Історично-іміджеве видання
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.
50 рокІв розвиткуДиректор
ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»

Микола Серб

Керівник проекту
Оксана Гавриленко

Редагування текстів
Альона Артюх, Світлана Столбюк

Коректор
Альона Артюх

Концептуальне рішення
Михайло Нестеренко

Макетування, комп’ютерна верстка
Михайло Нестеренко
Віктор Стежка

Редакція висловлює подяку
всім учасникам проекту

Інформаційне забезпечення
Наталія Васькевіч, Оксана Гавриленко, Костянтин Шиденко

Рекламодавці відповідають за зміст наданої інформації,
за дотримання авторських прав і прав третіх осіб,
за наявність посилань на ліцензії та зазначень сертифікатів.
Видавець виходить з того, що рекламодавець завчасно отримує
всі необхідні для публікації дозволи.

ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»
вул. Мельникова, 12, м. Київ
http://www.logos.biz.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців
№ 3093 від 29.01. 2008 р.Початкова сторінка сайту         |         Зміст