Державна архітектурно-будівельна інспекція  

 
 
Бондаренко
Олександр Миколайович
Начальник
 
     
     
 
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 
О. М. Бондаренка призначено начальником Державної архітектурно-будівельної інспекції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006 р. Олександр Миколайович фахову освіту інженера-будівельника здобув у Полтавському інженерно-будівельному інституті. Обіймав різні посади у профільних організаціях. Очолював інспекцію Держархбудконтролю Кіровоградської облдержадміністрації. З 2003 по 2005 р. обіймав посаду заступника голови Держбуду України.
Держархбудінспекцію утворено 5 квітня 2006 р. на виконання Указу Президента України. Вона є урядовим органом державного управління у складі Міністерства регіонального розвитку та будівництва; йому ж і підпорядковується.


Об'єкти, які інспектувала
Державна архітектурно-будівельна інспекція
Створення названого органу засвідчило посилення уваги держави до питань комплексної і збалансованої забудови територій, обґрунтованого розміщення і будівництва об'єктів житлово-цивільного та виробничого призначення.
Держархбудінспекція – юридична особа, має самостійний баланс. Основними її завданнями є такі:
- участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері архітектури та будівництва;
- здійснення державного нагляду і контролю у сфері архітектури та будівництва.
Держархбудінспекція розробляє проекти нормативно-правових актів та організаційно-методичних документів з питань здійснення архітектурно-будівельного контролю, організовує та забезпечує виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.
Держархбудінспекція:
- видає в установленому порядку дозвіл на виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів;
- реєструє об'єкти;
- бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів, а також у розслідуванні причин аварій на будівництві;
- проводить перевірку якості виконання будівельних робіт щодо відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій вимогам держстандартів, будівельних норм і правил, технічних умов тощо.
Держархбудінспекція здійснює методичне та нормативне забезпечення діяльності інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, у містах обласного підпорядкування, Києві та Севастополі, в районах. Вона має право скасовувати рішення, прийняті місцевими інспекціями з порушенням норм законодавства.
З підвищенням статусу, прав та повноважень центрального контролюючого органу у сфері будівництва зміцнюється його координуюча роль та реальний вплив на розв'язання конфліктних питань містобудівного розвитку населених пунктів; забезпечується кращий захист прав споживачів будівельної продукції, дієвий нагляд за виконанням містобудівного законодавства.
Одночасно Держархбудінспекція забезпечує законодавче та нормативне реформування діючої системи Держархбудконтролю перетворенням її в єдину виконавчу вертикаль.

Держархбудінспекція,
просп. Возз'єднання, 15/17,
м. Київ, 02160.
Тел.: (044) 291-69-04
Логос Україна         Компанія ''Латепс''         Зміст         Головне управління комунального господарства