Шановні читачі!


 

Економічна сфера завжди була ключовою в житті будь-якого розвиненого суспільства і, у зв’язку з історичним поступом людства, її роль зростала. Закономірним наслідком цього стало започаткування спеціалізованих вищих навальних закладів економічного профілю, котрі були покликані готувати фахівців для різних сфер господарського життя. В Україні першим таким навчальним закладом став Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Заснований у 1906 р. як Київські вищі комерційні курси він став провідним осередком розвитку наукових студій та вищої освіти в царині економіки, зосереджуючи кращі наукові кадри та готуючи фахівців різних сегментів економіки для України та інших країн світу.

Життєздатність та важливість нашого університету була засвідчена його успішним розвитком, незважаючи на вкрай складні обставини того часу: дві світові війни, боротьбу за Україну в роки визвольних змагань 1917–1921 рр. між різноманітними силами та низку інших катаклізмів і катастроф, що пережила Україна і світ у XX ст. Та попри все нам завжди вдавалося вистоювати, зберігати та примножувати традиції, перебуваючи в авангарді інновацій у сфері економічної науки та освіти.

Наш університет був осередком лібералізму та впевнено крокував попереду в характері та змісті науково-освітнього процесу. Зокрема, саме у КНЕУ започатковано тісний зв’язок теорії і практики під час викладання економічних дисциплін, вперше в Україні подолано гендерний бар’єр, а також обмеження за етнічною та релігійною ознаками при вступі на навчання або прийнятті на викладацьку роботу. Не існувало упередженості адміністрації щодо студентів і професорсько-викладацького складу через політичні та інші погляди. Все це в комплексі забезпечувало комфортні умови для навчання та наукової діяльності. Тому тут мали змогу працювати відомі науковці, переслідувані владою (С. С. Остапенко, О. О. Русов, Є. Є. Слуцький та ін.), а також здобувати освіту чимало визначних особистостей, котрі не пов’язали свою подальшу кар’єру з економічною сферою (О. П. Довженко, В. Є. Свідзінський, П. Г. Тичина та ін.). Університет був залучений у контекст історичного поступу країни. Зокрема, наші співробітники брали учать в укладанні перших міжнародних угод відродженої у 1917–1918 рр. незалежної України, а випускник і викладач університету С. С. Остапенко став одним із перших прем’єр-міністрів незалежної України (1919). Помітну роль у суспільно-політичному житті країни відігравали й чимало інших випускників університету і ця риса зберігається й нині, свідченням чого є найвищий рівень студентського самоврядування та активна громадська діяльність студентів, викладачів і випускників КНЕУ. Тож окрім головного покликання — науково-педагогічної діяльності, Київський національний економічний університет забезпечує всебічний, гармонійний розвиток кожної особистості, яка пов’язує певний період свого життя з цим визначним науково-освітнім закладом.

Сьогодні КНЕУ є членом десяти міжнародних організацій, зокрема таких: Європейська асоціація докторських програм з менеджменту та бізнес-адміністрування (EDAMBA), Європейська організація публічного права (EPLO), Велика хартія університетів, Асоціація регіональних досліджень (RSA), Академічний консорціум Ради європейських досліджень при Колумбійському університеті (CES) та ін. Зважаючи на необхідність поглиблення співробітництва з європейськими університетами та створення умов для реалізації кредитної та ступеневої мобільності й участі в програмах ERASMUS+, HORIZON 2020 тощо, Київський національний економічний університет працює над укладанням угод про співпрацю з університетами Європи, а отже є невід’ємним суб’єктом світового науково-освітнього простору та зміцнює свої позиції на міжнародній арені. Тривалий час Київський національний економічний університет плідно працював за міжнародною програмою TEMPUS.

Також КНЕУ співпрацює з провідними українськими та іноземними компаніями і відповідними державними структурами, готуючи для них висококласних фахівців, а студенти мають змогу під час навчання проходити практику в кращих установах, підприємствах та організаціях України й світу. Визнанням непересічної ролі Київського національного економічного університету в економічній сфері та житті нашої держави загалом стало надання йому статусу національного, а також присвоєння імені нашого випускника — визначного українського економіста, політичного діяча і щирого патріота України Вадима Гетьмана, котрий стояв біля витоків банківської системи незалежної України, був одним з ініціаторів запровадження національної грошової одиниці гривні. КНЕУ продовжує готувати висококваліфіковані кадри для різних галузей народного господарства, примножувати доробок вітчизняної економічної науки.

Успішний розвиток університету забезпечується постійною оптимізацією освітнього процесу з урахуванням новітніх тенденцій у економічній сфері України і світу. Свідченням цього є активна міжнародна співпраця та визнання на вітчизняному та світовому ринках праці наших випускників як висококваліфікованих фахівців. Університет посідає перші місця у національних рейтингах економічної освіти, здобуває численні відзнаки і нагороди. Постійно зростає обсяг доробку науково-педагогічного персоналу КНЕУ, який поповнюють і наші випускники, що сприяє збереженню наукових традицій, формуванню наукових шкіл та інтенсифікації наукових студій загалом. Нині Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана — флагман економічної освіти України, впевнено крокує в майбутнє, готуючи висококваліфікованих спеціалістів економічного профілю, які наполегливою, цілеспрямованою і самовідданою щоденною працею творять майбутнє нашої держави.

Ювілейне видання, присвячене важливій події — 110‑й річниці з дня заснування цього величного вишу, покликане у лаконічній, доступній і цікавій формі донести широкому загалу читачів інформацію про минуле та сьогодення Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Шановні друзі, колеги, студенти і випускники! Щиро вітаю Вас із цією знаменною датою! Бажаю невичерпного ­натхнення і таланту, незламного оптимізму і творчих сил для плідної праці в ім’я процвітання та розвитку нашої держави, вітчизняного економічного простору, української освіти, науки і культури!


 
 

 
А. Ф. Павленко
Ректор Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана, Герой України,
доктор економічних наук, професор,
академік Національної академії педагогічних наук України,
заслужений діяч науки і техніки України
 
   


Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про статус Київського державного економічного університету»
Зміст
Вступне слово Начальника Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві Л. Д. Демченко