ББК 85.12

Презентаційне видання «Кераміка України» знайомить читачів із історією виникнення, становлення і розвитку керамічної галузі в Україні.
На сторінках книги представлено біографічні відомості та роботи художників, які працюють у різних жанрах і стилях, але всіх їх об'єднує глибока закоханість у глину.
Окремі розділи видання розповідають про виробництво керамічної продукції, а також досягнення українських вчених у створенні нових видів кераміки з покращеними властивостями.
Книга буде цікавою як для фахівців так і для широкого загалу читачів.

 
 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова
М. А. Серб

Директор ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»

Члени редакційної колегії
Л. П. Мисан

керівник проекту

О. В. Гавриленко
заступник керівника проекту

В. А. Онищенко
член Національної спілки художників України,
член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, художник-кераміст

С. М. Андрусів
член Національної спілки художників України, завідувач кафедри художньої кераміки
Львівської національної академії мистецтв, художник-кераміст

І. В. Пошивайло
заслужений діяч мистецтв України, кандидат історичних наук, голова Київського осередку
Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заступник директора з наукової роботи
Українського центру народної культури «Музей Івана Гончара», етнолог, керамолог

С. І. Проскура
директор Музею керамічної плитки та сантехніки (м. Харків)

Т. О. Пріхна
член-кореспондент НАН України, професор, доктор технічних наук

О. М. Голубець
професор кафедри кераміки Львівської національної академії мистецтв,
доктор мистецтвознавства 
ISBN 978-966-1581-04-2 © Видавництво Серба М. А. ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна», ідея проекту, загальна концепція, упорядкування, 2009.