Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Видавничий центр «Логос Україна»
 
    КОЛОТ
Анатолій Михайлович

Проректор з науково-педагогічної роботи.
Завідувач кафедри управління персоналом
та економіки праці.
Директор Інституту соціально-трудових відносин

Доктор економічних наук, професор.
Заслужений діяч науки і техніки України.
Відмінник освіти України
 
 

Народився 28 жовтня 1950 р. на Кіровоградщині. Вищу економічну освіту здобував у Київському інституті народного господарства, який закінчив у 1971 р. Професійне становлення розпочав у Науково-дослідному і впроваджувальному центрі з організації праці і управління виробництвом. Згодом працював у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. З 1992 р. — у Київському державному економічному університеті, зокрема обіймав такі посади: доцент, заступник завідувача ка­фед­ри управління трудовими ресурсами, заступник проректора, директор науково-методичного центру.

Сьогодні А. М. Колот — проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач ка­фед­ри управління персоналом та економіки праці, директор Інституту соціально-трудових відносин КНЕУ. Головною метою діяльності інституту є виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт із соціально-трудової проблематики на мікро-, макроекономічному, європейському та світовому рівнях.

Основними напрямами діяльності Анатолія Михайловича як проректора з науково-педагогічної роботи є: організація забезпечення­ підготовки бакалаврів та магістрів, керівництво ­навчально-методичним відділом, координація роботи університетської бібліотеки, видавництва КНЕУ, Центру зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива», Центру мережевих інформаційних систем.

Упродовж останніх років А. М. Колот активно працює над розробкою нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти України. Зробив вагомий внесок у реалізацію основних принципів Болонської декларації при підготовці висококваліфікованих спеціалістів економічних напрямів. Нині зосередив діяльність на питаннях соціально-трудових відносин, соціальної політики, мотивації персоналу, соціального діалогу та соціальної відповідальності.

А. М. Колот — член Науково-експертної ради Міністерства соціальної політики України, член спеціалізованої вченої ради КНЕУ із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Під його науковим керівництвом підготовлено й успішно захищено дев’ять дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора економічних наук. Є членом редакційних колегій кількох журналів та збірників наукових праць, зокрема таких: «Україна: аспекти праці», «Демографія та соціальна політика», «Соціально-трудові відносини: теорія та практика», «Міжнародна економічна політика», «Ринок праці та зайнятість населення». Також Анатолій Михайлович — засновник наукової школи з управління персоналом та економіки праці. Він одним із перших за часів незалежності ­України розпочав фундаментальні дослідження проблем оплати праці в умовах становлення та розвитку ринкової економіки, соціального партнерства, соціальної згуртованості, соціальної відповідальності суб’єктів економіки, держави та громадянського суспільства, соціальної політики.

Є автором та співавтором 29 монографій, 28 підручників та навчальних посібників. Загальна кількість публікацій ученого перевищує 320 найменувань. За старанну, наполегливу й самовіддану працю нагороджений трьома срібними медалями ВДНГ СРСР; знаками «Відмінник освіти України», «Петро Могила», «За розвиток соціального партнерства»; почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства праці та соціальної політики України, Київського міського голови; подякою Прем’єр-міністра України; відомчою відзнакою «Знак пошани».

Одружений, має двох дітей. «Для того, щоб змінити оточуючий світ на краще, необхідно навчитися думати інакше та бути соціально відповідальним» — вислів, що став життєвим кредо А. М. Колота.Лук’яненко Дмитро Григорович   |   Зміст   |   Чужиков Віктор Іванович