ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ
КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  Ченікалова Наталя Олександрівна

Директор Центру інформаційних комп’ютерних технологій

Народилася 21 вересня 1961 р.
У 1986 р. закінчила Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизовані системи управління». З 1991 р. — завідувач відділу автоматизації Науково-технічної бібліотеки Донецького технічного університету. В 2000 р. очолила інформаційний центр, а з 2009 р. є директором центру інформаційних комп’ютерних технологій.

центр інформаційних комп’ютерних технологій (ЦІКТ) було засновано 1 січня 2009 року шляхом реорганізації інформаційного центру та обчислювального центру університету.

Основними завданнями ЦІКТ є використання інформаційних ресурсів у навчальному та науково-дослідницькому процесах із метою підвищення якості освіти студентів. Багато зроблено в реалізації планів безперервної комп’ютерної підготовки фахівців на базі розробленої концепції, а також підвищенні кваліфікації викладачів у сфері комп’ютерних інформаційних технологій.

Центр інформаційних комп’ютерних технологій обслуговує всі інформаційні системи університету, об’єднані в єдиний інформаційний простір. У всіх десяти корпусах більше 3000 машин мають прямий вихід до Інтернету, а також впроваджена інформаційна система підтримки рішень із керування вузом.

У центрі інформаційних комп’ютерних технологій (ЦІКТ) функціонують такі відділи: web-технологій; телекомунікаційних систем та мереж; комп’ютерної підтримки фінансових потоків; програмного забезпечення інформаційного середовища.

Відділ телекомунікаційних систем та мереж.
Зліва направо: Д. В. Надєєв, А. А. Пілюта,
А. В. Казачанський, С. В. Ричка,
С. В. Гончаров, Я. О. ЧигасовВідділ web-технологій. Зліва направо: сидять:
Л. М. Мяснікова, О. В. Грищук; стоять:
М. А. Метельський, О. Г. Гедік, К. С. Курдяєва,
І. Б. Панкратова, О. А. Мельніченко

Відділ web-технологій. Його основним завданням є забезпечення роботи офіційного сайту вузу. Функції відділу: забезпечення безперебійної роботи офіційного сайту; збирання та редагування інформації; оновлення та додавання будь-якої інформації на сайтах факультетів і кафедр, персональних сторінок адміністрації та викладацького складу; створення вмісту сайту: написання текстів (копірайтинг, локалізація), підбір та обробка зображень; адміністрування і підтримка в актуальному стані інформаційного порталу ДонНТУ; SEO-оптимізація сайту у провідних пошукових системах; адміністрування бази даних співробітників університету; реєстрація абітурієнтів під час роботи приймальної комісії; підготовка та обробка матеріалів, які мають важливе інформаційне навантаження для розміщення на інформаційних панелях університету.Відділ телекомунікаційних систем та мереж
(ТСМ) займається обслуговуванням і розвитком комп’ютерної мережі ДонНТУ, керованої безліччю комутаторів і маршрутизаторів, яка об’єднує понад 3000 комп’ютерів у десяти навчальних корпусах, з’єднаних високошвидкісними гігабітними оптоволоконними каналами зв’язку.

ДонНТУ — флагман у розвитку та впровадженні високих технологій у Донбасі, є регіональним координатором Української науково-освітньої мережі УРАН, забезпечує високошвидкісний зв’язок між вищими навчальними закладами України.

Відділ ТСМ надає безліч мережевих сервісів, основними з яких є: доступ до ресурсів глобальної мережі Інтернет та внутрішньої мережі ДонНТУ; управління трафіком та надання гарантованої якості обслуговування; доступ до ресурсів електронної бібліотеки ДонНТУ; доступ до світових електронних бібліографічних ресурсів; доступ до інтернет-сервісів: поштового, файлообмінного, web, сервісу новин та резервного копіювання й обміну повідомленнями тощо.

Крім перерахованих сервісів, відділ ТСМ надає мережевий доступ до різних баз даних, що дозволяє ефективно взаємодіяти деканатам, бухгалтерії, приймальній комісії, бібліотеці.

Співробітниками відділу була впроваджена нова високопродуктивна програмно-апаратна платформа, яка дала змогу створити Центр обробки даних нової електронної бібліотеки.

Інформаційна безпека мережі підтримується на високому рівні завдяки регулярному відстеженню загроз безпеки, використанню міжмережевих екранів, систем запобігання вторгнень, антивірусного та антиспамового захисту.Відділ комп’ютерної підтримки фінансових потоків

 Відділ комп’ютерної підтримки фінансових
потоків. Зліва направо: сидять: В. П. Вахєр,
Н. М. Меркулова, Н. В. Грищенко; стоять:
С. Г. Скоробогатова, А. І. Шлемко,
Н. І. Сургова, О. Ф. Квасняк

Колектив відділу займається розробкою завдань автоматизованої системи управління університету. Основним напрямом є автоматизація бухгалтерсько-економічних завдань. Особливістю розробок було автономне функціонування всіх завдань на своїх локальних базах і використання різних мов програмування. Для бухгалтерії розроблені та експлуатуються завдання: «Зарплата», «Стипендія», «Основні фонди», «Облік матеріалів», «Банківські операції», «Облік договорів на оренду приміщень» та інші.

У 2000 р. була розпочата розробка АСУ ВНЗ за новим принципом на базі інтегрованого інформаційного середовища. У бухгалтерії була організована локальна обчислювальна мережа з виділеним сервером. Передусім були розроблені в новому середовищі низка аварійних бухгалтерських завдань, а потім проводилася розробка нових завдань із використанням єдиного інформаційного середовища. Серед розробленого і впровадженого програмного забезпечення такі особливо важливі та оперативні завдання: «Штатний розпис співробітників ДонНТУ», «Відділ кадрів співробітників», «Індивідуальна індексація заробітної плати співробітників університету».Відділ програмного забезпечення

В основу роботи відділу покладена концепція розвитку автоматизації ВНЗ. Основним завданням відділу стала автоматизація управління і обробки всіх інформаційних потоків даних, пов’язаних зі студентами і співробітниками вузу, починаючи з прийому подів і зарахування абітурієнтів, їх поточної успішності й завершуючи формуванням виписок до дипломів. ентр інформаційних комп’ютерних технологій (ЦІКТ) було засновано 1 січня 2009 року шляхом реорганізації інформаційного центру та обчислювального центру університету.

Основними завданнями ЦІКТ є використання інформаційних ресурсів у навчальному та науково-дослідницькому процесах із метою підвищення якості освіти студентів. Багато зроблено в реалізації планів безперервної комп’ютерної підготовки фахівців на базі розробленої концепції, а також підвищенні кваліфікації викладачів у сфері комп’ютерних інформаційних технологій.

Центр інформаційних комп’ютерних технологій обслуговує всі інформаційні системи університету, об’єднані в єдиний інформаційний простір. У всіх десяти корпусах більше 3000 машин мають прямий вихід до Інтернету, а також впроваджена інформаційна система підтримки рішень із керування вузом.

У центрі інформаційних комп’ютерних технологій (ЦІКТ) функціонують такі відділи: web-технологій; телекомунікаційних систем та мереж; комп’ютерної підтримки фінансових потоків; програмного забезпечення інформаційного середовища.

Відділ web-технологій. Його основним завданням є забезпечення роботи офіційного сайту вузу. Функції відділу: забезпечення безперебійної роботи офіційного сайту; збирання та редагування інформації; оновлення та додавання будь-якої інформації на сайтах факультетів і кафедр, персональних сторінок адміністрації та викладацького складу; створення вмісту сайту: написання текстів (копірайтинг, локалізація), підбір та обробка зображень; адміністрування і підтримка в актуальному стані інформаційного порталу ДонНТУ; SEO-оптимізація сайту у провідних пошукових системах; адміністрування бази даних співробітників університету; реєстрація абітурієнтів під час роботи приймальної комісії; підготовка та обробка матеріалів, які мають важливе інформаційне навантаження для розміщення на інформаційних панелях університету.

Відділ телекомунікаційних систем та мереж (ТСМ) займається обслуговуванням і розвитком комп’ютерної мережі ДонНТУ, керованої безліччю комутаторів і маршрутизаторів, яка об’єднує понад 3000 комп’ютерів у десяти навчальних корпусах, з’єднаних високошвидкісними гігабітними оптоволоконними каналами зв’язку.

ДонНТУ — флагман у розвитку та впровадженні високих технологій у Донбасі, є регіональним координатором Української науково-освітньої мережі УРАН, забезпечує високошвидкісний зв’язок між вищими навчальними закладами України.Відділ програмного забезпечення. Зліва направо: сидять: Д. Ю. Філінов, Є. В. Струнілін,
Л Л. Меренкова, М. О. Розанов, М. Ю. Габітова; стоять: О. В. Чабєй, В. Д. Миронов,
О. М. Бондаренко, Н. В. Ханаєва, Ю. Л. Дікова, А. В. Трошин, Н. О. Яковлєва, Т. А. Мельник,
Ф. М. Бурлига, Є. Ю. Маслов, В. Д. Гурова

Відділ ТСМ надає безліч мережевих сервісів, основними з яких є: доступ до ресурсів глобальної мережі Інтернет та внутрішньої мережі ДонНТУ; управління трафіком та надання гарантованої якості обслуговування; доступ до ресурсів електронної бібліотеки ДонНТУ; доступ до світових електронних бібліографічних ресурсів; доступ до інтернет-сервісів: поштового, файлообмінного, web, сервісу новин та резервного копіювання й обміну повідомленнями тощо.

Крім перерахованих сервісів, відділ ТСМ надає мережевий доступ до різних баз даних, що дозволяє ефективно взаємодіяти деканатам, бухгалтерії, приймальній комісії, бібліотеці.

Співробітниками відділу була впроваджена нова високопродуктивна програмно-апаратна платформа, яка дала змогу створити Центр обробки даних нової електронної бібліотеки.

Інформаційна безпека мережі підтримується на високому рівні завдяки регулярному відстеженню загроз безпеки, використанню міжмережевих екранів, систем запобігання вторгнень, антивірусного та антиспамового захисту.

Відділ комп’ютерної підтримки фінансових потоків

Колектив відділу займається розробкою завдань автоматизованої системи управління університету. Основним напрямом є автоматизація бухгалтерсько-економічних завдань. Особливістю розробок було автономне функціонування всіх завдань на своїх локальних базах і використання різних мов програмування. Для бухгалтерії розроблені та експлуатуються завдання: «Зарплата», «Стипендія», «Основні фонди», «Облік матеріалів», «Банківські операції», «Облік договорів на оренду приміщень» та інші.

У 2000 р. була розпочата розробка АСУ ВНЗ за новим принципом на базі інтегрованого інформаційного середовища. У бухгалтерії була організована локальна обчислювальна мережа з виділеним сервером. Передусім були розроблені в новому середовищі низка аварійних бухгалтерських завдань, а потім проводилася розробка нових завдань із використанням єдиного інформаційного середовища. Серед розробленого і впровадженого програмного забезпечення такі особливо важливі та оперативні завдання: «Штатний розпис співробітників ДонНТУ», «Відділ кадрів співробітників», «Індивідуальна індексація заробітної плати співробітників університету».

Відділ програмного забезпечення

В основу роботи відділу покладена концепція розвитку автоматизації ВНЗ. Основним завданням відділу стала автоматизація управління і обробки всіх інформаційних потоків даних, пов’язаних зі студентами і співробітниками вузу, починаючи з прийому подів і зарахування абітурієнтів, їх поточної успішності й завершуючи формуванням виписок до дипломів.< Бібліотечно-інформаційний центр   |   зміст   |   Навчально-методичне управлінняй >