ББК 72.3


      Книгу присвячено діяльності одного з найдавніших аграрних навчальних закладів України — Львівському національному аграрному університету, який упродовж 155 років готує висококваліфікованих фахівців у галузі сільського господарства — від інженерів-аграріїв до архітекторів сільськогосподарського будівництва.
      Нині Львівський національний аграрний університет, який продовжує свої славні вікові традиції, є багатопрофільним вищим навчальним закладом із розвиненою структурою, високим рівнем викладання та потужною науково-дослідною базою. Молоде покоління отримує освіту, яка відповідає світовим стандартам; у стінах закладу плекається професіоналізм, високоморальність та патріотизм майбутнього покоління українських аграріїв.
      Довідково-біографічне видання висвітлює основні віхи становлення львівського вишу від часу створення Рільничої школи в Дублянах до сьогодні, подає літопис славетних постатей, які стояли біля витоків університету, та видатних випускників ЛНАУ, які примножили лави української інтелектуальної еліти.


Редакційна колегія

Голова редакційної колегії
Ректор Львівського національного
аграрного університету, академік НААНУ
В. В. Снітинський

Члени редакційної колегії
Перший проректор
В. М. Боярчук,
Проректор із наукової роботи
В. І. Лопушняк,
Проректор із науково-педагогічної роботи
С. М. Онисько,
Проректор із науково-педагогічної та виховної роботи
Т. З. Мандюк,
Проректор з адміністративно-соціальних питань
І. О. Корчинський,
Проректор із виробничо-господарських робіт
В. С. Нестерович,
Проректор із фінансово-економічної роботи
Г. І. Козлова,
Головний вчений секретар
С. А. Різель,
Директор музею історії університету
Ю. М. Токарський,
Помічник ректора
А. М. Куза,
Директор ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»
М. А. Серб,
Керівник проекту
К. В. Дмітрієва

ISBN 978-966-1581-05-9 © Видавництво Миколи Серба ТОВ «Видавничий центр
«Логос Україна», ідея проекту, загальна концепція, упорядкування, 2011.
© Львівський національний аграрний університет, 2011.<< Логос Україна      [ зміст ]      Указ Президента України >>