ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ — 90
 
 
 
Настіч
Володимир Петрович

Випускник металургійного
факультету (1975 р.)

Перший віце-президент — генеральний директор ВАТ «Новолипецький металургійний комбінат» (2006–2010)
Заслужений металург Російської Федерації, почесний металург
Російської Федерації
 

 
 

Народився у 1953 р. У 1975 р., після закінчення Донецького політехнічного інституту, був направлений на Новолипецький металургійний завод. Працюючи в цехах прокатного виробництва комбінату, пройшов трудовий шлях від вальцювальника до начальника листопрокатного цеху.

В 1996 р. Володимира Петровича призначили на посаду директора з виробництва, а з 1998 р. він почав працювати на посаді директора з металургії.

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію з теми «Розробка і впровадження технології виробництва широкосмугового прокату автолистової й електротехнічної ізотропної сталей із високою площиною і мінімальними залишковими напругами».

У квітні 2000 р. рішенням ради директорів підприємства В. П. Настіч був призначений головним інженером комбінату, в 2004 р. обраний генеральним директором ВАТ «НЛМК». З 2006 р., після консолідації активів групи й перетворення компанії на вертикально інтегрований холдинг, В. П. Настіч обійняв посаду першого віце-президента — генерального директора.

Його високий авторитет і доскональне знання виробничих проблем позитивно позначилися на роботі комбінату, давши змогу збільшити випуск продукції, поліпшити техніко-економічні показники й вирішити багато науково-технічних завдань.

Сьогодні Новолипецький металургійний комбінат є визнаним лідером у сфері продажу металопродукції з високою доданою вартістю, зокрема прокату з полімерним покриттям, прокату електротехнічних марок, оцинкованого прокату. Компанія є найбільшим у Європі виробником електротехнічної сталі. Продукція комбінату використовується в автомобільній, будівельній і трубній промисловості, суднобудуванні, у виробництві трансформаторів, електричних машин і побутової техніки. Великою мірою завдяки зусиллям В. П. Настіча Новолипецький металургійний комбінат є найефективнішим металургійним підприємством Росії.

Під керівництвом В. П. Настіча на НЛМК виконані заходи першого етапу технічного переозброєння, у ході якого проведено реконструкцію коксових батарей, агрегатів позапічної обробки сталі, уведено в роботу низку нових агрегатів у листопрокатних цехах.

Впровадження нових технологій і організаційно-технічних заходів забезпечило ритмічну й злагоджену роботу всіх комплексів металургійного виробництва, розширення сортаменту металопродукції.

У межах стратегії НЛМК на подальший розвиток компанії В. П. Настіч взяв безпосередню участь у розробці основних параметрів другого етапу програми технічного переозброєння. Продовження реалізації цієї програми дозволить суттєво збільшити продуктивність основних цехів комбінату, розширити виробленої металопродукції та підвищити її якість. Зокрема передбачено будівництво нової доменної печі, масштабну реконструкцію конвертерних цехів, устаткування листопрокатного виробництва.

Під час реалізації заходів технічного переозброєння велика увага приділяється екологічній складовій роботи комбінату. З 2000 р. витрати підприємства на природоохоронні заходи збільшилися більш ніж удесятеро. Комплексний індекс забруднення атмосфери м. Липецька за цей період зменшено у 3,1 рази. Комбінат на 26% скоротив споживання річкової води, на 22% — обсяг виробничих стоків, на 22% — скидання забруднювальних речовин у річку. З 2005 р. припинено нагромадження основних видів відходів на території промислового майданчика в Липецьку, розпочато переробку раніше накопичених відходів.

На особливу увагу заслуговує науковий внесок В. П. Настіча в розробку та впровадження технології виробництва широкосмугового прокату автолистової і електротехнічної ізотропної сталей із високою площинністю й мінімальними залишковими напругами. На основі теоретичних і експериментальних досліджень та аналізу отриманих результатів розроблено низку нових технологій, спрямованих на підвищення якості плоского прокату. Важливе місце в діяльності компанії посідають науково-технічні розробки в галузі підвищення стійкості прокатних валків.

Володимир Петрович успішно поєднує виробничу діяльність із науковою, очолюючи науково-технічну раду ВАТ «НЛМК». Основні результати його досліджень широко висвітлені в більш ніж 300 друкованих працях, із них 150 — авторські посвідчення і патенти, шість — монографії.

Велику увагу В. П. Настіч приділяє і громадській діяльності. У період 1998–2002 р. він був депутатом Липецької обласної ради. Його активна громадська робота відзначена знаком «За заслуги перед Липецьком», а за заслуги перед державою і багаторічну сумлінну працю він нагороджений орденом Пошани. Володимир Петрович визнаний гідним почесних звань «Заслужений металург РФ», «Почесний металург РФ».



< Осокін Володимир Васильович    |   зміст   |   Палій Олег Іванович >