Троянський
Олександр Анатолійович

Перший проректор
Донецького національного технічного університету
Заслужений працівник народної освіти України, доктор технічних наук, професор.

Народився 4 квітня 1948 р. у м. Дебальцево Донецької області. Після закінчення у 1971 р. металургійного факультету Донецького політехнічного інституту за спеціальністю «Металургія чорних металів» працював молодшим науковим співробітником кафедри металургії сталі. У грудні 1971 р. був зарахований до аспірантури ДПІ, яку закінчив у 1974 р., успішно захистивши під керівництвом відомих учених академіка АН України Б. І. Медовара і професора І. І. Борнацкого кандидатську дисертацію у спеціалізованій раді Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона АН України.

З листопада 1974 р. працював асистентом, доцентом кафедри «Електрометалургія сталі і феросплавів». Протягом 1985–1991 рр. обіймав посаду декана металургійного факультету.

У грудні 1991 р. обраний першим проректором, а з 1992 р. — також і завідувачем кафедри «Електрометалургія» за сумісництвом. У 1993 р. О. А. Троянському присвоєно вчене звання професора по кафедрі «Електрометалургія».

У лютому 2008 р. за результатами багаторічної наукової роботи Олександр Анатолійович захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток наукових і технологічних основ керування якістю електродугового й електрошлакового металу» у спеціалізованій вченій раді Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України.

Професор О. А. Троянський — автор більш ніж 220 наукових робіт, серед яких дві монографії — навчальні посібники, 50 авторських свідоцтв на винаходи і патенти. Він — лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки 2007 р. Під керівництвом Олександра Анатолійовича захищено 6 кандидатських дисертацій.

О. А. Троянський — академік Української технологічної академії, бере активну участь у науково-організаційній і організаційно-методичній діяльності, є членом Експертної ради ВАК України, Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з металургії, редакційних колегій журналів «Современная электрометаллургия» та «Металлургические процессы и оборудование». Він голова експертної ради ДАК з матеріалознавства та архітектури.

За високі трудові здобутки Олександр Анатолійович Троянський нагороджений Знаком Міністерства освіти України «Відмінник освіти України» (1996), відзнаками Президента України — «Медаллю Жукова» (1998) і медаллю «Захисник Вітчизни» (1999), відзнаками Міністерства вугільної промисловості України «Шахтарська слава» III, ІІ та І ст. (2000, 2001, 2003 відповідно), Знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2008), Подякою Кабінету Міністрів України (2001). Указом Президента України від 13 квітня 1998 р. О. А. Троянському присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України».


< Мінаєв Олександр Анатолійович   |   зміст   |   Башков Євген Олександрович >