Прийняті скорочення

Технічні терміни та поняття


АВПТ — аномально високий пластовий тиск
АСЕМЕЗ — метод аналізу спонтанної електромагнітної емісії Землі
АСК ТП — автоматизована система керування технологічними процесами
АСУ ТП — автоматизована система управління технологічними процесами
АЧХС — амплітудно-частотна характеристика середовища
БГС — бічний горизонтальний стовбур
ВВГ — внутрішньопластове вологе горіння
ГВК — газоводяний контакт
ГДС — геофізичне дослідження свердловини
ГІС — геоінформаційна система
ГКР — газоконденсатне родовище
ГНШУ — глибинно-насосна штангова установка
ГПА — газоперекачувальний агрегат
ГПП — гідропіскоструминна перфорація
ГРП — гідравлічний розрив пласта
ГРР — геологорозвідувальні роботи
ГС — головні споруди
ГС — газосховище
ГТС — газотранспортна система
ГФУ — газофракційна установка
ДДЗ — Дніпровсько-Донецька западина
ДДР — Дніпровсько-Донецький рифтоген
ДЕГ — діетиленгліколь
ДПЕ — дослідно-промислова експлуатація
ДПР — дослідно-промислова розробка
ДСТУ — державний стандарт України
ЗВГ — зріджений вуглеводневий газ
ЗЕУ — занурювальна електроустановка
ЗПГ (LNG) — зріджений природний газ
ІТП — інженерно-технічний персонал
КВП і А — контрольно-вимірювальні прилади і автоматика
ККД — коефіцієнт корисної дії
КРС — капітальний ремонт свердловин
КУ — компресорна установка
МГ — магістральний газопровід
МХР — мастильно-холодильна рідина
МХТЗ — мастильно-холодильні технологічні засоби
МСГТ — метод спільної глибинної точки
МТБЕ — метил-трет-бутиловий ефір
НГКР — нафтогазоконденсатне родовище
НГП — нафтогазоносна провінція
НГР — нафтогазоносний регіон
НД та ДКР — науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
НДС — напружено-деформований стан
НКТД — неруйнівний контроль і технічна діагностика
НПР — нафтопромисловий район
НТС — низькотемпературна сепарація
ОВНС — оцінка впливів на навколишнє середовище
ПАР — поверхнево-активна речовина
ПВЩГ — пристрій для випробування на щільність внутрішньобудинкових газопроводів
ПГРП — потужний гідророзрив пласта
ПЗГ — підземне зберігання газу
ПММ — паливно-мастильний матеріал
ППД — поверхневе пластичне деформування
ППТ — підтримування пластового тиску
ПСГ — підземне сховище газу
ПФЛХ — поліфенол лісохімічний
РДЕГ — регенерація діетиленгліколю
РПГ — розподіл природного газу
РСП — регульований спрямований прийом
САПР КТЗ — система автоматизованого проектування комплексу технічних засобів
СГТ — спільна глибинна точка
СЖК — синтетична жирна кислота
СНГ (LPG) — скраплений нафтовий газ (пропан-бутан)
СОДК — система оперативно-диспетчерського керування
СПБУ — самопідйомна плавуча бурова установка
СПГМ-аналіз — сейсмопалеогеоморфологічний аналіз
ТГПВ — теплогазопостачання і вентиляція
ТЕО — техніко-економічне обґрунтування
ТЛП — теорія літосферних плит
ТО — трубопровідна обв'язка
ТР — технічна рідина
УКПГ — установка комплексної підготовки газу
УКПН — установка комплексної підготовки нафти
ШФЛВ — широка фракція легких вуглеводнів

Форми власності і структурні підрозділи підприємств


АГНКС — автомобільна газонаповнювальна компресорна станція
АГРС — автоматична газорозподільна станція
АДС — аварійно-диспетчерська служба
АЗС — автозаправна станція
АТ — акціонерне товариство
АТЗТ — акціонерне товариство закритого типу
База ВТЗ і К — база виробничо-технічного забезпечення і комплектації
БВЗ — база виробничого забезпечення
БВО — база виробничого обслуговування
БМУ — будівельно-монтажне управління
БМФ — будівельно-монтажна фірма
БУ — бурове управління
ВВО — всесоюзне виробниче об'єднання
ВВР і СП — виробниче відділення ремонтних і сервісних послуг
ВГО — виробниче геологічне об'єднання
ВГО — всеукраїнська громадська організація
ВО — виробниче об'єднання
ВПО — виробничо-промислове об'єднання
ВПО — всесоюзне промислове об'єднання
ВРТП — виробниче ремонтно-технічне підприємство
ВТВ — виробничо-технічний відділ
ВТЗ і К — база виробничо-технічного забезпечення і комплектації
ВУГГ — виробниче управління газового господарства
ВУПЗГ — виробниче управління підземного зберігання газу
ГВС — газовимірювальна станція
ГЗК — гірничозбагачувальний комбінат
ГКС — газокомпресорна станція
ГЛКС — газліфтна компресорна станція
ГНП — газонаповнювальний пункт
ГНС — газонаповнювальна станція
ГПЗ — газопереробний завод
ГПК — геолого-пошукова контора
ГПУ — газопромислове управління
ГРП — газорозподільний пункт
ГРС — газорозподільна станція
ДАТ — державне акціонерне товариство
ДАХК — державна акціонерна холдингова компанія
ДВП — державне виробниче підприємство
ДГП — державне геофізичне (або геологічне) підприємство
ДКС — дотискувальна компресорна станція
ДРГП — державне регіональне геологічне підприємство
ДНОЗ — дослідний нафтооливний завод
ЕВРЗ — електровагоноремонтний завод
ЕГБ — експедиція глибокого буріння
ЖКГ — житлово-комунальне господарство
КРБ — контора розвідувального буріння
КС — компресорна станція
КТП — комплексна тематична партія
ЛВДС — лінійна виробничо-диспетчерська служба
ЛВУ — лінійно-виробниче управління
ЛВУМГ — лінійне виробниче управління магістральних газопроводів
МТС — машино-транспортна станція
МУЕГГ — міжрайонне управління експлуатації газового господарства
НВО — науково-виробниче об'єднання
НВП — науково-виробниче підприємство
НВЦ — науково-виробничий центр
НГВУ — нафтогазовидобувне управління
НГП — нафтогазовий промисел
НДЛ — науково-дослідна лабораторія
НДНЦ — науково-дослідний та навчальний центр
НДПІ — науково-дослідний і проектний інститут
НДР — науково-дослідна робота
НПЗ — нафтопереробний завод
НПК — нафтопереробний комплекс
НПС — нафтоперекачувальна станція
НПУ — нафтопромислове управління
НТК — науково-технічний комплекс
НТР — науково-технічна рада
НТЦ — науково-технічний центр
ОВС — оперативно-виробнича служба
ОДУ — об'єднане диспетчерське управління
ПАТ — публічне акціонерне товариство
ПВВГ — пункт вимірювання витрати газу
ПЕК — паливно-енергетичний комплекс
ПЗРГ — пункт заміру і редукування газу
ПКБ — проектно-кошторисне бюро
ПКТІ — проектно-конструкторський технологічний інститут
ПМК — пересувна механізована колона
ПОЗ — пункт очищення і замірювання газу
РАТ «Газпром» — російське акціонерне товариство
РІДС — районна інженерно-диспетчерська служба
РІТС — районна інженерно-технологічна служба
РО — республіканське об'єднання
РУМГ — районне управління магістральних газопроводів
САВР — служба аварійно-відновлювальних робіт
СКБ — спеціалізоване конструкторське бюро
СКТБ — спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
СП — спільне підприємство
СПП — структурно-пошукова партія
СРБУ — спеціалізоване ремонтно-будівельне управління
ТЦСК — технологічний цех стабілізації конденсату
УБР — управління бурових робіт
УВТГ — управління з видобування та транспортування газу
УЕГГ — управління з експлуатації газового господарства
УНГК — українська нафтогазова компанія
УМГ — управління магістральних газопроводів
УПНП і КРС — управління з підвищення нафтовіддачі пластів і капремонту свердловин
ЦВДУ — центральне виробничо-диспетчерське управління
ЦДУ — центральне диспетчерське управління
ЦЕММ — центральна електромеханічна майстерня
ЦІТС — центральна інженерно-технологічна служба
ЦКРС — цех капітального ремонту свердловин
ЦНДВР — цех науково-дослідних і виробничих робіт
ЦНДЛ — центральна науково-дослідна лабораторія
ЦПТЕЛ — центральна промислова теплоелектротехнічна лабораторія

Назви організацій, установ, інститутів, проектів


ААPG — Американська асоціація геологів-нафтовиків (American Association of Petroleum Geologists), м. Талса (США)
ACS — Американське товариство хіміків (American Chemical Society), м. Вашингтон (США)
EAGE — Європейська асоціація інженерів-геологів і геофізиків (European Association of Geoscientists and Engineers), м. Хаутен (Нідерланди)
ELGI — Європейський інститут мастильних матеріалів (European Lubricating Grease Institute), м. Амстердам (Нідерланди)
IEEE — Міжнародне товариство інженерів-електриків та електроніків (Institute of Electrical and Electronics Engineers), штаб-квартира — м. Лондон (Великобританія)
INOGATE — Програма міжнародної співпраці у сфері енергетики між ЄС, Туреччиною та країнами незалежних держав
ISO — Міжнародна організація зі стандартизації (International Organisation for Standardization), м. Женева (Швейцарія)
NLGI — Американський національний інститут мастильних матеріалів (National Lubricating Grease Institute), м. Канзас-Сіті (США)
SEG — Американська спілка геофізиків-розвідувальників (Society of Exploration Geophysicists), м. Талса (США)
АГЕО — Асоціація геологів м. Сімферополя
АГН України — Академія гірничих наук України
АзІнМаш — Азербайджанський інститут нафтового машинобудування (м. Баку)
АНІ — Американський нафтовий інститут, м. Вашингтон (США)
АТ «ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» — Акціонерне товариство «Проектно-вишукувальний, науково-дослідний, конструкторсько-технологічний інститут «Укрзахіденергопроект» (м. Львів)
ВАК — Вища атестаційна комісія
ВДНГ — Виставка досягнень народного господарства
ВНДГНІ — Всеросійський науково-дослідний геологічний нафтовий інститут (м. Москва)
ВНДГРІ — Всесоюзний (Всеросійський) науково-дослідний геологорозвідувальний інститут (м. Санкт-Петербург)
ВНДІ — Всесоюзний науково-дослідний нафтогазовий інститут (м. Москва)
ВНДІБТ — Всесоюзний науково-дослідний інститут бурової техніки (м. Москва)
ВНДІгаз — Всесоюзний (Всеросійський) науково-дослідний інститут природних газів (м. Москва)
ВНДІЕгазпром — Всесоюзний науково-дослідний інститут економіки, організації виробництва та техніко-економічних досліджень у газовій промисловості (м. Москва)
ВНДІнафта — Всесоюзний науково-дослідний інститут нафти (м. Москва)
ВНДІНГРІ — Всеросійський науково-дослідний нафтовий геологорозвідувальний інститут (м. Москва)
ВНДІОЕНГ — Всеросійський науково-дослідний інститут організації, управління та економіки нафтогазової промисловості (м. Москва)
ВНДПІморнафта — Волгоградський науково-дослідний і проектний інститут морської нафти (м. Волгоград)
ВНДІПКнафтохім — Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості (м. Київ)
ВНДІР — ВАТ «Всеросійський науково-дослідний, проектно-конструкторський і технологічний інститут релейного будування з дослідним виробництвом» (м. Чебоксари, Росія)
ВНДІТнафта — Всесоюзний науково-дослідний інститут розробки та експлуатації нафтопромислових труб (м. Самара)
ВНДПІАСУгазпром — Всесоюзний (Всеросійський) науково-дослідний і проектний інститут автоматизованих систем управління у газовій промисловості (м. Москва)
ВНДПІморнафтогаз — Всеросійський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут з проблем освоєння нафтових, газових ресурсів (м. Москва)
ВНДПІтрансгаз — Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут із транспортування природного газу (м. Москва)
ВНДПІшельф — Всесоюзний науково-дослідний проектний інститут шельфу (зараз — ТОВ «Інститут «Шельф»), м. Сімферополь
ВР УРСР — Верховна Рада УРСР
ВРНГ СРСР — Вища рада народного господарства СРСР
ВТВР — Всесоюзне товариства винахідників та раціоналізаторів (м. Москва)
ВЦРПС — Всесоюзна центральна рада професійних спілок (м. Москва)
Головгеологія УРСР — Головне управління геології та охорони надр при Раді Міністрів УРСР
Головнафтохімпром УРСР — Головне управління з нафтопереробної та нафтохімічної промисловості УРСР
Держгеонадра України — Державна служба геології та надр України (м. Київ)
Держгірпромнагляд України — Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (м. Київ)
Держжитлокомунгосп України — Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства (м. Київ)
Держкомгеології України — Державний комітет України з геології і використання надр (м. Київ)
Держкомнафтогаз України — Державний комітет з нафти й газу України (м. Київ)
Держнафтогазпром — Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України (м. Київ)
Держспоживстандарт України — Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (м. Київ)
Діпрогаз (Укрдіпрогаз) — див. ВНДПІтрансгаз
Діпроміст — Державний інститут проектування міст (нині — ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст ім. Ю. м. Білоконя»), м. Київ
ДіпроНДІгаз — Державний проектний і науково-дослідний інститут газової промисловості (м. Саратов)
ДНКА — Державна нафтова компанія Азербайджану
ДКЗ — Державна комісія із запасів корисних копалин
ДКНТ РМ — Державний комітет з науки і техніки при Раді Міністрів
ДП «Украгроінжпроект» — Державне підприємство «Український спеціалізований державно-колективний проектно-вишукувальний інститут із проектування газифікації промислових та цивільних об'єктів» (м. Миколаїв)
ДП «НВКГ «Зоря»–«Машпроект» — Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»–«Машпроект» (м. Миколаїв)
ЄБРР — Європейський банк реконструкції та розвитку (штаб-квартира — м. Лондон, Великобританія)
ЄЕК ООН — Європейська економічна комісія ООН (м. Женева, Швейцарія)
ЗУГРЕ — Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція (м. Львів)
ІБОНХ АН УРСР (НАН України) — Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії АН УРСР (НАН України), м. Київ
ІГ і ГГК АН УРСР (НАН України) — Інститут геології і геохімії горючих копалин АН УРСР (НАН України), м. Львів
ІГН АН УРСР (НАН України) — Інститут геологічних наук АН УРСР (НАН України), м. Київ
ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України — Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України (м. Київ)
ІЕЗ ім. Є. О. Патона АН УРСР (НАН України) — Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР (НАН України), м. Київ
ІНХ ім. А. В. Ніколаєва СВ РАН — Інститут неорганічної хімії ім. А. В. Ніколаєва Сибірського відділення Російської академії наук (м. Новосибірськ)
ІХВС АН УРСР (НАН України) — Інститут хімії високомолекулярних сполук АН УРСР (НАН України), м. Київ
ІФХ ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР (НАН України) — Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР (НАН України), м. Київ
КГРТ — Київський геологорозвідувальний технікум
КГФЕ «Кримгеофізика» — Кримська геофізична експедиція (м. Сімферополь)
КДУ (КНУ) ім. Тараса Шевченка — Київський державний (національний) університет імені Тараса Шевченка
КІБІ — Київський інженерно-будівельний інститут
КІІЦА — Київський інститут інженерів цивільної авіації
КМУЦА — Київський міжнародний університет цивільної авіації
КНУБА — Київський національний університет будівництва і архітектури
КПІ — Київський політехнічний інститут
ЛДУ ім. І. Франка — Львівський державний університет ім. Івана Франка
ЛПІ — Львівський політехнічний інститут
МГС — Міжнародний газовий союз
МЖКГ — Міністерство житлово-комунального господарства
Міненерговугілля — Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Мінпаливенерго — Міністерство палива й енергетики України
МІНХ і ГП ім. акад. І. м. Губкіна — Московський інститут нафтохімічної і газової промисловості ім. академіка І. м. Губкіна
МНТУ ім. акад. Ю. м. Бугая — Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю. м. Бугая (м. Київ)
МОНМС (МОНмолодьспорту) України — Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
НАУ — Національний авіаційний університет (м. Київ)
НВО «МАСМА» — Науково-виробниче об'єднання малотоннажних мастильних матеріалів «МАСМА» (м. Київ)
НДПІАСУтрансгаз — Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут автоматизованих систем управління транспортом газу
НДПІМП «Діпросталь» — Науково-дослідний і проектний інститут металургійної промисловості «Діпросталь» (м. Харків)
НДПІтрансгаз — див. ВНДПІтрансгаз
НТТ НГП — Науково-технічне товариство нафтової і газової промисловості
НТУУ «КПІ» — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
НТУ «ХПІ» — Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
НТШ ім. Т. Г. Шевченка — Наукове товариство ім. Тараса Шевченка
НУ «Львівська політехніка» — Національний університет «Львівська політехніка»
НУВГП — Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
ОДУ ім. І. І. Мечникова — Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова
ПАТ «ІВП «ВНДПІтрансгаз» — Публічне акціонерне товариство «Інжинірингово-виробниче підприємство «Всеукраїнський науково-дослідний і проектний інститут з проектування природного газу» (м. Київ)
ПАТ «Укргазпроект» — Публічне акціонерне товариство «Український інститут із проектування об'єктів газової промисловості» (правонаступник Союзгазпроекту), м. Київ
ПівденДІПРОруда — Державний союзний інститут з проектування підприємств залізорудної, марганцевої, флюсової промисловості, промисловості вогнетривкої сировини та плавкого шпату (м. Харків)
ПівденНДІдіпрогаз — Південний науково-дослідний державний інститут з проектування та реконструювання об'єктів газової промисловості (м. Донецьк)
ПНПУ ім. В. Г. Короленка — Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка
ПНТУ ім. Ю. Кондратюка — Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка
ПрАТ «МЕК» — Приватне акціонерне товариство «Міжнародна енергетична компанія» (м. Київ)
ПрАТ «НДІКБ бурового інструменту» — Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту» (м. Київ).
ПСНЦ НАН України — Північно-Східний науковий центр НАН України (м. Харків)
РАПН — Російська академія природничих наук (м. Москва)
РДУНГ ім. акад. І. м. Губкіна — Російський державний університет нафти і газу ім. академіка І. м. Губкіна (м. Москва)
РЕВ — Рада економічної взаємодопомоги
СМНВО ім. м. В. Фрунзе — Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. м. В. Фрунзе
Союзгазпроект — Всесоюзний інститут із проектування об'єктів газової промисловості (м. Київ)
СУГРЕ — Східно-Українська геологорозвідувальна експедиція (с. Розсошенці Полтавської області)
ТатНДПІнафта — Татарський науково-дослідний проектний інститут нафти (м. Бугульма)
ТУМ ім. Т. Г. Шевченка — Товариство української мови ім. Т. Г. Шевченка
ТюменНДІпрогаз — Тюменський науково-дослідний проектний інститут газу
УАЗІС — Українська асоціація захисту історичного середовища
УДПІ «Тяжпромавтоматика» — Український державний проектний інститут «Тяжпромавтоматика» (м. Харків)
УЗНГК «Укрзарубіжнафтогаз» — Українська зовнішньоекономічна нафтогазова корпорація «Укрзарубіжнафтогаз» (м. Київ)
УкрНГІ — Український нафтогазовий інститут (м. Київ)
УкрДГРІ — Український державний геологорозвідувальний інститут
УкрДІПРОмістпромгаз — Український державний інститут із проектування газифікації міст, промислових підприємств, комунальних об'єктів (м. Київ)
УкрдіпроНДІнафта (УкрНДІдіпронафта) — Український державний науково-дослідний і проектний інститут нафтової промисловості (м. Київ)
УкрДІПРОшахт — Український державний інститут гірничо-рудної і вугільної промисловості (м. Київ)
УкрНДГРІ — Український науково-дослідний геологорозвідувальний інститут (м. Львів)
УкрНДІгаз — Український науково-дослідний інститут природних газів (м. Харків)
УкрНДІінжпроект — Український державний проектний і науково-дослідний інститут із газопостачання, теплопостачання та комплексного благоустрою міст і селищ (м. Київ)
УкрНДІНП «МАСМА» — Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (м. Київ)
УкрНДІПНВ — Український науково-дослідний і проектний інститут нафтовидобувної промисловості (м. Київ)
УкрНДІпроект — Український науково-дослідний і проектний інститут нафтогазової промисловості (м. Київ)
УкрСЕПРО — Українська національна система стандартизації
УНГА — Українська нафтогазова академія
УНТЦ — Український науково-технологічний центр (м. Київ)
УПЦ — Українська православна церква
УСПП — Український союз промисловців та підприємців (м. Київ)
УТ НКТД — Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики (м. Київ)
ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України — Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України (м. Львів)
ХДНДІМ — Харківський державний науково-дослідний інститут метрології
ХДУ ім. О. м. Горького — Харківський державний університет ім. О. м. Горького
ХІРЕ — Харківський інститут радіоелектроніки
ХНАМГ — Харківська національна академія міського господарства
ХНУ ім. В. Н. Каразіна — Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
ХНУРЕ — Харківський національний університет радіоелектроніки
ХПІ — Харківський політехнічний інститут
ЦАКДЗ — Центр аерокосмічних досліджень Землі (м. Київ)
ЦКР Мінпаливенерго — Центральна комісія Мінпаливенерго (нині — Міненерговугілля) з питань розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ та експлуатації підземних сховищ газу
ЦНДІТЕнафтохім — Центральний науково-дослідний інститут техніко-економічних досліджень нафтопереробної та нафтохімічної промисловості (м. Москва)

 
 [ зміст ]