Башков
Євген Олександрович

Проректор із наукової роботи
Донецького національного технічного
університету
Доктор технічних наук, професор.

Народився 23 травня 1945 р. у м. Луганську. Після закінчення школи в 1963 р. вступив на електротехнічний факультет Донецького політехнічного інституту. У 1969 р. отримав диплом із відзнакою за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка». Науковий інтерес і талант винахідника пов’язав Євгена Олександровича з рідним інститутом на все життя.

Професійна діяльність молодого вченого розпочалася в 1969 р. із роботи асистентом кафедри електронних обчислювальних машин, а в 1972 р. він продовжив навчання в аспірантурі. Згодом Євген Олександрович працював доцентом інституту, з 1995 р. очолює кафедру прикладної математики та інформатики, а у 1999 р. став проректором із наукової роботи.

Євген Башков розробив і вперше прочитав в інституті нові курси лекцій із мікропроцесорних засобів обчислювальної техніки, спеціалізованих цифрових обчислювальних машин, комп’ютерного синтезу зображень. Професор опублікував навчальний посібник «Апаратне та програмне забезпечення зарубіжних мікро-ЕОМ». Під його керівництвом було відкрито нову перспективну спеціальність «Економічна кібернетика».

Євген Башков курує розробкою високопродуктивних систем комп’ютерної графіки та графічних баз даних. Його основні наукові дослідження присвячені вирішенню завдань комп’ютерної графіки реального часу та віртуальної реальності. У коло наукових інтересів Євгена Олександровича входить створення систем синтезу зображень та моделювання, проектування обчислювальних систем загального і спеціального призначення підвищеної продуктивності.

Під керівництвом і за безпосередньої участі професора Є. О. Башкова виконано низку найважливіших науково-дослідних робіт за відповідними постановами Уряду і планами Міносвіти України. Ці роботи завершені впровадженням спеціальних обчислювальних і графічних систем: «Ліктор», «Ротапринт» і «Літерал».

У 2004 р. Євген Олександрович став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Розробка та впровадження в серійне виробництво нового покоління комплексу дальньої радіотехнічної розвідки стратегічного призначення «Кольчуга».

За роки своєї наукової діяльності Євген Олександрович підготував вісім кандидатів технічних наук, опублікував більше 130 наукових робіт. Має 36 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Одночасно з науковою роботою Євген Башков займається питаннями розвитку наукових досліджень університету, підвищенням їх результативності, вдосконаленням системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та творчої діяльності студентів. Велику увагу приділяє впровадженню у навчальний процес сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій, а також науковим дослідженням і керівництву університетом.

Євген Башков — голова спеціалізованої вченої ради, де захищено більше 70 кандидатських дисертацій, завдяки чому успішно вирішується завдання підготовки кадрів вищої кваліфікації в галузі комп’ютерно-інформаційних технологій для навчальних закладів, науково-дослідних і проектних інститутів Східного регіону України. Євген Олександрович — дійсний член Інженерної академії України, голова Донецького відділення ІАУ, голова редакційної ради наукових фахових збірників «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка» і «Проблеми моделювання та автоматизації проектування динамічних систем». Бере активну участь в організації і проведенні міжнародних і всеукраїнських науково-технічних конференцій, які проводяться в інституті й Таганрозькому технологічному інституті Південного федерального університету Російської Федерації.


< Троянський Олександр Анатолійович   |   зміст   |   Левшов Олександр Васильович >