Л І Т О П И С     В И П У С К Н И К І В
Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Ї   Ю Р И Д И Ч Н О Ї   А К А Д Е М І Ї   У К Р А Ї Н И   І М Е Н І   Я Р О С Л А В А   М У Д Р О Г О
 


  Голова редакційної колегії, Голова Верховного Суду України у відставці Віталій Бойко
 
 
Перед Вами книга, ініціаторами якої стали випускники Харківського юридичного інституту ім. Ф. Е. Дзержинського (нині – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого) – флагмана юридичної науки в Україні, відомої далеко за її межами.
У виданні розповідається про особистостей, які в різний час закінчували цей престижний навчальний заклад, чесно дбали і дбають про авторитет свого вузу, успішно використовують отримані знання в практичній роботі.
Готувати цю книгу, відбирати кандидатури тих, чиї імена мають потрапили на її сторінки, було досить непросто.
Академія створена понад 200 років тому, і за цей час у цьому чудовому вузі здобули юридичну освіту десятки тисяч людей, які пов’язали свій життєвий шлях з юриспруденцією. Серед них багато відомих професіоналів своєї справи, що працювали й працюють у судових органах, органах прокуратури, слідчому апараті та адвокатурі, інших сферах суспільного життя, опосередковано й прямо пов’язаних з юридичною роботою.
Чимало випускників нашого вузу присвятили себе науковій діяльності. Є серед них і відомі політики, видатні вчені-юристи, лауреати державних та відомчих нагород, заслужені юристи України. Випускника Харківського юридичного вузу слід поважати насамперед за високий рівень професійної підготовки, який забезпечували професура, знані вчені-юристи, весь науково-педагогічний склад працівників навчального закладу.
Можна критикувати редакційну колегію за зміст цієї книги і насамперед за далеко-далеко не повний перелік особистостей, про яких мало б розповідатися на сторінках цього видання, адже золотий фонд фахівців права – випускників Харківського юридичного вузу, налічує тисячі гідних імен. Будемо вважати, що це перша ластівка. Поки що ми висвітлили долі лише окремих юристів, але сподіваємося на продовження циклу видання таких книг.
Слід сказати слова вдячності керівництву та працівникам Видавничого центру «Логос Україна», особисто керівнику проекту Руслані Миколаївні Яконюк за саму ідею цього видання та проведену велику кропітку організаційну роботу з підготовки необхідних матеріалів до книги.
Бажано, щоб і керівники нашої alma mater зацікавилися висвітленням особистостей своїх випускників, як результатом власної наукової та педагогічної діяльності. Настав час активізувати роботу громадського об’єднання – асоціації випускників Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, адже вона могла бути причетною до цієї благородної справи. Ми маємо право пишатися українськими юристами, які роблять вагомий внесок у процес розбудови України як правової демократичної держави.
 
 
Голова редакційної колегії, Голова Верховного Суду України у відставці Віталій Бойко Голова редакційної колегії,
Голова Верховного Суду України у відставці
Віталій Бойко