Довідково-іміджеве видання
«Медично-оздоровчий комплекс столиці.
Кращі лікарі Києва»


Директор ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»
Микола Серб
Керівник проекту
Галина Одобеску
Редагування текстів
Альона Артюх, Алла Топчій
Коректор
Альона Артюх
Макетування, комп’ютерна верстка
Михайло Нестеренко, Віктор Стежка
Інформаційне забезпечення
Олексій Климюк, Ірина Галамай, Анатолій Кононенко, Ольга Масюк, Сергій Кутняков

Редакція висловлює подяку всім учасникам проекту та особливу вдячність:
Гарник Тетяні Петрівні
Директору ДП «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини
МОЗ України», доктору медичних наук, професору
Замяткіній Аллі Євгенівні,
головний зберігач фондів Національного музею медицини України
Шипуліну Вадиму Петровичу,
директору Національного музею медицини України,
доктору медичних наук, заслуженому лікарю України
Назаренку Дмитру Івановичу,
молодшому науковому співробітнику Національного музею медицини України
Догузову Василю Дмитровичу,
завідувачу науково-методичного відділу Національного музею медицини України
Поканевичу Валерію Володимировичу,
Президенту Київського медичного університету (КМУ) Української асоціації
народної медицини (УАНМ), кандидату медичних наук, заслуженому лікарю України
Горбаню Євгену Миколайовичу,
проректору КМУ УАНМ з наукової роботи, доктору медичних наук
Годунову Андріану Петровичу,
директору Аптеки-музею

В оформленні книги використані картини С. Одайника, Г. Небожатка,
фрагмент гобелену Л. Козаченко, розміщені в Національному музеї медицини України та Аптеці-музеї

Рекламодавці відповідають за зміст наданої інформації,
за дотримання авторських прав і прав третіх осіб, за наявність посилань на ліцензії
та зазначень сертифікатів. Видавець виходить з того, що рекламодавець завчасно отримує
всі необхідні для публікації дозволи

ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»
вул. Мельникова, 12, м. Київ, 04050, тел: +380 (44) 278-25-27
Е-mail: logos_ukrainе@ukr.net; logos_ua@ukr.net
http://www.logos.biz.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців № 3093 від 29.01.2008
Підписано до друку 14.03.2010 р.
Формат 70x100/12. Папір крейдований.
Гарнітура Letterica. Друк офсетний.
Тираж 5 000 екз.