Винахідники України
ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР
«ЛОГОС УКРАЇНА»

За підтримки
Національної академії наук України та
Державної служби інтелектуальної власності України
 
Винахідники України — еліта держави.
Винаходи та інновації

(книга п’ята)

 

Мета видання:

– Представити видатних учених України.
– Розповісти про розвиток науки.
– Познайомити читачів із новими технологіями, інноваціями, перспективами застосування їх у різних сферах.

Завдання проекту:

– Залучити інвестиції.
– Допомогти українським виробникам вийти на світовий ринок.
– Налагодити зв’язки між виробниками та науковцями.


V том книги «Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації» продовжує серію довідково-іміджевих видань-репрезентаторів і популяризаторів винахідницької галузі України як такої, що заслуговує на належну увагу і вітчизняної, і світової спільнот.
Головними об’єктами видання є українські підприємства-новатори й безпосередньо творці технічних рішень, що будуть корисними у господарській діяльності і придатними для виробничого впровадження, а також інноваційні центри, навчальні та наукові заклади і установи, організації, фірми й корпорації, які застосовують новітні технології і володіють ексклюзивними правами на технології, прагнуть розширити бізнес, впроваджуючи у виробництво винаходи, раціоналізаторські пропозиції тощо.
Мета книги — формування позитивного іміджу українського винахідництва, зростання його привабливості для партнерів, інвесторів, акціонерів і клієнтів, налагодження взаємовигідної співпраці, розширення ділових контактів, реалізація нових наукових ідей і технологічних розробок, підвищення конкурентоспроможності, залучення інвестицій, здобуття стратегічних переваг на ринку.
Книга буде безкоштовно передана всім учасникам проекту, в національні й академічні бібліотеки, органи державного управління, іноземні посольства та представництва, а також Національній академії наук України та Державній службі інтелектуальної власності України.

 
Структура видання:

1. Вітальне слово Голови Державної служби інтелектуальної власності України.
2. Патентні агентства та патентні повірені.
3. Навчальні та наукові заклади й установи.
4. Підприємства-новатори.
5. Винаходи та інновації в медицині та фармацевтиці.
6. Винаходи та інновації в будівництві й архітектурі.
7. Винаходи та інновації в галузі машинобудування.
8. Винаходи та інновації в хімічній і нафтохімічній галузі.
9. Винаходи та інновації у важкій та легкій промисловості.
10. Винаходи та інновації в харчовій промисловості.
11. Винаходи та інновації в галузі сільського господарства.
12. Пропозиції для інвесторів.

 
Технічні характеристики видання:

Тверда обкладинка формату A4.
Наклад — 1000 примірників.
Обсяг — 150–200 сторінок.
Мова — українська.

 
Умови подання інформації до видання
Винахідники України — еліта держави.
Винаходи та інновації

(книга п’ята)

Зміст інформації, що подається:
1. Повна назва, адреса, телефон, електронна пошта, сайт.
2. Трудовий шлях і досягнення керівника.
3. Провідні спеціалісти підприємства, компанії.
4. Основні напрями діяльності, асортимент виготовленої продукції.
5. Найважливіші характеристики винаходів, продукції.
6. Нагороди, відзнаки, подяки та ін.
7. Перспективи розвитку.
8. Потреби в інвестиціях.
9. Ділові пропозиції.

Керівник проекту:
Майя Миколаївна Манько
Тел./факс: 0 (44) 278-25-27
 
 
Початкова сторінка
видавничого центру
Переглянути онлайн попередні чотири томи видання, а також учасників п'ятого тому
на порталі inventor.biz.ua