0
   
     
Харківський національний університет радіоелектроніки — сучасний вітчизняний виш, який забезпечує державу висококваліфікованими фахівцями у галузі радіотехніки, електроніки, електронного приладобудування, засобів і систем контролю повітряно-космічного простору, інформаційно-аналітичних та автоматизованих систем управління, обчислювальної техніки, телекомунікацій, інформатики.
Сьогодні спільно з іншими провідними освітніми закладами, яким випала честь брати участь у розбудові незалежної України, він гостинно запрошує до навчання молодь Східного і Західного регіонів країни, а також представників інших держав. ХНУРЕ одним із перших долучився до педагогічного експерименту — запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (в межах Болонської освітньої програми), започаткованого Міністерством освіти і науки України у квітні 2003 р., та став ініціатором створення Української асоціації дистанційного навчання.
У рейтингах українських вишів Харківський національний університет радіоелектроніки є одним із головних освітніх центрів у сфері інформаційних технологій та інженерно-технічних спеціальностей: серед 29 навчальних закладів він посідає шосте місце, а за загальним рейтингом університетів України, складеним компанією «Компас» у 2010 р., — восьме.
Університет крокує в ногу із часом: на його базі діють міжнародні програми обміну студентами, налагоджено співпрацю з компаніями-роботодавцями, широко застосовуються інноваційні технології навчання тощо.
За високі досягнення у галузі науки й освіти в 2001 р. Харківському державному технічному університету радіоелектроніки було надано статус національного. Того ж року його нагороджено Срібною Стелою та Дипломом лауреата VII Міжнародного академічного рейтингу «Золота Фортуна» у номінації «Якість освіти третього тисячоліття», а в 2004 р. — Стелою «Софія Київська» в номінації «Технічні та технологічні вищі навчальні заклади України».
Зараз ХНУРЕ є лідером серед університетів країн СНД за концентрацією науково-технічного і науково-педагогічного потенціалів у сфері радіоелектроніки, інформатики й обчислювальної техніки: тут працює 651 викладач, зокрема 139 докторів та 344 кандидати наук. За 36 спеціальностями навчається близько 10 тисяч студентів.
Унікальні розробки вчених та співробітників вишу стали підґрунтям для розвитку десятків нових наукових напрямів та прогресу вітчизняної науки у низці важливих галузей народного господарства. Так було виготовлено вимірювальні комплекси навколоземного простору, які не мають аналогів у країнах СНД, складено найповніший у світі каталог метеорних часток у навколоземному просторі, здійснено високоточну прив’язку під час запуску першого українського супутника «Січ-1», побудовано глобальну модель техногенних домішок у стратосфері та мезосфері Землі.
За вагомий внесок університету, а також професорів Б. Л. Кащеєва (заслуженого діяча науки і техніки України) та Ю. І. Волощука у дослідження навколоземного простору і створення найповнішого у світі каталогу космічних тіл, Міжнародний астрономічний союз присвоїв трьом малим планетам імена «ХТУРЕ», «Кащеєв» і «Волощук». У 2003 р. багатоцільовому геофізичному комплексу для вивчення атмосфери та припливу метеорної речовини, розробленому у ХНУРЕ, було надано статус «Національне надбання України».
З 2000 р. виш є центром-координатором розвитку науки у сфері радіоелектроніки. На його базі функціонує Міжнародна академія наук прикладної радіоелектроніки, заснована у Харкові в 1992 р. провідними вченими оборонної галузі промисловості за участю науковців і фахівців із Росії та Білорусі. Сьогодні університет та академія розробляють цільову державну науково-технічну програму «Створення Державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об’єктами (зв’язок, навігація, спостереження)».
Також відіграють важливу роль у розвитку університету із закордонними спеціалістами Національна асоціація «Антени», Східноукраїнське відділення Міжнародного товариства радіоінженерів (ІЕЕЕ) та Харківське відділення Міжнародного товариства радіоінженерів (The Kharkov Joint Chapter of IEEE), які роблять вагомий внесок у розвиток наукових зв’язків ХНУРЕ із зарубіжними науковими центрами.
Учені і співробітники університету долучилися до реалізації національних програм: космічної, інформатизації, неруйнівного контролю і технічної діагностики. Найвагоміших результатів досягли колективи наукових шкіл у галузі інформаційних технологій. Вчені вишу ще за радянських часів першими розробили теоретичні основи застосування методів штучного інтелекту в автоматизованих системах управління. Так у межах Національної програми інформатизації України реалізовано низку створених тут типових інформаційно-аналітичних систем (із надзвичайних ситуацій, для агропромислового й енергетичного комплексів, водовідведення і газорозподілення, медичних і освітніх закладів, із високим ступенем захисту інформації для органів державного управління, зокрема для обласної державної адміністрації та адміністрації Президента України тощо).
Харківський національний університет радіоелектроніки — престижний навчальний заклад, широко відомий за кордоном. Запорукою стабільного розвитку наукових шкіл і перспективних напрямів є інтеграція вишу в європейську та світову системи вищої освіти, співпраця з численними закордонними партнерами, серед яких — університети Великобританії, Фінляндії, Франції, Німеччини, США (всього майже з 25-ти країн). До виконання міжнародних проектів активно залучають докторантів, аспірантів та студентів харківського вишу. У 2010 р. вони отримали 91 грант на стажування у провідних навчальних закладах США та Європи, поїздки на конференції, наукові школи-семінари для молодих учених і т. ін.
ХНУРЕ — другий виш в Україні, який із березня 2010 р. має статус «Microsoft Innovation Center» як надійний і постійний партнер корпорації «Microsoft».
Наукові й освітні досягнення, наявні перспективи характеризують ХНУРЕ як один із головних навчально-дослідних центрів науково-технічного прогресу в Україні. У найближчому майбутньому — створення на його базі нового науково-освітнього центру — «дослідницького університету», як сучасної форми інтеграції освіти і науки.
Стратегія розвитку Харківського національного університету радіоелектроніки передбачає постійний поступ у майбутнє, задоволення потреб економіки держави у фахівцях вузького профілю, культивування вітчизняних та світових культурних цінностей, орієнтація на ідеали демократії і гуманізму, що є життєво необхідною умовою існування та розвитку громадянського суспільства.
Ректор
Харківського національного
університету радіоелектроніки
Михайло Бондаренко

<< Указ Президента України      [ зміст ]      Вступне слово Петра Маслова >>