ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ — 90
 
 
 
Ільяшов
Михайло Олександрович

Випускник гірничого
факультету (1976 р.)

Перший заступник генерального директора ЗАТ «Донецьксталь».
Доктор технічних наук, професор,
заслужений шахтар України
 

 
 

Народився 25 грудня 1953 р. у Донецьку. У 1976 р. закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин».

Трудову діяльність розпочав на шахті ім. К. І. Поченкова, працював в Українській філії Всесоюзного НДІ гірничої геомеханіки й маркшейдерської справи (УкрНДМІ), в 1984 р. захистив кандидатську дисертацію. Протягом 1987–1992 рр. завідував лабораторією в Макіївському науково-дослідному інституті (МакНДІ). У 1992 р. перейшов на роботу до Міжгалузевого виробничого об’єднання «Дон», де обіймав посаду заступника технічного директора з виробництва, а з січня 1993 р. по квітень 2004 р. працював заступником генерального директора концерну «Енерго».

Упродовж 2000–2004 рр. Михайло Ільяшов очолював наглядову раду ВАТ «Вугільна компанія «Шахта «Красноармійська-Західна № 1», а згодом став виконавчим директором і першим заступником генерального директора ЗАТ «Донецьксталь» і підприємств групи «Енерго».

У концерні «Енерго» і ЗАТ «Донецьксталь» М. О. Ільяшов був розробником і керівником низки виробничих програм, багатьох інноваційно-інвестиційних і антикризових проектів, що сприяли підвищенню ефективності, конкурентоспроможності виробництва та зниженню витрат на підприємствах.

У 2000 р. Михайло Олександрович захистив докторську дисертацію, а в 2003 р. отримав учене звання професора. Він — автор більше 270 друкованих наукових праць, зокрема 25 монографій, 60 авторських посвідчень і патентів, двох наукових відкриттів, 27 підручників, навчальних посібників і навчально-методичних рекомендацій, брав участь у підготовці галузевих нормативно-методичних документів, розробці «Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. і подальшу перспективу», під його науковим керівництвом підготовлено та захищено три кандидатські дисертації. Багато робіт М. О. Ільяшова надруковано та перекладено за кордоном (Росія, Польща, Китай, Казахстан).

За розробку та впровадження прогресивних технологій, що забезпечили досягнення найвищих показників ефективності видобутку вугілля, Михайлу Олександровичу присуджено звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, звання «Заслужений шахтар України». Крім того, М. О. Ільяшов — повний кавалер знака «Шахтарська слава», відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Національної академії наук України, почесною грамотою Донецької облради й облдержадміністрації, почесним знаком Держнаглядохоронпраці України «За доблесну службу», орденами Святого Рівноапостольного князя Володимира II ст., преподобного Нестора Літописця I і II ст., преподобного Іллі Муромця I ст., знаком пошани Профспілки працівників вугільної промисловості України. Також він є лауреатом премії Укрради науково-технічних товариств і Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу».

За дослідження із підвищення ефективності та безпеки розробки вугільних родовищ Михайло Ільяшов обраний академіком Міжнародної академії екологічної безпеки, Академії економічних наук і Академії гірничих наук України, нагороджений медаллю П. Л. Капиці Російської академії природничих наук, срібною медаллю Міжнародної академії авторів наукових відкриттів і винаходів, золотою медаллю ім. М. І. Туган-Барановського АЕН України. Його науковий внесок у галузі геоекології і геомеханіки, підвищення ефективності переробки та використання вугілля відзначено дипломом Міжнародного біографічного центру Кембриджа (Великобританія).

М. О. Ільяшов є членом експертної ради ВАК України та спеціалізованої вченої ради Інституту фізичних процесів гірничого виробництва НАН України, членом секції з гірничої справи Держкомітету України з державних премій у галузі науки і техніки.< Звягільський Юхим Леонідович   |   зміст   |   Кадиров Андрій Раїсович >