ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ — 90
 
 
 
Маншилін
Олександр Гейнійович

Випускник металургійного
факультету (1986 р.)

Генеральний директор НВО «Донікс».
Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки.
Кандидат технічних наук
 

 
 

Народився 21 жовтня 1963 р. у Донецьку.

На вибір професійного шляху Олександра Маншиліна великою мірою вплинув його батько, який працював начальником лабораторії в ДонНДІчорметі.

У 1981 р. хлопець вступив на металургійний факультет Донецького політехнічного інституту (спеціальність «Обробка металів тиском»), після закінчення якого продовжував працювати на кафедрі стажистом, а потім інженером-дослідником. Згодом він закінчив аспірантуру і в 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У жовтні 1991 р. разом із кількома однокашниками О. Г. Маншилін створив і очолив науково-виробниче об’єднання «Донікс», потужний потенціал якого складає плідна діяльність більше ніж 300 співробітників (зокрема шести докторів технічних наук і 28 кандидатів технічних наук). Науковий авторитет НВО був підтверджений визнанням його головною організацією в Україні з науково-технічного напряму «Безперервні технологічні процеси в чорній металургії». Розроблені в об’єднанні ресурсоощадні технології впроваджені практично на всіх металургійних підприємствах України, а також у Росії, Білорусі, Польщі, Угорщині й Великобританії, забезпечивши сумарний економічний ефект більше 2000 мільйонів гривень.Адміністративний корпус Науково-виробничого об’єднання «Донікс»

За минулі два десятиліття О. Г. Маншилін став визнаним фахівцем у галузі прокатного виробництва й порошкової металургії. В його активі більше 200 наукових публікацій, чимало авторських свідоцтв на винаходи й патентів. У 2006 р. професійний та науковий доробок Олександра Гейнійовича у сфері металургії був відзначений Державною премією України в галузі науки й техніки.

Зі щирою вдячністю О. Г. Маншилін згадує найвищий рівень організації і якості освітнього процесу в Донецькому політехнічному інституті, беззаперечну фахову компетентність і колегіальну демократичність професорсько-викладацького складу на чолі з нинішнім ректором, членом-кореспондентом НАН України, доктором технічних наук, професором О. А. Мінаєвим.

Протягом усіх років свого існування НВО «Донікс» не лише розвиває тісну науково-практичну співпрацю з Донецьким національним технічним університетом, а й надає за необхідності посильну спонсорську підтримку.

Професійне кредо О. Г. Маншиліна знайшло своє відображення в девізі, яким керуються фахівці НВО «Донікс» у своїй повсякденній діяльності: «Найкращі результати з найменшими витратами».< Маркашов Володимир Єгорович    |   зміст   |   Марков Микола Олексійович >