НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Факультет підготовки
професійних суддів

РУМ’ЯНЦЕВ
В’ячеслав Олексійович


ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ
ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ


Народився 12 вересня 1954 р. у Донецьку.
У 1979 р. здобув освіту на прокурорському факультеті Харківського юридичного інституту ім. Ф. Е. Дзержинського (спеціальність «Правознавство»).
В’ячеслав Олексійович — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України.
Протягом 1979–1983 рр. працював асистентом, потім навчався в аспірантурі, був доцентом, заступником декана. З 1996 до 2001 р. В. О. Рум’янцев обіймав посаду доцента, а з 2001 р. — професора кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн.
У 1999 р. очолив факультет підготовки професійних суддів.

Згідно з розпорядженням Президента України у 1999 р. для забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів суддівського корпусу України, а саме — суддів місцевих судів, що призначаються вперше, у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого було відкрито факультет підготовки професійних суддів. Він став першим у державі підрозділом, який почав випускати фахівців такого рівня. Організація діяльності факультету спирається на європейський досвід підготовки суддів.
На факультеті підготовки професійних суддів готують магістрів за денною (впродовж одного року) та заочною (півтора року) формами навчання.
Заняття базуються на спеціальному навчальному плані, який враховує специфіку майбутньої суддівської діяльності. Великою популярністю у студентів користуються науково-практичні семінари за участю представників Ради Європи й Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Крім викладачів Університету лекції читають запрошені фахівці в галузі судової діяльності та професійні судді Верховного Суду України, апеляційних і місцевих судів, члени Вищої ради юстиції України, представники Державної судової адміністрації України.
На факультеті підготовки професійних суддів вже здобуло освіту понад 1000 осіб, більшість із яких, продемонструвавши високий рівень знань, отримала призначення на посади суддів.

 Логос Україна      << Факультет підготовки юристів для Міністерства закордонних справ України      [ Зміст ]      Факультет підготовки кадрів для державної пенітенціарної служби України >>