ХАРЦИЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ТЕХНІКУМ

Петро Володимирович
Бовкуненко

Директор технікуму
(з 2011 р.)

історія Харцизького металургійного технікуму починається у 1967 р. Цей виш із денною і вечірньою формами навчання здійснював підготовку фахівців за спеціальностями «Дротяне, калібрувальне і канатне виробництво», «Устаткування заводів чорної металургії», «Бухгалтерський облік».

У той період технікум розташовувався у приміщенні місцевої вечірньої школи. В 1976 р. розпочато будівництво навчально-лабораторного комплексу, яке закінчилося через два роки. У 1979 р. зведено суспільно-побутовий корпус із їдальнею, актовою і спортивною залами, тир, навчально-виробничі майстерні, гуртожиток.

Враховуючи потреби підприємств, технікум постійно слідкував за кількісним набором абітурієнтів, закривав і відкривав нові відділення та спеціальності.

У 1991 р. між Дніпродзержинським індустріальним інститутом та Харцизьким металургійним технікумом було підписано угоду про створення навчального комплексу «технікум-інститут» із метою ступеневої підготовки спеціалістів. Згідно з цим документом 98 студентів технікуму, які успішно опанували навчальні дисципліни, впродовж 1992–1996 рр. були переведені на старші курси інституту.

У 1994 р. технікум почав готувати фахівців за спеціальностями «Технічне обслуговування та ремонт устаткування металургійних підприємств», «Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «Обробка металів тиском», «Технологія зварювального виробництва».

З 1996 р. Харцизький металургійний технікум — структурний підрозділ Донецького державного технічного університету, на кафедрах якого забезпечуються умови підвищення рівня навчальної, методичної роботи та кваліфікації викладачів технікуму. Крім цього, педагоги спеціальних дисциплін проходять стажування на підприємствах міста — ВАТ «ХТЗ», ВАТ «Силур».

Сьогодні заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів на стаціонарному та заочному відділеннях за фахом «Обробка металів тиском», «Зварювальне виробництво», «Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств», «Діловодство».

У 2006 р. навчальний заклад перейменовано у Харцизький металургійний технікум Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет».

Зміст підготовки фахівців відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми кожної спеціальності, а професії техніка-металурга, техніка-механіка з експлуатації та ремонту устаткування, техніка-електрика, техніка-зварювальника, організатора діловодства відповідають потребам сучасного ринку праці металургійної галузі регіону.

У 2010 р. технікум забезпечив освітою 132 молодших спеціалістаів. Працевлаштування випускників здійснюється на підставі довгострокових договорів про проведення виробничих практик, угод-замовлень підприємств та установ різних форм власності. Найчастіше молоді фахівці починають свій трудовий шлях на ВАТ «Силур», ВАТ «ХТЗ», ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод», «СМУ-466», ВАТ «Донецький металургійний завод», ЗАТ «Макіївський металургійний завод», ВАТ «Техносоюз», ВАТ «Армліт», ВАТ «Харцизький машинобудівний завод». Загалом за період 2009–2010 рр. працевлаштовано близько 95% випусників.

Адміністрація і циклові комісії закладу займаються вивченням та прогнозуванням ситуації на ринку праці міста й регіону, долучаються до обласних ярмарок професій. Частина випускників продовжує навчання у вишах ІІІ–IV рівнів акредитації (у Донецькому національному технічному університеті, Дніпродзержинському технічному університеті, Київському національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут», Маріупольському технічному університеті).

Діяльність технікуму і його підрозділів спрямована на вирішення проблеми удосконалення форм і методів навчання та виховання, впровадження інноваційних технологій, забезпечення безперервної професійної підготовки фахівців на різних етапах, покращення її якості шляхом удосконалення практичного навчання. До складу навчально-методичного підрозділу технікуму входять педагогічна й методична ради, методичний кабінет, десять циклових комісій.

Педагогічний колектив закладу об’єднує 54 фахівці, серед яких 22 спеціалісти вищої категорії, один викладач-методист, 14 викладачів першої та десятеро другої категорій, восьмеро спеціалістів. Вже понад 20 років тут працюють справжні майстри педагогічної діяльності, які постійно вдосконалюють традиції викладання і є наставниками для молодших учителів, — В. Т. Астахов, Т. І. Бабенко, І. В. Храмов, І. Г. Гудим, В. І. Ільїчова.

Педагоги проводять відкриті заняття із використанням методик проблемного, групового і модульно-розвивального навчання, комп’ютерних і мультимедійних технологій, ігрових методів тощо, застосовують форми інтегрованого, театралізованого уроків, конференцій, круглих столів. Велика увага приділяється педагогіці співпраці, гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу. Були розроблені завдання для проведення модульного, тематичного і підсумкового контролю знань студентів з усіх дисциплін.

У технікумі навчається 540 студентів. До їхніх послуг — спортивна, тренажерна й актова зали, буфет, медичний пункт, бібліотека із читальною залою тощо. Майбутні фахівці вперше знайомляться із виробництвом у технікумі, тож кабінети, лабораторії, майстерні відповідно до навчальних планів і програм обладнано спеціальними стендами, макетами, інструментарієм. Навчання комп’ютеризоване — діють чотири кабінети з інформатики, обчислювальної техніки та програмування.Конкурс «Міс Осінь-2008»

Загальний книжковий фонд бібліотеки складає понад 76 тис. томів і повністю забезпечує необхідною профільною літературою кожного студента технікуму, підтримуючи його навчальну, пізнавальну, творчу роботу на належному високому рівні.

Численні перемоги на предметних олімпіадах і визнання на конкурсах різних рівнів — яскраве підтвердження не лише педагогічної майстерності викладачів, а й прагнення молоді до поглиблення своїх знань.

Найбільш здібні та старанні студенти (Г. Неснов, В. Срібний, О. Олійник, В. Білоусов) отримують стипендії Президента та Верховної Ради України.

Головне завдання навчально-виховної роботи педколективу полягає в культивуванні високих морально-етичних якостей, естетичної та фізичної культури молоді. Пріоритетні аспекти цієї роботи — орієнтація на національно-патріотичні традиції, загальнолюдські цінності й норми моралі — реалізуються через організацію і проведення виховних заходів («Свято кохання», «Мова — душа моя», «Пам’яті загиблих будьте гідні», «Дорогами війни»), свят (до днів працівника освіти, Перемоги, визволення Донбасу), концертів (посвята у студенти, фестиваль творчості), конкурсів («Кращий фахівець», «КВК»), пізнавальних ігор («Що? Де? Коли?»), благодійних акцій та волонтерського руху («Як живеш, ветеране?», «Допомога дітям», «Книга дітям», «День без цигарки») тощо.

Велика увага приділяється розвитку спорту, популяризації здорового способу життя, фізичному загартуванню молоді. У спортивних секціях із футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу займається майже половина студентів. Щороку проводиться традиційна спартакіада команд навчальних груп із різних видів спорту. Студенти-спортсмени беруть участь у міських, обласних змаганнях, де посідають призові міста.

У Харцизькому металургійному технікумі віднедавна діє система студентського самоврядування. Ради самоврядування вишу та груп обстоюють зростання соціальної активності та відповідальності молоді. Члени ради студентського самоврядування — кореспонденти молодіжної газети «Студентський дайджест», а також активні учасники свят та інших культурних і виховних заходів. Вони беруться за вирішення різних господарських проблем (прибирання території, облаштування технікуму та навчальних аудиторій зокрема, збереження майна й обладнання). На засіданнях ради обговорюють актуальні проблеми студентського життя, пропонують варіанти їх вирішення.

Нове тисячоліття вимагає постійного вдосконалення навчально-виховної діяльності, методичної роботи, матеріальної бази, тому колектив технікуму працює над створенням ефективної стратегії управління та навчання, реалізовуючи державні освітні програми. сторія Харцизького металургійного технікуму починається у 1967 р. Цей виш із денною і вечірньою формами навчання здійснював підготовку фахівців за спеціальностями «Дротяне, калібрувальне і канатне виробництво», «Устаткування заводів чорної металургії», «Бухгалтерський облік».

У той період технікум розташовувався у приміщенні місцевої вечірньої школи. В 1976 р. розпочато будівництво навчально-лабораторного комплексу, яке закінчилося через два роки. У 1979 р. зведено суспільно-побутовий корпус із їдальнею, актовою і спортивною залами, тир, навчально-виробничі майстерні, гуртожиток.

Враховуючи потреби підприємств, технікум постійно слідкував за кількісним набором абітурієнтів, закривав і відкривав нові відділення та спеціальності.

У 1991 р. між Дніпродзержинським індустріальним інститутом та Харцизьким металургійним технікумом було підписано угоду про створення навчального комплексу «технікум-інститут» із метою ступеневої підготовки спеціалістів. Згідно з цим документом 98 студентів технікуму, які успішно опанували навчальні дисципліни, впродовж 1992–1996 рр. були переведені на старші курси інституту.

У 1994 р. технікум почав готувати фахівців за спеціальностями «Технічне обслуговування та ремонт устаткування металургійних підприємств», «Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «Обробка металів тиском», «Технологія зварювального виробництва».

З 1996 р. Харцизький металургійний технікум — структурний підрозділ Донецького державного технічного університету, на кафедрах якого забезпечуються умови підвищення рівня навчальної, методичної роботи та кваліфікації викладачів технікуму. Крім цього, педагоги спеціальних дисциплін проходять стажування на підприємствах міста — ВАТ «ХТЗ», ВАТ «Силур».

Сьогодні заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів на стаціонарному та заочному відділеннях за фахом «Обробка металів тиском», «Зварювальне виробництво», «Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств», «Діловодство».

У 2006 р. навчальний заклад перейменовано у Харцизький металургійний технікум Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет».

Зміст підготовки фахівців відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми кожної спеціальності, а професії техніка-металурга, техніка-механіка з експлуатації та ремонту устаткування, техніка-електрика, техніка-зварювальника, організатора діловодства відповідають потребам сучасного ринку праці металургійної галузі регіону.

У 2010 р. технікум забезпечив освітою 132 молодших спеціалістаів. Працевлаштування випускників здійснюється на підставі довгострокових договорів про проведення виробничих практик, угод-замовлень підприємств та установ різних форм власності. Найчастіше молоді фахівці починають свій трудовий шлях на ВАТ «Силур», ВАТ «ХТЗ», ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод», «СМУ-466», ВАТ «Донецький металургійний завод», ЗАТ «Макіївський металургійний завод», ВАТ «Техносоюз», ВАТ «Армліт», ВАТ «Харцизький машинобудівний завод». Загалом за період 2009–2010 рр. працевлаштовано близько 95% випусників.Головний корпус
Харцизького металургійного технікуму

Адміністрація і циклові комісії закладу займаються вивченням та прогнозуванням ситуації на ринку праці міста й регіону, долучаються до обласних ярмарок професій. Частина випускників продовжує навчання у вишах ІІІ–IV рівнів акредитації (у Донецькому національному технічному університеті, Дніпродзержинському технічному університеті, Київському національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут», Маріупольському технічному університеті).

Діяльність технікуму і його підрозділів спрямована на вирішення проблеми удосконалення форм і методів навчання та виховання, впровадження інноваційних технологій, забезпечення безперервної професійної підготовки фахівців на різних етапах, покращення її якості шляхом удосконалення практичного навчання. До складу навчально-методичного підрозділу технікуму входять педагогічна й методична ради, методичний кабінет, десять циклових комісій.

Педагогічний колектив закладу об’єднує 54 фахівці, серед яких 22 спеціалісти вищої категорії, один викладач-методист, 14 викладачів першої та десятеро другої категорій, восьмеро спеціалістів. Вже понад 20 років тут працюють справжні майстри педагогічної діяльності, які постійно вдосконалюють традиції викладання і є наставниками для молодших учителів, — В. Т. Астахов, Т. І. Бабенко, І. В. Храмов, І. Г. Гудим, В. І. Ільїчова.

Педагоги проводять відкриті заняття із використанням методик проблемного, групового і модульно-розвивального навчання, комп’ютерних і мультимедійних технологій, ігрових методів тощо, застосовують форми інтегрованого, театралізованого уроків, конференцій, круглих столів. Велика увага приділяється педагогіці співпраці, гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу. Були розроблені завдання для проведення модульного, тематичного і підсумкового контролю знань студентів з усіх дисциплін.

У технікумі навчається 540 студентів. До їхніх послуг — спортивна, тренажерна й актова зали, буфет, медичний пункт, бібліотека із читальною залою тощо. Майбутні фахівці вперше знайомляться із виробництвом у технікумі, тож кабінети, лабораторії, майстерні відповідно до навчальних планів і програм обладнано спеціальними стендами, макетами, інструментарієм. Навчання комп’ютеризоване — діють чотири кабінети з інформатики, обчислювальної техніки та програмування.

Загальний книжковий фонд бібліотеки складає понад 76 тис. томів і повністю забезпечує необхідною профільною літературою кожного студента технікуму, підтримуючи його навчальну, пізнавальну, творчу роботу на належному високому рівні.

Численні перемоги на предметних олімпіадах і визнання на конкурсах різних рівнів — яскраве підтвердження не лише педагогічної майстерності викладачів, а й прагнення молоді до поглиблення своїх знань.

Найбільш здібні та старанні студенти (Г. Неснов, В. Срібний, О. Олійник, В. Білоусов) отримують стипендії Президента та Верховної Ради України.

Головне завдання навчально-виховної роботи педколективу полягає в культивуванні високих морально-етичних якостей, естетичної та фізичної культури молоді. Пріоритетні аспекти цієї роботи — орієнтація на національно-патріотичні традиції, загальнолюдські цінності й норми моралі — реалізуються через організацію і проведення виховних заходів («Свято кохання», «Мова — душа моя», «Пам’яті загиблих будьте гідні», «Дорогами війни»), свят (до днів працівника освіти, Перемоги, визволення Донбасу), концертів (посвята у студенти, фестиваль творчості), конкурсів («Кращий фахівець», «КВК»), пізнавальних ігор («Що? Де? Коли?»), благодійних акцій та волонтерського руху («Як живеш, ветеране?», «Допомога дітям», «Книга дітям», «День без цигарки») тощо.

Велика увага приділяється розвитку спорту, популяризації здорового способу життя, фізичному загартуванню молоді. У спортивних секціях із футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу займається майже половина студентів. Щороку проводиться традиційна спартакіада команд навчальних груп із різних видів спорту. Студенти-спортсмени беруть участь у міських, обласних змаганнях, де посідають призові міста.

У Харцизькому металургійному технікумі віднедавна діє система студентського самоврядування. Ради самоврядування вишу та груп обстоюють зростання соціальної активності та відповідальності молоді. Члени ради студентського самоврядування — кореспонденти молодіжної газети «Студентський дайджест», а також активні учасники свят та інших культурних і виховних заходів. Вони беруться за вирішення різних господарських проблем (прибирання території, облаштування технікуму та навчальних аудиторій зокрема, збереження майна й обладнання). На засіданнях ради обговорюють актуальні проблеми студентського життя, пропонують варіанти їх вирішення.

Нове тисячоліття вимагає постійного вдосконалення навчально-виховної діяльності, методичної роботи, матеріальної бази, тому колектив технікуму працює над створенням ефективної стратегії управління та навчання, реалізовуючи державні освітні програми.< Костянтинівський індустріальний технікум   |   зміст   |   Бібліотечно-інформаційний центр >