ПрофспІлковий
комІтет працІвникІв  Панасенко Анатолій Іванович

Голова профспілкового комітету.
Доцент, кандидат технічних наук, професор кафедри прикладної екології
та охорони навколишнього середовища


Народився 1948 р. У 1971 р. закінчив хіміко-технологічний факультет Донецького політехнічного інституту і за розподілом почав працювати інженером кафедри «Технологія неорганічних речовин». Згодом навчався в аспірантурі, працював старшим науковим співробітником науково-дослідницької частини Донецького політехнічного інституту, асистентом кафедри «Технологія неорганічних речовин», заступником декана хіміко-технологічного факультету.
У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію і з 1990 р. працював доцентом кафедри «Технологія неорганічних речовин». Упродовж 1996–2004 рр. очолював кафедру «Прикладна екологія та охорона навколишнього середовища» (колишня назва — «Технологія неорганічних речовин»). З грудня 2004 р. — професор кафедри «Прикладна екологія та охорона навколишнього середовища».
А. І. Панасенко викладає дисципліни «Технологія основних виробництв», «Рекуперація промислових відходів», «Утилізація та рекуперація відходів» для студентів різних форм навчання та різних спеціальностей. Виконує обов’язки члена вченої ради Донецького національного технічного університету, ради факультету екології та хімічної технології, є членом президії науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.
Одночасно з науковою і викладацькою діяльністю займається профспілковою: у 1975–1981 рр. був заступником голови профспілкового бюро, головою профбюро хіміко-технологічного факультету, протягом 1989–1996 рр. — членом профспілкового комітету працівників Донецького політехнічного інституту, у 1993–1996 рр. — членом президії Донецького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України.
Нагороджений Почесним знаком Донецької обласної ради профспілок, Почесним знаком Донецької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.
У грудні 2004 р. обраний головою первинної профспілкової організації працівників Донецького національного технічного університету.

основним напрямом у діяльності профспілкового комітету працівників Донецького національного технічного університету є поліпшення соціально-економічного становища працівників галузі шляхом забезпечення соціального захисту, гідних умов праці, відпочинку та заробітної плати.

Первинна профспілкова організація працівників об’єднує 2520 членів. До її складу входять 20 профспілкових організацій інститутів, факультетів, підрозділів, а також технікум і ліцей, 112 профгруп.

Кожен етап історії Донецького національного технічного університету — це також і етап становлення й розвитку профспілкової організації. Він залежав від завдань, що поставали перед вузом, і від умов, які диктував час.

Історія профспілкового руху ДонНТУ неоднозначна. Одночасно із соціальним захистом працівників профспілкові комітети займалися ідеологічною роботою, політичною освітою. З набуттям незалежності в 1991 р. значення профспілкової організації значно посилилося — вона стала виразником інтересів трудового колективу.

У різні роки профспілковий комітет Донецького національного технічного університету очолювали: В. Г. Гейєр (1934–1935), Р. А. Бежок (1937–1941), І. О. Дніпровський (1944–1952), М. І. Жизлов (1953–1954), К. Д. Шумілов (1954–1956), В. К. Проурзін (1956–1959), В. І. Коробчанський (1959–1961), О. Г. Гузеєв (1961–1964), Є. І. Казанцев (1964–1966), С. М. Іллєнко (1966–1968), П. М. Кондрахін (1968–1969), К. І. Чебаненко (1969–1976), М. О. Єньшин (1976–1981), Б. М. Мізін (1981–1988), Г. П. Цапов (1988– 1991), В. М. Павлиш (1991), А. К. Семенченко (1991–2004). З 1 грудня 2004 р. комітет очолив А. І. Панасенко. Його заступники Шабаєв Олег Євгенович — доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри гірничих машин та Полковнiченко Дмитро Вікторович — доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри електричних систем.

Організаційними ланками первинної профспілкової організації працівників ДонНТУ є:

– профспілкові організації інститутів: Вища школа економіки і менеджменту, гірництва і геології, міжнародного співробітництва, післядипломної освіти;

– профспілкові організації факультетів: інженерної механіки і машинобудування, фізико-металургійного; екології та хімічної технології, електротехнічного, комп’ютерних інформаційних технологій та автоматики, комп’ютерних наук і технологій, радіотехніки і спеціальної підготовки;

– профспілкова організація кафедри фізичного виховання та спорту;

– профспілкові організації підрозділів: центру інформаційних комп’ютерних технологій, управління, технічної бібліотеки, майстерень, адміністративно-господарської частини, студентського містечка;

– профспілкова організація Харцизького металургійного технікуму;

– профспілкова організація ліцею «Колеж».Відпочинок співробітників у лісах Святогір’я

У структурі профкому — 12 секцій, які створюються на період повноважень профспілкового комітету з метою розвитку внутрішньоспілкової демократії, залучення членів комітету й інших активних членів профспілки до активної участі в реалізації програмних і статутних завдань.

Секція з питань внутрішньоспілкової роботи вирішує питання організаційної роботи профспілкової організації та корегує роботу усіх інших комісій профспілкового комітету. Забезпечує підготовку звітних і звітно-виборчих конференцій, засідань профспілкового комітету. Готує зміни та доповнення до Положення про первинну профспілкову організацію працівників, розробляє нормативні документи, Положення з питань організаційної структурної діяльності Статуту галузевої профспілки, рішень обкому і Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України. Веде постійну роботу з кадрами, удосконалює систему навчання.

Секція з питань розробки і контролю виконання колективного договору займається захистом професійних, соціально-економічних інтересів і прав членів профспілки у відносинах із працедавцем. Спільно з адміністрацією університету секція готує питання щодо колективного договору і здійснює контроль їх виконання.

Секція з питань оздоровлення працівників проводить роботу з обліку осіб, що потребують оздоровлення і лікування, аналізує статистику захворюваності працівників університету, її причини і спільно з адміністрацією розробляє заходи для зниження втрати робочого часу внаслідок непрацездатності працівників. Перевіряє організацію медичного обслуговування працівників і розробляє пропозиції для поліпшення медичної допомоги працівникам, якості відпочинку і лікування та бере безпосередню участь у роботі пансіонату «Срібний горн».

Секція з питань культурно-масової роботи спеціалізується на організації дозвілля працівників, залучення їх до культурного життя міста, участі у масових культурно-просвітних заходах. Веде роботу з естетичного виховання працівників. Сприяє розвитку самодіяльної творчості: створенню колективів художньої самодіяльності, клубів за інтересами, встановленню зв’язків з діячами культури і мистецтва. Проводить огляди, конкурси, вистави творчих колективів працівників.Привітання жінок у Міжнародний жіночий день

Секція з питань охорони праці і техніки безпеки створена з метою здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцем законів та інших нормативно-правових актів із питань охорони праці. Організовує і контролює роботу громадських інспекторів з охорони праці.

Секція з питань аналітичної і правової роботи аналізує діяльність профспілкових організацій, які входять до складу первинної профспілкової організації, розробляє рекомендації для вдосконалення роботи. Визначає тактику і позиції спільних дій з іншими профспілковими організаціями. Забезпечує підбір і створює базу даних законів України, постанов Кабміну, обласного комітету і Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України, інших законодавчих актів, що стосуються роботи секції. Організовує консультації із правових питань для співробітників і комісій профкому ДонНТУ.

Секція з питань роботи з дітьми надає допомогу працівникам університету у вихованні дітей. Сприяє організації літнього відпочинку у дитячому пансіонаті «Срібний горн» і організовує зимовий відпочинок дітей. Спільно із секцію з питань спортивно-масової роботи створює умови для відвідування спортивних секцій, плавального басейну. Готує культурно-розважальні заходи (конкурси, вистави дитячої творчості тощо).

Секція з питань умов і оплати праці бере участь у здійснюванні державної політики у сфері оплати праці, захисту соціально-економічних інтересів і прав членів профспілки у відносинах із працедавцем; вивчає і аналізує форми й системи оплати праці, умов запровадження і розмірів надбавок, доплат, премій та інших заохочень, компенсацій тощо; контролює правильність нарахування і виплати зарплати та інших виплат.

Секція з питань інформаційної роботи відповідає за інформаційне забезпечення роботи профспілкового комітету, використовуючи різні форми й методи, засоби масової інформації, комп’ютерну мережу, організовує обмін інформацією з іншими профспілковими організаціями, а також соціальними партнерами. Узагальнює отриману інформацію про передовий досвід роботи, нормативні документи, рішенням пленумів, з’їздів, конференцій, повідомляє про це членів профспілки. Здійснює інформаційне забезпечення засідань профспілкового комітету, профспілкових конференцій, забезпечує гласність у роботі. Профспілковий комітет має свою газету — «Профспілкове життя», яка видається накладом від 500 до 1000 примірників. Постійно, мірою надходження нової інформації та матеріалів, оновлюється сайт профкому: http://donntu.edu.ua/russian/profkom/sotrudniki.php.

Секція з питань спортивно-масової роботи займається організацією активного дозвілля працівників, членів їх сімей, залученням їх до регулярних занять спортом. Секція організовує роботу спортивних секцій із різних видів спорту, проведення спартакіади «Здоров’я», універсіади серед вишів області.

Секція з питань роботи з молоддю вивчає проблеми молодих (до 40 років) викладачів і співробітників університету. Розробляє пропозиції до Колективного договору для поліпшення соціально-економічних умов роботи, розглядає питання розподілу навчального навантаження серед молодих викладачів, налагоджує співпрацю з радою молодих учених університету.Члени профспілкового комітету працівників

Школа профспілкового активу здійснює навчання і підготовку до активної профспілкової діяльності працівників, що входять у громадські комісії та секції профспілкової організації. Завданнями школи є: формування у профспілкових лідерів і членів профспілкового активу знань, умінь і навичок професійної роботи; визначення шляхів ефективного вирішення статутних та програмних положень, тактичних завдань організації; формування лідерських якостей в учасників школи профспілкового активу; залучення до профспілкової роботи якомога більше членів профспілки; розширення інформаційного поля профспілкового комітету.

«Срібний горн» — позаміський заклад оздоровлення та відпочинку у м. Святогірськ, де щорічно оздоровлюються сотні дітей.

Донецький національний технічний університет — єдиний навчальний заклад вищої школи в Україні, який має дитячу здравницю. Вже 50 сезонів «Срібний горн» привітно приймає дітей. Тут накопичений багатий педагогічний досвід роботи, сформована система гурткової роботи й культмасових заходів, що поєднує проведення традиційних для закладу заходів з новими іграми та конкурсами. Завжди весело й азартно проходять танцювальні марафони, ігрові програми. Діти із вдячністю відгукуються про роботу гуртків «Умілі ручки», хореографічного, вокального, екологічного та інших, із задоволенням беруть участь у спортивних змаганнях. Переможці й учасники всіх заходів завжди були нагороджені призами і спеціальними грамотами.

Найкращою об’єктивною оцінкою роботи закладу є відгуки дітей і батьків у книзі відгуків і пропозицій, прагнення дітей повернутися до «Срібного горна» в наступному сезоні й сльози у моменти прощання з надією на нову зустріч.

Профспілкова організація працівників докладає максимум зусиль для збереження та розвитку досягнень попередніх поколінь донецьких політехніків на користь майбутнього alma mater. сновним напрямом у діяльності профспілкового комітету працівників Донецького національного технічного університету є поліпшення соціально-економічного становища працівників галузі шляхом забезпечення соціального захисту, гідних умов праці, відпочинку та заробітної плати.

Первинна профспілкова організація працівників об’єднує 2520 членів. До її складу входять 20 профспілкових організацій інститутів, факультетів, підрозділів, а також технікум і ліцей, 112 профгруп.

Кожен етап історії Донецького національного технічного університету — це також і етап становлення й розвитку профспілкової організації. Він залежав від завдань, що поставали перед вузом, і від умов, які диктував час.

Історія профспілкового руху ДонНТУ неоднозначна. Одночасно із соціальним захистом працівників профспілкові комітети займалися ідеологічною роботою, політичною освітою. З набуттям незалежності в 1991 р. значення профспілкової організації значно посилилося — вона стала виразником інтересів трудового колективу.Конкурс дитячого малюнку на асфальті

У різні роки профспілковий комітет Донецького національного технічного університету очолювали: В. Г. Гейєр (1934–1935), Р. А. Бежок (1937–1941), І. О. Дніпровський (1944–1952), М. І. Жизлов (1953–1954), К. Д. Шумілов (1954–1956), В. К. Проурзін (1956–1959), В. І. Коробчанський (1959–1961), О. Г. Гузеєв (1961–1964), Є. І. Казанцев (1964–1966), С. М. Іллєнко (1966–1968), П. М. Кондрахін (1968–1969), К. І. Чебаненко (1969–1976), М. О. Єньшин (1976–1981), Б. М. Мізін (1981–1988), Г. П. Цапов (1988– 1991), В. М. Павлиш (1991), А. К. Семенченко (1991–2004). З 1 грудня 2004 р. комітет очолив А. І. Панасенко. Його заступники Шабаєв Олег Євгенович — доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри гірничих машин та Полковнiченко Дмитро Вікторович — доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри електричних систем.

Організаційними ланками первинної профспілкової організації працівників ДонНТУ є:

– профспілкові організації інститутів: Вища школа економіки і менеджменту, гірництва і геології, міжнародного співробітництва, післядипломної освіти;

– профспілкові організації факультетів: інженерної механіки і машинобудування, фізико-металургійного; екології та хімічної технології, електротехнічного, комп’ютерних інформаційних технологій та автоматики, комп’ютерних наук і технологій, радіотехніки і спеціальної підготовки;

– профспілкова організація кафедри фізичного виховання та спорту;

– профспілкові організації підрозділів: центру інформаційних комп’ютерних технологій, управління, технічної бібліотеки, майстерень, адміністративно-господарської частини, студентського містечка;

– профспілкова організація Харцизького металургійного технікуму;

– профспілкова організація ліцею «Колеж».Кубок ректора з міні-футболу

У структурі профкому — 12 секцій, які створюються на період повноважень профспілкового комітету з метою розвитку внутрішньоспілкової демократії, залучення членів комітету й інших активних членів профспілки до активної участі в реалізації програмних і статутних завдань.

Секція з питань внутрішньоспілкової роботи вирішує питання організаційної роботи профспілкової організації та корегує роботу усіх інших комісій профспілкового комітету. Забезпечує підготовку звітних і звітно-виборчих конференцій, засідань профспілкового комітету. Готує зміни та доповнення до Положення про первинну профспілкову організацію працівників, розробляє нормативні документи, Положення з питань організаційної структурної діяльності Статуту галузевої профспілки, рішень обкому і Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України. Веде постійну роботу з кадрами, удосконалює систему навчання.

Секція з питань розробки і контролю виконання колективного договору займається захистом професійних, соціально-економічних інтересів і прав членів профспілки у відносинах із працедавцем. Спільно з адміністрацією університету секція готує питання щодо колективного договору і здійснює контроль їх виконання.

Секція з питань оздоровлення працівників проводить роботу з обліку осіб, що потребують оздоровлення і лікування, аналізує статистику захворюваності працівників університету, її причини і спільно з адміністрацією розробляє заходи для зниження втрати робочого часу внаслідок непрацездатності працівників. Перевіряє організацію медичного обслуговування працівників і розробляє пропозиції для поліпшення медичної допомоги працівникам, якості відпочинку і лікування та бере безпосередню участь у роботі пансіонату «Срібний горн».

Секція з питань культурно-масової роботи спеціалізується на організації дозвілля працівників, залучення їх до культурного життя міста, участі у масових культурно-просвітних заходах. Веде роботу з естетичного виховання працівників. Сприяє розвитку самодіяльної творчості: створенню колективів художньої самодіяльності, клубів за інтересами, встановленню зв’язків з діячами культури і мистецтва. Проводить огляди, конкурси, вистави творчих колективів працівників.

Секція з питань охорони праці і техніки безпеки створена з метою здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцем законів та інших нормативно-правових актів із питань охорони праці. Організовує і контролює роботу громадських інспекторів з охорони праці.

Секція з питань аналітичної і правової роботи аналізує діяльність профспілкових організацій, які входять до складу первинної профспілкової організації, розробляє рекомендації для вдосконалення роботи. Визначає тактику і позиції спільних дій з іншими профспілковими організаціями. Забезпечує підбір і створює базу даних законів України, постанов Кабміну, обласного комітету і Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України, інших законодавчих актів, що стосуються роботи секції. Організовує консультації із правових питань для співробітників і комісій профкому ДонНТУ.

Секція з питань роботи з дітьми надає допомогу працівникам університету у вихованні дітей. Сприяє організації літнього відпочинку у дитячому пансіонаті «Срібний горн» і організовує зимовий відпочинок дітей. Спільно із секцію з питань спортивно-масової роботи створює умови для відвідування спортивних секцій, плавального басейну. Готує культурно-розважальні заходи (конкурси, вистави дитячої творчості тощо).Дружня зустріч з міні-футболу команд ветеранів ДонНТУ і МВТУ ім. Баумана, м. Москва, 2010 р.

Секція з питань умов і оплати праці бере участь у здійснюванні державної політики у сфері оплати праці, захисту соціально-економічних інтересів і прав членів профспілки у відносинах із працедавцем; вивчає і аналізує форми й системи оплати праці, умов запровадження і розмірів надбавок, доплат, премій та інших заохочень, компенсацій тощо; контролює правильність нарахування і виплати зарплати та інших виплат.

Секція з питань інформаційної роботи відповідає за інформаційне забезпечення роботи профспілкового комітету, використовуючи різні форми й методи, засоби масової інформації, комп’ютерну мережу, організовує обмін інформацією з іншими профспілковими організаціями, а також соціальними партнерами. Узагальнює отриману інформацію про передовий досвід роботи, нормативні документи, рішенням пленумів, з’їздів, конференцій, повідомляє про це членів профспілки. Здійснює інформаційне забезпечення засідань профспілкового комітету, профспілкових конференцій, забезпечує гласність у роботі. Профспілковий комітет має свою газету — «Профспілкове життя», яка видається накладом від 500 до 1000 примірників. Постійно, мірою надходження нової інформації та матеріалів, оновлюється сайт профкому: http://donntu.edu.ua/russian/profkom/sotrudniki.php.

Секція з питань спортивно-масової роботи займається організацією активного дозвілля працівників, членів їх сімей, залученням їх до регулярних занять спортом. Секція організовує роботу спортивних секцій із різних видів спорту, проведення спартакіади «Здоров’я», універсіади серед вишів області.

Секція з питань роботи з молоддю вивчає проблеми молодих (до 40 років) викладачів і співробітників університету. Розробляє пропозиції до Колективного договору для поліпшення соціально-економічних умов роботи, розглядає питання розподілу навчального навантаження серед молодих викладачів, налагоджує співпрацю з радою молодих учених університету.Закриття літнього сезону дитячого оздоровлення

Школа профспілкового активу здійснює навчання і підготовку до активної профспілкової діяльності працівників, що входять у громадські комісії та секції профспілкової організації. Завданнями школи є: формування у профспілкових лідерів і членів профспілкового активу знань, умінь і навичок професійної роботи; визначення шляхів ефективного вирішення статутних та програмних положень, тактичних завдань організації; формування лідерських якостей в учасників школи профспілкового активу; залучення до профспілкової роботи якомога більше членів профспілки; розширення інформаційного поля профспілкового комітету.

«Срібний горн» — позаміський заклад оздоровлення та відпочинку у м. Святогірськ, де щорічно оздоровлюються сотні дітей.

Донецький національний технічний університет — єдиний навчальний заклад вищої школи в Україні, який має дитячу здравницю. Вже 50 сезонів «Срібний горн» привітно приймає дітей. Тут накопичений багатий педагогічний досвід роботи, сформована система гурткової роботи й культмасових заходів, що поєднує проведення традиційних для закладу заходів з новими іграми та конкурсами. Завжди весело й азартно проходять танцювальні марафони, ігрові програми. Діти із вдячністю відгукуються про роботу гуртків «Умілі ручки», хореографічного, вокального, екологічного та інших, із задоволенням беруть участь у спортивних змаганнях. Переможці й учасники всіх заходів завжди були нагороджені призами і спеціальними грамотами.

Найкращою об’єктивною оцінкою роботи закладу є відгуки дітей і батьків у книзі відгуків і пропозицій, прагнення дітей повернутися до «Срібного горна» в наступному сезоні й сльози у моменти прощання з надією на нову зустріч.

Профспілкова організація працівників докладає максимум зусиль для збереження та розвитку досягнень попередніх поколінь донецьких політехніків на користь майбутнього alma mater.< Студентське життя   |   зміст   |   Газета «Донецький політехнік» >