Запропонована читачам книга об’єднує під однією обкладинкою минуле й сучасне одного із найстаріших вищих технічних навчальних закладів України — Донецького національного технічного університету, імена та долі його викладачів і випускників, серйозність наукових шкіл та відчайдушність студентських років. Книга прикметна тим, що знаменує важливу віху в житті університету — 90-річчя від дня заснування, дату достатньої зрілості для підведення підсумків, дату консолідації сил для творчості і сміливих починань. Важливість видання полягає ще й у тому, що це — живий літопис, адже історія пишеться не лише за слідами подій, які трапились навколо нас, вона пишеться передусім «ізсередини». Це історія людських вчинків, намірів та ініціатив, моральних та наукових перемог і поразок, це історія вибору та відданості обраному шляху. Це — розповідь про людей, котрі взяли на себе нелегку відповідальність за те, що стане реальністю вже за кілька років, і що поки зветься майбутнім.

Заснований у 1921 році, а сьогодні — найбільший технічний вищий навчальний заклад Донбасу, ДонНТУ системно впливає на розвиток освіти, науки, економіки й соціально-культурної сфери регіону та всієї країни. Історія університету — це життя та наукова творчість талановитих самовідданих людей. Учені, організатори виробництва, висококваліфіковані інженери стояли біля витоків розвитку науки та вищої освіти у Донбасі. Колектив університету брав безпосередню участь у становленні й розвитку в країні чорної та кольорової металургії, гірничої та хімічної промисловості, машинобудування, енергетики й радіотехніки. Багаторічні академічні традиції та відкритість для інновацій, професійні викладачі й передові наукові школи, студенти та більш ніж 195 тисяч випускників — ось головні цінності ДонНТУ. Високий рівень підготовки технологічної та управлінської еліти пояснює той факт, що саме випускники університету були й залишаються основним кадровим потенціалом промислових підприємств, бізнесу, академічних наукових інститутів та вищих навчальних закладів регіону.

За роки свого існування Донецький національний технічний університет по праву зарекомендував себе як інтелектуальний центр, осередок культури, свободи наукової та творчої думки. Особливу атмосферу університету зажди створювали найдостойніші люди минулих років та сучасності. Дисципліни, які тут вивчаються, дають змогу краще зрозуміти життя та його справжні цінності, вчать розрізняти істинне від помилкового, головне від другорядного. ДонНТУ є тим унікальним середовищем, яке не лише навчає, а й виховує. Адже самі знання — це лише один вимір сучасної людини. Тільки культура — культура поведінки, моральність та духовність — може довершити характер гармонійно розвиненої особистості. Тому університет — це насамперед професіоналізм і наука, але обов’язково на фоні культури і загальнолюдських цінностей.

Навчання у ДонНТУ сьогодні — це спосіб життя сучасної людини, можливість для самореалізації, кар’єрного та соціального зростання, життєвого успіху, широкий вибір освітніх програм у всіх перспективних напрямах, доступність для кожного знань усього світу через розвиток інформаційних та комунікативних технологій. Університет забезпечує стратегічне партнерство з роботодавцями, залучаючи їх як повноцінних учасників освітнього простору, створюючи не лише технології і продукти, а й команди, здатні до реалізації масштабних проектів в економіці регіону. Триває активний процес інтеграції ДонНТУ у міжнародний науково-освітній простір.

Від душі вітаючи з 90-річчям усіх, чия доля так чи інакше пов’язана з Донецьким національним технічним університетом, розумієш, що сьогодні перед нашою alma mater стоїть багато завдань. Та їх реалізація залежить від кожного з політехніків. Усім їм разом належить берегти та розвивати високу ідею освіченості й духовності. І ця книга — про них, людей, які своєю щоденною працею роблять цивілізацію можливою. Погортайте її сторінки, й ви оціните минуле та побачите наше майбутнє!Голова Наглядової ради

Донецького національного

технічного університету

Віталій Гайдук< Вступне слово Президента НАН України, академіка НАН України Бориса Патона   |   зміст   |   Історія ДонНТУ >