Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Видавничий центр «Логос Україна»
 
    ОБОЛЕНСЬКА
Тетяна Євгенівна

Проректор з науково-педагогічної роботи.
Професор кафедри міжнародної торгівлі

Доктор економічних наук,
професор.
Відмінник освіти України
 
 

Народилася 16 січня 1952 р. в м. Києві. Вищу економічну освіту здобула в Київському технологічному інституті харчової промисловості, який закінчила в 1974 р.

За направленням працювала інженером-економістом Українського науково-дослідного інституту м’ясо-молочної промисловості­, ­згодом — інспектором Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР. ­Потім перейшла на посаду завідувача групи обчислювального ­центру Мінрадгоспів УРСР. Пізніше обіймала посаду старшого наукового­ співробітника Київського торговельно-економічного інституту, ­навчалася в аспірантурі. З 1984 до 1993 р. — економіст Управління­ науково-дослідних робіт, старший інженер, старший ­методист, ­завідувач лабораторії, заступник директора Науково-методичного кабінету вищої освіти Мінвузу УРСР.

У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію і за сумісництвом працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом Київського інституту народного господарства імені Д. С. Коротченка. З вересня 1993 р. і до сьогодні — проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. В 2002 р. захистила докторську дисертацію на тему «Маркетинг у сфері освітніх послуг».

Т. Є. Оболенська протягом двадцяти років є членом президії, заступником голови Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України. Зробила вагомий внесок у розробку чотирьох стандартів вищої освіти з напряму «Економіка і підприємництво», що стали основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів економічного профілю. Значним є її вклад в удосконалення підготовки фахівців з економіки та підприємництва.

Є відомим в Україні фахівцем з питань організації та функціонування вищої економічної освіти. За її безпосередньої участі як ­голови фахової роботи з економіки, а потім — заступника голови ­Експертної ради з економіки Державної акредитаційної комісії ­України, ­розроблені та впроваджені механізми і критерії ліцензування й акредитації вищих навчальних закладів. Тетяна Євгенівна бере активну участь у ­наукових дослідженнях, є відомим науковцем з педагогіки вищої економічної освіти та маркетингу освітніх послуг, зовнішньо­економічної політики України, управління міжнародним маркетингом. Обіймає посаду професора ка­фед­ри міжнародної торгівлі КНЕУ. Є автором понад 120 наукових та навчально-методичних праць.

Також Т. Є. Оболенська — член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора економічних наук, член редакційних колегій провідних наукових журналів та збірників наукових видань у галузі економіки і підприємництва, зокрема журналів «Міжнародна економічна політика», «Стратегія економічного розвитку України» та ін.

В КНЕУ ім. В. Гетьмана здійснює керівництво виховною роботою, сприяє розвитку студентського самоврядування, громадських та молодіжних організацій. Зробила великий вклад у розробку рекламно-інформаційної та іміджевої політики університету.

За значні здобутки в науково-педагогічній діяльності, особистий внесок у розвиток вищої економічної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців для України нагороджена Подякою Прем’єр-міністра України (2001), знаком «Відмінник освіти України» (2003), почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2004–2007), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006), відзнакою Президента України — орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2012).Чужиков Віктор Іванович   |   Зміст   |   Штуль Валентин Петрович