ЛьвІвський нацІональний аграрний унІверситет. ЛІтопис випускникІв
 Козлова
Галина Іванівна

Проректор
із фінансово-економічної роботи

Н ародилася 14 вересня 1967 р. у Львові. Середню освіту здобувала у м. Кам’янка-Бузька Львівської області. У 1984 р., одразу після закінчення школи, почала працювати обліковцем у колгоспі ім. Івана Франка Кам’янка-Бузького району Львівської області.
У 1985 р. вступила до Львівського сільськогосподарського інституту, де в 1989 р. здобула вищу освіту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві». Під час навчання Галина Іванівна брала активну участь у громадському житті інституту, організовувала дозвілля студентів.
Після закінчення вишу Г. І. Козлова повернулася до колгоспу ім. Івана Франка на посаду бухгалтера. Впродовж 1993–1996 рр. — економіст Кам’янка-Бузького райфінвідділу. З 1996 по 1998 р. — начальник відділу доходів, протягом 2000–2009 рр. — головний бухгалтер ПП «Моноліт».
У 2009 р. Галина Іванівна стала проректором із фінансово-економічної роботи Львівського національного аграрного університету. Вона відповідає за ведення бухгалтерського обліку та здійснює контроль за:
– раціональним використанням фінансових, матеріальних і трудових ресурсів в університеті;
– дотриманням вимог, передбачених законом про бухгалтерський облік та іншими законодавчими й нормативними документами;
– проведенням звітності;
– цільовим та ефективним використання фінансових, матеріальних, інформаційних та трудових ресурсів;
– збереженням майна;
– погодженням документів, пов’язаних із витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;
– дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи тощо.
У колі наукових інтересів Г. І. Козлової — організаційно-правові форми господарювання в аграрному секторі економіки та їх трансформація. Основний напрям наукової діяльності — вдосконалення управління маркетингом у фермерських господарствах.
Г. І. Козлова — активний член громадського життя університету.

Логос Україна      << Нестерович Василь Степанович      [ зміст ]      Різель Сергій Артемович >>