Редакційна колегія


Голова редакційної колегії
Ректор
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана,
Герой України, доктор економічних наук, професор,
академік Національної академії педагогічних наук України,
заслужений діяч науки і техніки України
А. Ф. ПАВЛЕНКО


Члени редакційної колегії


Перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи,
доктор економічних наук, професор
Д. Г. Лук’яненко

Проректор з науково-педагогічної та наукової роботи,
доктор економічних наук, професор
А. М. Колот

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків,
доктор економічних наук, професор
В. І. Чужиков

Проректор
з науково-педагогічної роботи,
доктор економічних наук, професор
Т. Є. Оболенська

Проректор з науково-педагогічних, економічних та соціальних питань,
кандидат економічних наук, доцент
В. П. Штуль

Декан фінансово-економічного факультету, кандидат економічних наук,
професор В. К. Хлівний

Декан факультету економіки та управління, кандидат економічних наук,
доцент О. В. Востряков

Декан факультету економіки аграрно-промислового комплексу,
кандидат економічних наук, професор
М. М. Коцупатрий

Декан обліково-економічного факультету, доктор економічних наук, професор
М. І. Бондар

Декан факультету інформаційних систем і технологій,
кандидат економічних наук, доцент
С. С. Ващаєв

Декан факультету маркетингу,
доктор економічних наук, професор
О. К. Шафалюк

Декан факультету міжнародної економіки і менеджменту,
кандидат економічних наук, доцент
Ю. М. Солодковський

Декан юридичного факультету,
доктор юридичних наук, професор
О. В. Солдатенко

Декан факультету управління персоналом, соціології та психології,
доктор економічних наук, доцент
С. О. Цимбалюк

Директор Музею історії університету,
доктор історичних наук, професор
А. І. Чуткий

Директор ТОВ «Видавничий центр
«Логос Україна»
М. А. Серб

Керівник проекту ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»
О. В. Ляцька


 

Історично-презентаційне видання присвячене одному з найкращих і найпрестижніших
вищих навчальних закладів нашої держави, який ось уже 110 років творить,
зберігає і примножує наукові та освітні традиції, безперервно готує нові покоління висококваліфікованих кадрів,
збагачуючи їх інтелектуально і духовно, загартовує силу і характер, виховує еліту України.
Книга висвітлює найважливіші та найяскравіші віхи шляху становлення вишу від моменту його заснування до сьогодення.
Усіх, хто мав честь здобувати вищу освіту та професійний досвід у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (до 1992 р. — Київський інститут народного господарства), об’єднує спільна професійна гордість, адже саме в стінах цього величного навчального закладу формуються перспективи розвитку економічної галузі України.


 
 

Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана
та
Видавничий центр «Логос Україна»


ключовим секретом змістового і формального, видавничого і поліграфічного,
спонсорського і читацького успіху цієї історично значущої
в літописі вишу книги вважають найпліднішу співпрацю всіх її учасників —
творців високохудожнього історично-презентаційного видання, знаменованого 110-річниці
з дня заснування провідної «економічної» кузні кадрів України.
 
Тож беззаперечними адресатами
найщиріших слів вдячності є:


В. Г. Акопян, В. М. Андрухів, О. Ю. Базанов, В. М. Березовик,
С. М. Береснев, Є. Р. Бершеда, Ю. О. Блащук, Ю. В. Бондарчук,
А. І. Брезвін, Л. І. Васильчук, О. В. Вертипорох, Ю. М. Вітренко,
Ю. Ю. Вітренко, С. В. Власова, Д. І. Волошко, С. В. Волощук,
А. П. Ворона, А. А. Гордєєв, В. М. Дворніков, Л. Д. Демченко,
Г. В. Жукова, А. І. Задерейко, І. М. Земцова, Б. В. Колодій,
В. В. Лісовенко, Ю. Я. Лузан, С. Г. Мамедов, В. П. Матвієнко,
І. А. Мельник, В. О. Михайленко, Т. С. Наконечний, О. Г. Настасенко,
П. О. Нельга, К. Є. Раєвський, В. П. Сичевський, В. О. Случ,
А. А. Снігач, О. В. Філозоп, І. Г. Фурсін, Л. П. Чернишова,
В. В. Шастун, Ф. І. Шпиг, В. І. Яструбинський


 
 

Видавництво Миколи Серба
© ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна», 2016.
© ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016.
 
ISBN 978-966-1581-30-1


 
 
Початкова сторінка видавничого центру   |   Зміст   |   Указ Президента України «Про статус Київського державного економічного університету»