Серб

Керівник проекту
Катерина Дмітрієва

Редагування текстів
Альона Артюх
Тетяна Крижанівська
Алла Топчій

Коректори
Альона Артюх
Наталя Оболенська
Валентина Яцина

Концептуальне рішення
Віталій Мітченко

Макетування, комп'ютерна верстка
Михайло Нестеренко
Олександр Павленко
Віктор Стежка

Рекламодавці відповідають за зміст наданої інформації,
За дотримання авторських прав і прав третіх осіб, за наявність посилань на ліцензії
та зазначень сертифікатів. Видавець виходить з того, що рекламодавець завчасно отримує
всі необхідні для публікації дозволи

<< Головна сторінка      |      Зміст >>