ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ — 90
 
 
 
Поважний
Станіслав Федорович

Випускник факультету
гірничої електромеханіки (1961 р.)

Засновник та перший ректор
Донецького державного
університету управління
 

 
 

Заслужений працівник культури та освіти України, Заслужений працівник освіти України. Доктор економічних наук, професор. Член-кореспондент Академії педагогічних наук України, академік Академії наук вищої школи, академік Академії економічних наук України, почесний громадянин м. Донецька, Почесний громадянин Донецької області.

Народився 21 січня 1938 р. у м. Луганську.

Після закінчення в 1955 р. середньої школи працював дорожнім на шахті, машиністом електровоза, гірничим майстром, начальником ділянки і одночасно навчався у Донецькому політехнічному інституті, де здобув вищу освіту за фахом «гірничий інженер-електромеханік». Потім була служба в лавах Радянської армії, після якої Станіслав Федорович повернувся на шахту і працював за спеціальністю.

У 1965 р. Станіслав Поважний розпочав свою кар’єру в комсомольській організації — працював першим секретарем Куйбишевського райкому ЛКСМУ м. Донецька, потім його призначили другим, а згодом і першим секретарем Донецького міськкому ЛКСМУ. Набувши досвіду адміністративної роботи, Станіслав Федорович з 1972 р. перейшов на партійну роботу — обіймав посади другого секретаря Куйбишевського райкому Компартії України, першого секретаря Пролетарського райкому Компартії України, секретаря, за деякий час — другого секретаря Донецького міськкому Компартії України, секретаря Донецького обкому Компартії України. Цій діяльності Станіслав Федорович віддав більше 30 років свого життя.

У 1988 р. С.Ф.Поважний очолив Інститут підвищення кваліфікації керівників і фахівців Міністерства вугільної промисловості СРСР, а у 1992 р. став ініціатором створення і засновником вузу нового зразка, де мали готуватися управлінські кадри для ринкової економіки, — Донецької державної академії управління. У березні 2004 р. розпорядженням Кабінету Міністрів на базі академії був створений Донецький державний університет управління. 16 років Станіслав Федорович плідно працює на посаді ректора ДонДУУ, постійно турбуючись про підвищення рівня навчання студентів та якість отримуваної ними освіти. Незважаючи на те, що управління вишем вимагало цілковитої віддачі, Станіслав Федорович знаходив час і для науки. Результатом його наукових пошуків став захист докторської дисертації на тему «Організаційно-економічний механізм керування промисловим виробництвом», що відбувся в Інституті економіки промисловості НАН України в 1997 р.

Ще один вагомий здобуток доктора економічних наук, члена-кореспондента Академії педагогічних наук України, заслуженого працівника народної освіти України, професора С.Ф.Поважного — створена у 1998 р. наукова школа, що працює за напрямом «Організаційно-господарський механізм розвитку економіки Донбасу і східного регіону України».

Станіслав Поважний — автор близько 360 наукових і навчально-методичних праць, підручників, навчальних посібників, монографій, винаходів і патентів. Серед них: «Керування розробкою перспективних програм розвитку гірничих робіт», «Економічний механізм керування промисловим виробництвом в умовах реформування економіки»; підручники «Мікроекономіка», «Організаційні комунікації: сутність, аналіз, методологія, методика», «Основи менеджменту», «Бізнес-планування: теорія і практика», «Система технологій» та інші. Під його науковим керівництвом захищено чотири докторські й 17 кандидатських дисертацій.

Сьогодні Станіслав Федорович очолює спеціалізовану раду із захисту докторських і кандидатських дисертацій з державного управління, є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій з економіки, головою редакційної колегії спеціалізованих журналів «Менеджер», «Вугілля України», «Податковий кур’єр».

Багато часу й уваги С.Ф.Поважний приділяє активній громадській діяльності. Він член ради кадрової політики при голові Донецької обласної адміністрації, голова міського відділення громадсько-політичного союзу «За єдність, згоду й відродження», президент обласного відділення асоціації «Україна — Франція», президент обласної організації роботодавців, заступник голови Донецької міської організації роботодавців. Протягом 23 років С. Ф. Поважного обирали депутатом районних, міської й обласної рад.

Станіслав Федорович Поважний — надзвичайно шанована людина, професійний організатор. За неоціненний внесок у розвиток управління економікою Донбасу він нагороджений 13 орденами, 55 почесними й пам’ятними відзнаками та подяками, 46 почесними грамотами, має 31 медаль, удостоєний кількох почесних звань, обраний академіком дев’яти академій.< Пашкевич Микола Олександрович    |   зміст   |   Подолянко Микола Михайлович >