Історичне видання
«Одеський національний морський університет»

Директор
ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»

Микола Серб

Керівник проекту
Людмила Мисан

Редактор
Альона Артюх

Фотограф
Володимир Заїка

Коректор
Ірина Кір’ятська

Переклад англійською
Олена Рембач

Концептуальне рішення
Михайло Москаль, Михайло Нестеренко

Макетування, комп’ютерна верстка
Михайло Нестеренко, Віктор Стежка

Автор історичної статті «Подих історичного часу» —
завідувач кафедри українознавства Одеського національного
морського університету, доктор історичних наук М. І. Михайлуца.
У виданні використані матеріали з особистих архівів
М. Б. Пойзнера, С. І. Прядка, С. В. Щербака

Редакція висловлює подяку всім учасникам проекту та особливу вдячність
ректору Одеського національного морського університету І. В. Морозовій,
проректору з науково-педагогічної та виховної роботи
Одеського національного морського університету М. П. Дубровському,
завідувачу кафедри українознавства Одеського національного університету М. І. Михайлуці,
директору ТОВ «Восток-ДСМ» І. А. Антосієву,
генеральному директору ВАТ «Новоросійський морський торговий порт» І. Є. Вілінову,
генеральному директору компанії «Ocean Agencies Ltd.» (Лондон) П. А. Соханю,
заступникові директора ЗАТ «Друга стивідорна компанія» Ю. М. Григор’єву,
директору музею історії порту «Южний» В. Г. Болдирєву

Над виданням працювали
Ірина Галамай, Катерина Дмітрієва,
Людмила Мисан, Галина Одобеску

Замовники відповідають за зміст наданої інформації,
за дотримання авторських прав і прав третіх осіб,
за наявність посилань на ліцензії та зазначень сертифікатів.
Видавець виходить із того, що замовник завчасно отримує
всі необхідні для публікації дозволи.

ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»
вул. Мельникова, 12, м. Київ
E-mail: logos_ua@ukr.net, logos_ukraine@ukr.net
http://www.logos.biz.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців № 3093 від 29.01.2008 р.
Підписано до друку 29.09.2010 p.
Формат 60х90/8. Папір крейдований.
Гарнітура Newton. Друк офсетний

[ Головна сторінка Видавничого центру «Логос Україна» ]   |   [ зміст ]