Нафтогазова галузь України: поступ і особистості /
За редакцією кандидата технічних наук З. П. Осінчука. —
К.: Видавничий центр «Логос Україна», 2013. — 328 с.


Книга присвячена історії розвитку та поступу нафтогазової промисловості України. Висвітлено питання геологічних і геофізичних досліджень, буріння свердловин, видобування нафти та газу, транспортування і зберігання вуглеводнів, їх переробки, газопостачання та газифікації, забезпечення галузі кадрами. Основну увагу приділено фахівцям — вченим та виробничникам, які зробили вагомий внесок в інноваційний розвиток нафтогазового комплексу країни.

This book is dedicated to the history of development and advancement of the oil and gas industry of Ukraine. It highlights various aspects of the sector operation from geological and geophysical exploration to well drilling, oil and gas production, transportation, storage and processing of hydrocarbons, gas supply and distribution. Special attention is paid to industry experts, both researchers and production workers, who have made a valuable contribution into innovation-driven development of the national oil and gas sector.

 
 
 
Зміст   |   Головна сторінка видавничого центру