БУДІВЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЦІ  

 
 

Будівництво Успенського собору Києво-Печерського монастиря. Мініатюра з Радзівілівського літопису.
Ранній період мурованого будівництва у Києві тісно пов'язаний із візантійським впливом. Зокрема, найпершу вітчизняну кам'яну церкву – Десятинну – споруджували ''майстри від грек'' (візантійці), запрошені сюди Володимиром Великим. У візантійській традиції працювали будівничі та художники-мозаїсти Софійського собору або ті зодчі з Константинополя, які прибули до Києва зводити Успенський собор Києво-Печерської обителі. Вони принесли сюди й певні технології виготовлення будівельних матеріалів, кладки стін із застосуванням цегли-плінфи.
Згодом кияни самі опанували секрети ''кам'яної справі''. Здавна тут діяли підприємці у галузях організації будівництва, виробництва цегли, скловарення тощо. На щастя, географічне положення міста достатньо забезпечувало його деревиною, облицювальним каменем, піском, покладами глини.
Організацію будівельних робіт брали на себе, як правило, замовники, насамперед князі. Для некваліфікованої праці запрошували місцевих мешканців за вільним наймом. Характерний епізод наводять старовинні джерела стосовно спорудження у ХІ ст. Георгіївського храму ''міста Ярослава''. Сам князь Ярослав (Георгій) Мудрий особисто опікувався його зведенням, оскільки церква була присвячена його небесному покровителю. Щоправда, спершу князь побачив тут невелику кількість будівельників. Тоді він звелів оголосити на торгу, що кожний працюючий буде отримувати щодня грошову винагороду. Після цього, за документами, справа швидко зрушила з місця: ''И бысть множество делающих. И тако вскоре конча церковь''.

Підрядник Л. Гінзбург
Упродовж тривалого часу після Батиєвої навали масштаби цивільного будівництва у Києві були невеликими. Лише в окремі періоди спостерігалося пожвавлення, пов'язане з особливою увагою можновладців та відповідним фінансуванням, – як доба гетьмана Мазепи на межі XVII-XVIII ст. або період правління царя Миколая І у середині ХІХ ст. Але, починаючи з другої половини ХІХ ст., будівельна справа у Києві перетворилася на розгалужений бізнес, у якому оберталися мільйони рублів. Особливо були помітні у ньому підрядні будівельні контори, а також майстри, артілі й цілі фірми за окремими видами робіт. У цій сфері тоді можна констатувати наявність активної конкуренції завдяки присутності на ринку значної кількості комерсантів-претендентів. Це сприяло задоволенню інвестиційного попиту, помірному рівню цін на будівельні послуги та забезпеченню належної якості.
Реалізація будь-якого будівельного проекту здійснюється господарчим чи підрядним методам. Економічні переваги господарчого методу проявлялися лише тоді, коли замовник сам добре розумівся на будівельній справі та на ринковій кон'юнктурі. Але для значних споруд більш поширювався підрядний метод будівництва. Інвестором залучалися підприємці-підрядники – або паралельно за видами робіт, або якась одна фірма зобов'язувалася завершити роботи ''під ключ'', використовуючи субпідряд. Якщо у замовника не було особливих підстав надавати перевагу конкретному підрядникові, провадився тендер – так звані торги. На ці торги приходили зацікавлені будівельники, які мали змогу ознайомитися з проектом та кошторисним розрахунком (виконаним, згідно із середніми ''довідковими'' цінами, які щороку затверджувало будівельне відділення губернського правління).
Власне торги полягали в тому, що підрядники один за одним пропонували знижки щодо кошторисної вартості. Перемагав той із них, хто брався виконати роботи найменшим коштом. Як правило, у цьому не було ані блефу, ані шахрайства, ані благодійності. Адже у великомасштабному бiзнесi була можливiсть зекономити за рахунок оптових цін, порівняно з ''довідковими''. Щоправда, іноді підрядники все ж давали привід сумніватися у їх діловій порядності: Траплялося, зокрема, що архітектор складав завищений кошторис, це ставало очевидним для досвідчених підрядників, але вони жодним чином не виказували цього, сподіваючись на надвисокий прибуток (зазвичай на великих будовах він не перевищував 8-10 %), і робили велику знижку лише у розпалі конкурентної боротьби. Але у більшості випадків представники будівельного бізнесу сумлінно виконували свою справу.

''Будинок Гінзбурга'' на нинішній вул. Архітектора Городецького. З поштівки поч. ХХ ст.
Важливим моментом у взаєминах між замовником та підрядником було укладання формального контракту. Деякі корпоративні замовники (зокрема, Київська міська дума), крім того, вимагали від підприємців, які бажали взяти участь у торгах, підписання попередніх умов – ''кондицій'', якими підрядники підкріпляли доброчесність своїх намірів. Контракт залишався у замовника, нотаріально посвідчена його копія разом з копією затвердженого проекту поступала до підрядника. У цьому документі обумовлювалися всі нюанси ділових стосунків як з боку інвестора, так і з боку виконавця. Одним із необхідних пунктів контракту було положення про завершення підрядником у замовника певної заставної суми упродовж року після закінчення робіт. Якби за цей рік виявилися якісь недоробки чи брак, підрядник мусив би безкоштовно усунути їх – в іншому випадку він був би позбавлений права на отримання заставної суми.
Провідним київським підприємцем-будівельником наприкінці XIX – на початку ХХ ст., поза всякими сумнівами, був Лев Гінзбург. Він визнавався некоронованим королем місцевих пiдрядникiв. Прибувши до Києва у 1877 р. 19-річним хлопцем, він поступово оволодiв ''фiрмовими'' перевагами в органiзацiї працi, в економних технологiях і наприкінці ХІХ ст. уже міг дозволити собi знизити пiдрядну вартiсть таким чином, щоб i замовнику догодити, й себе не образити. Його фірма стояла поза конкуренцiєю. Саме вона отримувала всi найпрестижнiшi замовлення – такі як будівлі Оперного театру, Державного банку (тепер Нацбанк), Музею старожитностей та мистецтв (нині Національний художній музей), Педагогічного музею (Будинок вчителя), комплекс КПІ, католицький Миколаївський костел, Хоральна синагога та багато інших. Гiнзбургові довiряли вдягати у кам'яне вбрання свої задуми найкращі зодчi Києва. Особливо плiдно спiвробiтничали з ним Г. Шлейфер і В. Городецький.

Реклама цегляного заводу
Х. Волкова. 1914 р.
''Король підрядників'' вкладав також значні кошти у будівництво власної нерухомості. Адже ринкова кон'юнктура постійно коливалася. У разі, коли задоволений попит на житло призупиняв будівничу діяльність, це автоматично давало старт новому етапові підвищення цін на квартири, і навпаки. Знаменитий ''хмарочос Гiнзбурга'', що їм володів підрядчик, був велетнем серед місцевих будинків: на похилу Iнститутську вулицю виходив 8-9-поверховий об'єм, а углиб кварталу йшла розвинута 10-11-поверхова прибудова. Загалом у ''хмарочосi'' було 94 квартири та кiлька магазинiв. Вiн став однiєю з головних домiнант київського ландшафту. На жаль, пiд час вiйни його було знищено, як i розкiшний 20-кiмнатний особняк у мавританському стилi в глибинi цього подвiр'я – особисту резиденцiю мiльйонера. До нашого часу збереглися дві інші його споруди: на вул. Архітектора Городецького, 9 та на бульварі Тараса Шевченка, 5.
Найвищi суспiльнi кола вiддавали Леву Гiнзбургу належне. Вiн був удостоєний iмперських орденiв, представлений до звання ''Комерцiї радника''. Такi вiдзнаки стали наслiдком громадсько-благодiйних дiянь Гiнзбурга. Вiн неодноразово робив вагомi пожертви на користь навчальних та фiлантропiчних закладiв, Червоного Хреста. На жаль, після 1917 р. його доля склалася сумно. Поет Осип Мандельштам у нарисі ''Київ'', надрукованому у 1926 р., мимохiдь зазначив, ведучи мову про непманiв: ''Мученики частного капитала чтут память знаменитого подрядчика Гинзбурга, баснословного домовладельца, который умер нищим (киевляне любят резкие выражения) в советской больнице''.
Так само володіли власними прибутковими будинками інші відомі підрядчики Федот Альошин, Лев Кучеров, Гдаль Бурд-Грановський… Ця нерухомість не лише надавала їм прибуток, а й була рекламою будівельних можливостей їхніх контор.

Виробництво цегли біля Києва. Фото поч. ХХ ст.
Щодо спеціалізованих фірм із залізобетонних, кам'яних, ліпних, малярних, покрівельних, пічних, скляних робіт, облаштування водогону й каналізації тощо, то їхня кількість у Києві обчислювалася десятками у кожній категорії (при цьому на київський ринок прагнули потрапити й іногородні, навіть іноземні підприємці). Послуги динамічно оновлювалися: наприкінці ХІХ ст. поширилася пропозиція електричного освітлення та електропідйомних машин; на початку ХХ ст. на будівельний ринок активно просувалося центральне опалення.
Чималу роль у стрімкому збільшенні обсягів будівництва у Києві вiдiгравало виробництво у достатнiй кiлькостi досконалих будiвельних матерiалiв. Зокрема, київська цегла була настiльки якiсною, що дозволялося викорис-товувати її як опоряджувальний матерiал – без тинькування. Своєю цеглою Київ завдячував величезним покладам так званої синьої (спонділової) глини. Ця глина була зручною при видобуванні й чудово пiдходила саме для виготовлення цегли. У ярах та долинах ручаїв і дрібних річок, що їх було у Києві досить багато, глибина залягання була незначною; завдяки цьому бiля р. Либедi, Сирецького та iнших ручаїв дiяли численні цегельні. Найстаріша з них - Лаврська - містилася на правому березі Либеді з кінця XVIII ст.

Фабрикант цегли Я. Бернер
На 1913 р. кількість київських заводів цегли безпосередньо у Києві становила 13, а у Київському повіті – 28 підприємств. Класичний розмір київської цеглини становив 27х14х7 см. Загальне виробництво по місту під час злетів будівництва сягало 140-150 млн штук, незважаючи на те, що у процесі виготовлення широко використовувалася ручна праця. Виробники цегли пояснювали схильність до ручного виробництва тим, що за машинною формування цеглини виходили занадто гладким і погано зв'язувалися розчином.
Вибір постачальника цегли нерідко відбувався тендерним способом. Свою конкурентоздатність у цьому бізнесі довели О. Булишкін і М. Ріхерт, Х. Волков і брати Зарембські, А. Козинський і С. Шатов. Окремий вид цегли становила продукція, що вироблялася специфічним кустарним способом селянами сіл Старі й Нові Петрівці Київського повіту. Ця дрібна цегла, відома під назвою ''межигірська'' або ''пічна'', відзначалася особливою вогне- й вологостійкістю, через що користувалася великим попитом при влаштуванні печей.
Знані київські цегельні підприємці так само, як і підрядчики, ефективно поєднували виробництво будівельних матеріалів з інвестуванням у прибуткове будівництво. Чи не найвiдомiшим з них був Яків Бернер, з цегли якого будувалися найпрестижнiшi споруди (у певнi будiвнi сезони всю його продукцiю гуртом купував Л. Гiнзбург). Підприємства фабриканта містилися на південній околиці Києва, а у центрi мiста Бернер мав кiлька садиб iз великими прибутковими будинками. Збереглася до нашого часу колишня власна резиденцiя Якова

Фабрикант цегли Ф. Міхельсон.
Миколайовича – дiм по сучасному бульвару Тараса Шевченка, 1, на завершеннях фасаду якого можна бачити iнiцiали ''ЯБ'' і дату ''1886''. У поважному вiцi Я. Бернер потрапив до кола провiдних мiсцевих громадських дiячiв. Вiн був одним із лiдерiв Київського купецького зiбрання, відігравав провідну роль у мiському Сирiтському судi – офiцiйнiй установi, яка захищала майновi права сирiт або матерiально залежних членiв родин (щоправда, тогочасний фейлетонiст закидав Бернеровi, що той ''завел там порядки, достойные гоголевских богоугодных заведений''). 23 роки Якiв Бернер незмiнно посiдав мiсце гласного міської думи. Переважно лобіюючи власні комерційні інтереси, він усе-таки зробив кілька вагомих пожертв на громадські потреби.
Іншим відомим фабрикантом цегли, домовласником та громадським діячем у Києві був виходець з Німеччини, купець 1-ї гільдії Фрідріх Міхельсон. У Києві за кiлька десятиріч поступово склалися та забудувалися чималi володiння Мiхельсона. На Сирецькiй вулицi, бiля схилу до Куренiвки, Ф. Мiхельсону належав хутір з великою цегельнею, на Демiївцi - скловарне пiдприємство. А на таких вулицях, як Володимирська, Пушкінська, Тимофіївська (М. Коцюбинського), Фундукліївська (Б. Хмельницького) йому належали садиби із забудовою, яка могла б утворити справжнє невеличке мiсто з промисловими пiдприємствами, готелями, школами й гiмназiями, конторами, магазинами, лазнями тощо.
Він також обирався гласним, але голос Ф. Міхельсона лунав на засiданнях дуже рідко, здебiльшого вiн слухняно голосував за пропозицiї мiського голови…

Реклама цементного заводу ''Фор''. 1900 р.
З другої половини ХІХ ст. у будівництві на вітчизняних теренах використовувався якісний гідравлічний цемент і бетон на його основі. Коли потрібні для їх виробництва поклади мергелів та іншої сировини були знайдені безпосередньо в Україні, відповідні підприємства виникли досить швидко, бо будівельна справа тут прогресувала і попит на матеріали зростав із кожним роком. Так, у Києві почали застосовувати бетонні сходи, бетонні підлоги у господарчих та службових приміщеннях; входило в моду облицювання зі ''штучного'' (бетонного) каменю. Тим часом з Європи дісталася наших країв ідея поєднати бетон із металевою арматурою; одним із піонерів цієї справи був французький садівник Ж. Моньє (він запатентував свої знахідки, тож від його прізвища з'явилося поняття залізобетонних конструкцій ''за системою Моньє'').

Реклама підприємства кахлів Й. Андржейовського. 1909 р.
Київ багато в чому зобов'язаний використанням бетону та залізобетону архітекторові В. Городецькому. Його захоплення усякими новаціями сприяло тісному спілкуванню з виробниками й користувачами бетону. Упродовж багатьох років Городецький крім того, що був проектувальником, приймав замовлення на підряди з бетонних робіт і мав у цій справі непогану репутацію. Зауважимо, що саме за проектом Городецького у 1897 р. було розпочато будівництво першого великого київського цементного підприємства із залізобетонним відділом (на вул. Кирилівській, нині Фрунзе). Фундаторами його стали підприємці Євген Зайцев та Микола Преснухін (перший з них, до речі, був приятелем Городецького за мисливськими пристрастями), які заснували відповідне акціонерне товариство. Завод товариства під назвою ''Фор'' (''вперед'') почав діяти у 1899 р., тривалий час залишаючись єдиним київським підприємством цього профілю. Як видно з рекламних оголошень, основною продукцією заводу був високоякісний портланд-цемент, але випускалися також секції залізобетонних труб і колодязів, ферми і плити для перекриття тощо. Чи не найпопулярніший об'єкт, постачальником якого став завод ''Фор'' – це ''будинок з химерами'' Владислава Городецького: скульптурні оздоби фасадів та інтер'єрів цієї легендарної споруди виконані саме з бетону. Сам Городецький був членом правління товариства ''Фор'', тож у такий екстравагантний спосіб рекламував продукцію підприємства. Разом з тим, у ''будинку з химерами'' були влаштовані залізобетонні склепіння за системою Моньє над вестибулем, проїздом та службовими приміщен-нями.
Ще одним важливим застосуван-ням бетону для дому Городецького стали його підмурки. Як відомо, доволі об'ємний будинок зводився на стрімкому схилі, і навіть не всі професіонали вірили у можливість успішної реалізації зухвалого задуму. Але союзником архітектора-романтика став інженер-винахідник. Надійною основою ''будинку з химерами'' виявилися буронабивні (буроінжекційні) палі, розроблені наприкінці ХІХ ст. київським гірничим інженером Антоном Страусом. За цим способом бурили свердловину в обсадній трубі й заповнювали її бетоном, поступово утрамбовуючи його; обсадну трубу, зрештою, витягали. Такі палі можна було довести до твердого ґрунту і покласти на них доволі велике навантаження. Завдяки цьому винаходові ім'я Страуса стало відомим далеко за межами Києва. Вперше його застосували на великій будові у 1900 р. при зведенні Миколаївського костелу; у подальшому винахід А. Страуса використовували у багатьох країнах Європи й Америки.

Реклама інженера А. Страуса. 1897 р.
Старовинна ''Київська асфальтова компанія'' Семена Суського постачала на будівельний ринок бетонні плити, асфальт, гідроізоляційні матеріали. Якість цієї продукції доводить хоча б те, що на сходах Національного художнього музею, споруджених понад 100 років тому, досі можна побачити клеймо підприємства Суського.
За підвищених обсягів будівництва наприкінці XIX і на початку ХХ ст. у Києві користувалися значним попитом вироби будівельної кераміки. Тут було широко налагоджено їх виробництво. Зокрема, австрійський підданий, дворянин Йозефат Андржейовський з 1879 р. утримував у Києві завод з виготовлення кахлів та інших предметів з глини та гіпсу, який містився на розі вул. Кирилівської (нині Фрунзе) та Заводської. Для виробництва застосовували місцеву синю глину з домішками привозних вогнетривких каолінових глин. Технологія була доволі складною, але кахлі Андржейовського мали чудову гаму кольорів, які ставали ще більш вишуканими завдяки легкому металевому відливу. Моделі кахлів, форми яких були позначені бездоганним смаком, виконувала здібна скульпторка Ева Куликовська. Вироби підприємства Й. Андржейовського застосовано у багатьох вишуканих інтер'єрах. Підприємець користувався відомістю серед киян також і як громадський діяч: він входив до складу керівництва Римо-Католицького благодійного товариства, був членом комітету з будівництва Миколаївського костелу, довічним членом Київського товариства Червоного Хреста. Поряд з його заводом діяли павільйон для утримання бездомних тварин і ветеринарна лікарня Київського відділу Російського товариства покровительства тварин, у роботі якого також брав участь Андржейовський.

Будівництво Хрещатика. Фото 1950 р.
Певні будівельні матеріали все-таки доводилося привозити до Києва. Цим, як правило, займалися солідні оптові фірми-дистриб'ютори. Приміром, богемське (''бемське'') віконне та дзеркальне скло продавав у Києві, серед інших, підприємець Борис Матусовський, який запевняв, що його склади - найбільші в усьому Південно-Західному краї. Металеві вироби становили зміст родинного бізнесу відомої династії купців Дегтярьових. Такий самий профіль був і у фірми купця Товія Апштейна. Його контора містилася в красивому особняку по вул. Спаській, на фасаді якого досі можна побачити ліпне зображення прокату та ланцюгів – товарів з асортименту торгового будинку Апштейна.
Радянська епоха, практично скасувавши приватне підприємництво та приватне інвестування у міській будівельній сфері, перевела цю справу на державні рейки. Характерною для свого часу була сцена із ''Золотого теля'' І. Ільфа і Є. Петрова (1930), де Остап Бендер навіть зі своїм мільйоном був безсилий розпочати будівництво власного особняку, оскільки він – приватна особа, а всі фонди розподілені між державними споживачами.
Певний час радянське будівництво у Києві велося різними установами господарчим або відомчим методом. Але вже у 30-х роках сформувалися значні будівельні підрозділи. По війні їх укрупнення тривало. Найпотужнішою будівельно-підрядною організацією в Києві стало засноване у 1955 р. Головне управління житлового та цивільного будівництва при Київському міськвиконкомі – ''Головкиївміськбуд''. Метою його утворення на базі 29 спеціалізованих підприємств 16 різних міністерств і відомств було збільшення обсягів житлового та цивільного будівництва в столиці України, впровадження індустріальних методів житлового будівництва. Для виконання цього завдання було створена низка домобудівельних комбінатів, заводів цегли, залізобетонних конструкцій та інших матеріалів – усі ті підприємства, що стали базою сучасної будівельної індустрії у Києві.


Логос Україна         Проектне бюро ''Базис-проект''         Зміст         Альянс комплексного будівництва та торгівлі