Довідково-історичне видання
«Літопис випускників Національної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого»Директор ТОВ «Видавничий центр
«Логос Україна»

Микола Серб


Директор проекту
Руслана Яконюк

Редагування текстів
Алла Топчій
Сергій Кутняков

Фотограф
Володимир Заїка

Коректори
Наталія Оболенська
Наталія Олександренко
Тетяна Соломаха

Художнє оформлення
Віталій Мітченко

Макетування, комп’ютерна верстка
Михайло Нестеренко
Олександр Павленко
Віктор Стежка


Редакція висловлює вдячність усім учасникам проекту та особливу вдячність
Голові Верховного Суду України у відставці В. Ф. Бойку,
судді Верховного Суду СРСР і Верховного Суду України у відставці В. І. Кононенку,
Голові Верховного Суду України В. В. Онопенку,
Генеральному прокурору України О. І. Медведьку,
першому заступнику Міністра внутрішніх справ України –
начальнику кримінальної міліції Є. М. Євдокимову,
заступнику Міністра юстиції України І. І. Ємельяновій,
народному депутату України І. Г. Богословській

Інформаційне забезпечення
Катерина Дмітрієва
Сергій Кутняков
Людмила Мельник
Ольга Масюк
Олег Навратюк
Руслана Яконюк


В розділі «Незабутні постаті» використані матеріали
з книги «Професори Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого» –
Х.: Видавництво «Право» Академії правових наук України, 2004, 128 с.

Рекламодавці відповідають за зміст наданої інформації,
за дотримання авторських прав і прав третіх осіб,
за наявність посилань на ліцензії та зазначень сертифікатів.
Видавець виходить з того, що рекламодавець завчасно отримує
всі необхідні для публікації дозволи

ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»
вул. Мельникова, 12, м. Київ
Електронна пошта: logos_ukraine@ukr.net, logos_ua@ukr.net
http://www.logos.biz.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців № 3093 від 29.01.2008 р.
Підписано до друку 14.10.2008 р.
Формат 60x90/8 Папір крейдований. Гарнітура Newton. Друк офсетний.