Українському народові волею Бога дісталися найродючіші у світі чорноземи, де ще від найдавніших часів наші предки створили високу хліборобську культуру, осяяну світлом таких загальнолюдських цінностей, як Віра, Любов, Добро, Справедливість, Свобода і Краса. Сьогодні незалежність України дає можливість якнайкраще використовувати наші споконвічні скарби і мудрість хліборобського народу для створення добробуту та достатку в державі. Для цього необхідні висококваліфіковані сучасні фахівці із сільського господарства, які роститимуть хліб, плекатимуть сади, оберігатимуть землю від екологічного лиха, застосовуючи найновіші досягнення науки й техніки. Таких спеціалістів готує Львівський національний аграрний університет (ЛНАУ), який цьогоріч відзначає свій славний 155-літній ювілей.
Шановні читачі! Перед Вами книга, з якої Ви зможете почерпнути інформацію про історію та сучасне життя одного із найдавніших у нашій країні вищих навчальних закладів аграрної освіти.
Історія університету розпочинається у січні 1856 року, коли під керівництвом i коштом Галицького господарського товариства в Дублянах було відкрито Рільничу школу, яка готувала господарів-практиків, здатних самостійно та кваліфіковано вести великі господарства. Знаменним в icтopiї навчального закладу був 1880 рік, коли Рільнича школа у Дублянах стала вищим навчальним закладом. У 1901 році на підставі ухвали Mіністерствa землеробства Австро-Угорщини Вищій рільничій школі було присвоєно високий статус академії, яка завдяки зусиллям своїх учених стала центром аграрної освіти та науки у Східній та Західній Галичині, а імена її професорів були відомі у всій Європі. Після Другої світової війни на базі рільничо-лісовового факультету Львівської політехніки у вересні 1946 року створено Львівський сільськогосподарський інститут, який став одним iз найбільших в Україні вищих навчальних закладів сільськогосподарського профілю. У вересні 1996 року Кабінет Mіністрів України прийняв постанову про створення Львівського державного аграрного університету на базі колишнього сільськогосподарського інституту. А 2008 року Указом Президента України нашому університету надано високий статус національного як заслужене визнання його внеску в розвиток аграрної освіти та науки.
Наш навчальний заклад понад півтора століття був потужним осередком аграрної освіти в Європі, таким він залишається i в новому тисячолітті. Яскравим підтвердженням цього стало входження ЛНАУ до Великої хартії університетів, про що 2008 року в Болонському університеті було підписано відповідні документи.
На шести факультетах за 15 напрямами та 19 спеціальностями здобувають освіту понад 10 тисяч студентів. Окрім того, у восьми коледжах ЛНАУ навчається понад 8 тисяч молодих людей. Сучасний рівень освіти на 39 кафедрах університету забезпечують відомі в царині аграрної науки вчені, досвідчені педагоги, серед яких 60 професорів, докторів наук та понад 300 доцентів, кандидатів наук.
Ми усвідомлюємо, що справжнє відродження великої хліборобської слави нашої країни можливе через плекання в молоді чеснот, якими віддавна славилися наші предки-хлібороби, в поєднанні з високими фаховими знаннями на рівні світових стандартів. Колектив нашого навчального закладу, взявши як гасло для герба та своєї праці крилатий вислів Вергілія «Carpent tua poma nepotes» — «Твої плоди зберуть нащадки», наполегливо працює над тим, щоб виховувати не тільки висококваліфікованих фахівців для сільського господарcтва, а й справжніх мудрих господарів на своїй землі, патріотів і будівничих держави, докладає усіх зусиль, аби плоди аграрної науки та освіти постійно живили могутні сили нашого народу.

Володимир СНІТИНСЬКИЙ

Ректор Львівського національного
аграрного університету,
академік НААНУ
Логос Україна       << Указ Президента України      [ зміст ]      Вітальне слово Миколи Присяжнюка >>