КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ТЕХНІКУМ

Петро Володимирович
Бовкуненко

Директор технікуму
(з 2011 р.)

костянтинівський індустріальний технікум, створений у 1930 р., займався підготовкою спеціалістів для скляної промисловості. За 81 рік своєї продуктивної діяльності він випустив понад 20 тис. фахівців, які сьогодні працюють на підприємствах Костянтинівської групи склозаводів, у колективах інших склозаводів та на виробництвах будівельної промисловості Попасної, Артемівська, Лисичанська, Бучі, Гостомеля, Білої Криниці, Одеси, Харкова, Сімферополя. Випускники-технологи скляного виробництва свого часу виконували й спеціальні замовлення — рубінове скло для кремлівських зірок, облицювальний марбліт для станцій Московського і Київського метрополітенів, дзеркала для національного палацу «Україна» в Києві, загартоване та зміцнене скло для авіаційної промисловості.

Технікум і зараз залишається єдиним навчальним закладом, що готує фахівців високого рівня для вітчизняної скляної промисловості, а впродовж 16-ти років надавав освіту студентам Куби та Монголії.

З 2008 р. навчальний заклад — структурний підрозділ Донецького національного технічного університету.

Студенти Костянтинівського індустріального технікуму здобувають освіту за шістьма спеціальностями: «Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів та виробів», «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд», «Обслуговування і ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів», «Економіка підприємства», «Комерційна діяльність», «Фінанси і кредит». Підготовка фахівців здійснюється й на заочному відділенні.

Викладачі спеціальності «Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів та виробів» готують технологів скляного виробництва, які працюють на посадах майстра виробничої дільниці, техніка-лаборанта з хімічних та фізичних досліджень, технолога та контролера скляного виробництва, скловара.

Підготовкою молодших спеціалістів широкого профілю, які працюватимуть у цехах основного й допоміжного виробництв, лабораторіях головного енергетика, технічного контролю, науково-дослідницьких відділів підприємств, організацій, промислових інститутів, займаються педагоги спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд». Спеціальність «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів» готує молодших спеціалістів-механіків, які працюють механіками цеху, дільниці, майстрами з ремонту обладнання.

Молодший спеціаліст, який опанував спеціальність «Економіка підприємства», професіонал, підготовлений для планово-управлінської, фінансової діяльності на посадах економіста в державних сферах економіки й органах державної влади, а також інших галузях господарства.

Студенти, що обрали фах «Фінанси і кредит», у майбутньому працюватимуть у фінансових, банківських структурах, фінансово-економічних підрозділах різних господарських об’єктів.

Молодших спеціаліст, випускник спеціальності «Комерційна діяльність», обіймає посади комівояжера, торгівельного представника та інспектора, комерційного торговця, інспектора-товарознавця, організатора постачання і збуту, рекламного представника, ревізора тощо.

Випускники закладу отримують направлення на роботу на підприємства Донецького регіону та всієї України, а найкращі продовжують навчання у Донецькому національному технічному університеті.

Викладачі широко використовують інформаційно-комунікаційні технології, а для проведення занять із вивчення устаткування підприємств галузі — робочі моделі устаткування, виготовлені студентами. Їхня діяльність спрямована на індивідуалізацію навчального процесу, зростання її ролі на випускних курсах, посилену теоретико-практичну підготовку.

Сьогодні технікум — це науково-методичний центр, у якому працюють висококваліфіковані викладачі, досвідчені фахівці та організатори виробництва. Педагогічний колектив об’єднує 56 осіб, серед яких один кандидат наук, п’ять методистів, 23 викладачі вищої, 18 першої і десять другої категорій, п’ять спеціалістів. П’ятнадцятеро з них здобули освіту у технікумі, двоє навчаються в аспірантурі. Усі педагоги об’єднані у дев’ять циклових комісій соціально-гуманітарних і природничо-наукових дисциплін та шість випускних за відповідними спеціальностями.

Викладачі впроваджують сучасні технології інтерактивної методики навчання та виховання молодших спеціалістів. Крім традиційних лекцій і семінарів, проходять ділові ігри з вирішення виробничих ситуацій, дискусії, проблемні лекції, семінари-диспути, бінарні уроки, практичні заняття-дослідження, уроки-екскурсії. Широко застосовуються мультимедійні засоби, студенти самостійно розробляють прикладні програми для дисциплін професійного напряму. Пріоритетом у навчанні є організація самостійної роботи в аудиторії й поза її межами, виховання у молоді потреби в самоосвіті та самовдосконаленні. Великою популярністю користуються педагогічні семінари на актуальні теми, школа молодого викладача, школа передового досвіду, виставки методичних розробок.

Теоретичне навчання в технікумі поєднується із практичним, яке проводиться у виробничих майстернях, обладнаних сучасними приладами та устаткуванням. Окрема виставкова зала оснащена діючими моделями промислового обладнання, виготовленого студентами під час курсового та дипломного проектування.

Технікум має свій телецентр, лабораторію обчислювальної техніки, комп’ютерні класи. Нещодавно було переобладнано корпус економічного відділення, лекційну аудиторію на 60 місць, побудовано автономну котельну. Функціонує бібліотека, фонд якої налічує 49 тисяч книг, а також електронна бібліотека, що має вихід до мережі Інтернет.

Добра традиція технікуму — конференції за результатами технологічної практики студентів із проведенням аналізу економічного стану підприємств міста й регіону.У кабінеті креслення

Застосовуються різноманітні форми виховної роботи: планові заходи предметних комісій, тематичні вечори, виховні години у групах, концерти, зустрічі з ветеранами війни, спортивні змагання, дні здоров’я. У технікумі проходить традиційний фестиваль «Студентство за розквіт України», який забезпечує особистісну самореалізацію молоді, розкриття та демонстрацію її художніх і науково-дослідницьких талантів. Найбільш обдаровані студенти виступають на конкурсах обласного та державного рівнів, їхні імена вписуються до «Золотого фонду технікуму».

Студентство бере активну участь у діяльності ради студентського самоврядування, яка опікується розвитком ініціативи й самодіяльності молоді, організацією дозвілля, популяризацією здорового способу життя.

Значна увага приділяється естетичному вихованню студентів, їх інтересам і нахилам до різних галузей мистецтва. Звичаєм стало проведення «Українських вечорниць», «Дня знань», конкурсу красунь, змагань команд КВК, Шевченківських читань, зустрічей у клубі ділових людей, екскурсій, ярмарків. Функціонують різні гуртки: студентський театр «Імпульс», творча лабораторія «Натхнення», вокальний центр, дискусійний клуб «Молодь. Політика. Закон», осередок соціально-психологічних досліджень. Національному, родинному та патріотичному вихованню сприяють генеалогічні дослідження, які з кожним роком стають дедалі популярнішими.

Понад 15 років у технікумі діє історико-етнографічний центр «Берегиня», який займається вивченням особливостей культури й побуту українського народу. Візитною карткою навчального закладу та невід’ємною складовою навчального процесу є музей історії технікуму та музей скла, у якому студенти та викладачі проводять творчу науково-дослідну роботу.

Кожного року у стінах технікуму проходять тижні спеціальностей, функціонують виставки технічної творчості, круглі столи за участю працівників промисловості.

Для студентів облаштовані спортивна і тренажерна зали, майданчики для волейболу і баскетболу та майданчик із нестандартним обладнанням. Спортсмени технікуму беруть участь у різноманітних змаганнях та посідають призові місця, захищають спортивну честь техікуму на обласних, регіональних і міжнародних змаганнях. З 2009 р. у навчальному закладі проводиться регіональний турнір із волейболу. Збірна команда технікуму з легкої атлетики — володар перехідного кубку газети «Знамя индустрии». Кожен може стати учасником спартакіади технікуму «Здорове покоління Донбасу».

Високопрофесійний педагогічний колектив, сучасна матеріально-технічна база, міцні зв’язки із виробництвом, дотримання перевірених методик підготовки майбутніх фахівців та постійне впровадження новітніх знань і розробок — запорука успіху та процвітання Костянтинівського індустріального технікуму. остянтинівський індустріальний технікум, створений у 1930 р., займався підготовкою спеціалістів для скляної промисловості. За 81 рік своєї продуктивної діяльності він випустив понад 20 тис. фахівців, які сьогодні працюють на підприємствах Костянтинівської групи склозаводів, у колективах інших склозаводів та на виробництвах будівельної промисловості Попасної, Артемівська, Лисичанська, Бучі, Гостомеля, Білої Криниці, Одеси, Харкова, Сімферополя. Випускники-технологи скляного виробництва свого часу виконували й спеціальні замовлення — рубінове скло для кремлівських зірок, облицювальний марбліт для станцій Московського і Київського метрополітенів, дзеркала для національного палацу «Україна» в Києві, загартоване та зміцнене скло для авіаційної промисловості.

Технікум і зараз залишається єдиним навчальним закладом, що готує фахівців високого рівня для вітчизняної скляної промисловості, а впродовж 16-ти років надавав освіту студентам Куби та Монголії.

З 2008 р. навчальний заклад — структурний підрозділ Донецького національного технічного університету.

Студенти Костянтинівського індустріального технікуму здобувають освіту за шістьма спеціальностями: «Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів та виробів», «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд», «Обслуговування і ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів», «Економіка підприємства», «Комерційна діяльність», «Фінанси і кредит». Підготовка фахівців здійснюється й на заочному відділенні.

Викладачі спеціальності «Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів та виробів» готують технологів скляного виробництва, які працюють на посадах майстра виробничої дільниці, техніка-лаборанта з хімічних та фізичних досліджень, технолога та контролера скляного виробництва, скловара.Практичне заняття з хімії

Підготовкою молодших спеціалістів широкого профілю, які працюватимуть у цехах основного й допоміжного виробництв, лабораторіях головного енергетика, технічного контролю, науково-дослідницьких відділів підприємств, організацій, промислових інститутів, займаються педагоги спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд». Спеціальність «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів» готує молодших спеціалістів-механіків, які працюють механіками цеху, дільниці, майстрами з ремонту обладнання.

Молодший спеціаліст, який опанував спеціальність «Економіка підприємства», професіонал, підготовлений для планово-управлінської, фінансової діяльності на посадах економіста в державних сферах економіки й органах державної влади, а також інших галузях господарства.

Студенти, що обрали фах «Фінанси і кредит», у майбутньому працюватимуть у фінансових, банківських структурах, фінансово-економічних підрозділах різних господарських об’єктів.

Молодших спеціаліст, випускник спеціальності «Комерційна діяльність», обіймає посади комівояжера, торгівельного представника та інспектора, комерційного торговця, інспектора-товарознавця, організатора постачання і збуту, рекламного представника, ревізора тощо.

Випускники закладу отримують направлення на роботу на підприємства Донецького регіону та всієї України, а найкращі продовжують навчання у Донецькому національному технічному університеті.

Викладачі широко використовують інформаційно-комунікаційні технології, а для проведення занять із вивчення устаткування підприємств галузі — робочі моделі устаткування, виготовлені студентами. Їхня діяльність спрямована на індивідуалізацію навчального процесу, зростання її ролі на випускних курсах, посилену теоретико-практичну підготовку.

Сьогодні технікум — це науково-методичний центр, у якому працюють висококваліфіковані викладачі, досвідчені фахівці та організатори виробництва. Педагогічний колектив об’єднує 56 осіб, серед яких один кандидат наук, п’ять методистів, 23 викладачі вищої, 18 першої і десять другої категорій, п’ять спеціалістів. П’ятнадцятеро з них здобули освіту у технікумі, двоє навчаються в аспірантурі. Усі педагоги об’єднані у дев’ять циклових комісій соціально-гуманітарних і природничо-наукових дисциплін та шість випускних за відповідними спеціальностями.

Викладачі впроваджують сучасні технології інтерактивної методики навчання та виховання молодших спеціалістів. Крім традиційних лекцій і семінарів, проходять ділові ігри з вирішення виробничих ситуацій, дискусії, проблемні лекції, семінари-диспути, бінарні уроки, практичні заняття-дослідження, уроки-екскурсії. Широко застосовуються мультимедійні засоби, студенти самостійно розробляють прикладні програми для дисциплін професійного напряму. Пріоритетом у навчанні є організація самостійної роботи в аудиторії й поза її межами, виховання у молоді потреби в самоосвіті та самовдосконаленні. Великою популярністю користуються педагогічні семінари на актуальні теми, школа молодого викладача, школа передового досвіду, виставки методичних розробок.

Теоретичне навчання в технікумі поєднується із практичним, яке проводиться у виробничих майстернях, обладнаних сучасними приладами та устаткуванням. Окрема виставкова зала оснащена діючими моделями промислового обладнання, виготовленого студентами під час курсового та дипломного проектування.

Технікум має свій телецентр, лабораторію обчислювальної техніки, комп’ютерні класи. Нещодавно було переобладнано корпус економічного відділення, лекційну аудиторію на 60 місць, побудовано автономну котельну. Функціонує бібліотека, фонд якої налічує 49 тисяч книг, а також електронна бібліотека, що має вихід до мережі Інтернет.

Добра традиція технікуму — конференції за результатами технологічної практики студентів із проведенням аналізу економічного стану підприємств міста й регіону.

Застосовуються різноманітні форми виховної роботи: планові заходи предметних комісій, тематичні вечори, виховні години у групах, концерти, зустрічі з ветеранами війни, спортивні змагання, дні здоров’я. У технікумі проходить традиційний фестиваль «Студентство за розквіт України», який забезпечує особистісну самореалізацію молоді, розкриття та демонстрацію її художніх і науково-дослідницьких талантів. Найбільш обдаровані студенти виступають на конкурсах обласного та державного рівнів, їхні імена вписуються до «Золотого фонду технікуму».

Студентство бере активну участь у діяльності ради студентського самоврядування, яка опікується розвитком ініціативи й самодіяльності молоді, організацією дозвілля, популяризацією здорового способу життя.

Значна увага приділяється естетичному вихованню студентів, їх інтересам і нахилам до різних галузей мистецтва. Звичаєм стало проведення «Українських вечорниць», «Дня знань», конкурсу красунь, змагань команд КВК, Шевченківських читань, зустрічей у клубі ділових людей, екскурсій, ярмарків. Функціонують різні гуртки: студентський театр «Імпульс», творча лабораторія «Натхнення», вокальний центр, дискусійний клуб «Молодь. Політика. Закон», осередок соціально-психологічних досліджень. Національному, родинному та патріотичному вихованню сприяють генеалогічні дослідження, які з кожним роком стають дедалі популярнішими.

Понад 15 років у технікумі діє історико-етнографічний центр «Берегиня», який займається вивченням особливостей культури й побуту українського народу. Візитною карткою навчального закладу та невід’ємною складовою навчального процесу є музей історії технікуму та музей скла, у якому студенти та викладачі проводять творчу науково-дослідну роботу.

Кожного року у стінах технікуму проходять тижні спеціальностей, функціонують виставки технічної творчості, круглі столи за участю працівників промисловості.

Для студентів облаштовані спортивна і тренажерна зали, майданчики для волейболу і баскетболу та майданчик із нестандартним обладнанням. Спортсмени технікуму беруть участь у різноманітних змаганнях та посідають призові місця, захищають спортивну честь техікуму на обласних, регіональних і міжнародних змаганнях. З 2009 р. у навчальному закладі проводиться регіональний турнір із волейболу. Збірна команда технікуму з легкої атлетики — володар перехідного кубку газети «Знамя индустрии». Кожен може стати учасником спартакіади технікуму «Здорове покоління Донбасу».

Високопрофесійний педагогічний колектив, сучасна матеріально-технічна база, міцні зв’язки із виробництвом, дотримання перевірених методик підготовки майбутніх фахівців та постійне впровадження новітніх знань і розробок — запорука успіху та процвітання Костянтинівського індустріального технікуму.< Зуївський енергетичний технікум   |   зміст   |   Харцизький металургійний технікум >