АКАДЕМІЯ НАУК ПРИКЛАДНОЇ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Бондаренко Михайло Федорович
Президент Академії наук прикладної радіоелектроніки
Член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки, ректор Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор.
Засновниками Академії наук прикладної радіоелектроніки у травні 1992 р. стали двадцятеро відомих учених із Військової інженерної радіотехнічної академії протиповітряної оборони імені маршала Радянського Союзу Л. А. Говорова. Академія є міжнародною громадською науковою організацією, яка об’єднує фахівців у сфері радіоелектроніки з України, Росії, Білорусі та інших держав.
Її першим президентом був заслужений діяч науки і техніки України, почесний радист СРСР, доктор технічних наук, професор В. Б. Алмазов.
З 2000 р. Академію наук прикладної радіоелектроніки очолює д. т. н., проф. М. Ф. Бондаренко. Із того ж року установа функціонує на базі університету.
Дійсними членами академії (академіками) є обрані науковці та організатори науки з України, Росії, Білорусі й інших країн, які досягли вагомих наукових і виробничих результатів у галузі радіоелектроніки та мають рекомендації дійсних членів АН ПРЕ. До наукових і територіальних відділень сьогодні входить 343 академіки й члени­кореспонденти.
Колективні члени — підприємства, установи, організації, а також об’єднання громадян, які визнають статут АН ПРЕ і сплачують вступний та щорічний внески. До них належать ВО «Моноліт» (Харків), ВО «Комунар» (Харків), Львівський науково­дослідний радіотехнічний інститут, ДП «Науково-дослідний інститут «Квант» (Київ), ДП «Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем «Квант-Радіолокація» (Київ), «Науково-дослідний інститут «Оріон» (Київ), ВАТ «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» (Харків), Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», ДП «КБ «Іскра» (Запоріжжя), Харківський національний університет радіоелектроніки, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАНУ (Харків), Кубанський державний технологічний університет (Краснодар), фінансово-промислова корпорація «Бі-газ­Сі» (Москва), Житомирський військовий інститут радіоелектроніки ім. С. П. Корольова. До її структури також входять госпрозрахункові наукові і науково-виробничі установи, підприємства та територіальні відділення, серед яких Київський науково-інженерний центр АН ПРЕ, ТОВ «Науково-технічний центр радіотехнічних систем АН ПРЕ» (Харків), Миколаївський науково-технічний центр АН ПРЕ, Колективне підприємство «Інститут голографії АН ПРЕ» (Харків), Науково-технічний центр АН ПРЕ.
Академія має Київське, Подільське (Вінниця), Оренбурзьке та Санкт-Петербурзьке відділення, Російську філію (Москва).
Головна мета її діяльності — консолідація інтелектуального і виробничого потенціалу для підвищення ефективності дослідницької діяльності, комплексного вирішення пріоритетних завдань національної і світової науки прикладної радіоелектроніки, налагодження та зміцнення наукових зв’язків між науковими товариствами і школами різних країн, розвитку прогресивних форм організації науки, раціонального використання наукового потенціалу і фінансових ресурсів.
З 2002 р. Академія наук прикладної радіоелектроніки видає науково-технічний журнал «Прикладна радіоелектроніка», що входить до переліку ВАК України і реферований ВІНІТІ Російської академії наук.
Установа працює з державними та громадськими науковими організаціями України й інших держав як рівноправний член національних і міжнародних союзів, організовує обмін науково-технічною інформацією, може вступати у міжнародні громадські (недержавні) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, складати відповідні міжнародні угоди тощо.

<< Студентський сенат      [ зміст ]      Національна асоціація «Антени» >>