Чернівецький коледЖ


ЗІНЗЮК
Володимир Петрович
Директор, викладач,
спеціаліст вищої
категорії

Заняття з дисципліни «Будівельна техніка»
проводить викладач спецдисциплін
І. М. Малик, випускник коледжу

Республіканський семінар викладачів
дисципліни «Будівельні конструкції»

Урочиста лінійка з нагоди Дня знань.
Зліва направо: В. Г. Мороз — заслужений
будівельник України, голова корпорації
«Чернівціжитлобуд», випускник коледжу;
Ю. А. Ваньчицький — голова Першотравневої
районної ради м. Чернівців, випусник коледжу;
В. П. Зінзюк — директор коледжу;
Л. Ф. Прибила — методист; О. В. Палюх —
завідувач відділення коледжу; П. В. Іванов —
заступник директора з навчальної роботи

Будівля майбутнього в руках найкращого
студента коледжу Артура Добинди

Урочистий момент нагородження
на центральній площі міста. Номінація
«Кращий підручник, виданий на Буковині».
Подружжя викладачів Карвацьких
із випускниками коледжу
Чернівецький коледж засновано Постановою Раднаркому УРСР та ЦК КП(б)У «Про підготовку інженерно-технічних кадрів сільського та колгоспного будівництва в УРСР» № 1557 від 26 вересня 1945 р.
На день створення база технікуму складалася лише з чотирьох кімнат, де проводили заняття зі студентами. Перший набір відбувся в лютому 1946 р., коли на стаціонарне навчання було зараховано 41 особу, а перший випуск техніків-будівельників — у 1949 р. Підготовку здійснювали за двома спеціальностями: «Сільськогосподарське будівництво» та «Архітектура».
У 1957 р. створено заочне відділення, на яке зарахували групу техніків-будівельників. У 1959 р. відкрито спеціальність «Виробництво будівельних деталей та залізобетонних конструкцій». У 1960 р. побудовано головний навчальний корпус, а після його введення в експлуатацію на стаціонарному відділенні відкрито спеціальність «Експлуатація та ремонт будівельних машин і механізмів» та «Бухгалтерський облік в будівництві» — на заочному. В 1967 р. технікум розпочав підготовку кадрів за фахом «Планування в будівництві і промисловості», а в 1968 р. — «Бухгалтерський облік в будівництві»; підготовку фахівців із цих напрямів припинено в 1982 р. Натомість відкрито спеціальність «Монтаж промислового устаткування», а в 2010 р. — «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн». Також коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів із базовою вищою освітою за напрямами: «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Виготовлення будівельних деталей і конструкцій», «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання». Навчальний заклад готує кваліфікованих фахівців для сільськогосподарського будівництва та будівельної індустрії. Протягом 65 років своєї діяльності колектив закладу підготував більше 15 тис. кваліфікованих будівельників, механіків, технологів, архітекторів, плановиків-економістів, бухгалтерів, монтажників промислового обладнання.
Нині Чернівецький коледж ЛНАУ має чотири навчальні корпуси, 46 кабінетів і лабораторій, бібліотеку з читальним залом і книжковим фондом більше 48 тис. примірників, а також стрілецький тир, актову, спортивну та дві тренажерні зали. До структури коледжу входить навчально-виробничий підрозділ з майстернями, тренажерами, автотракторною будівельною технікою.
На денну форму навчання студентів зараховують на базі 9 класів за спеціальностями «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Виготовлення будівельних деталей і конструкцій», «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання», «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн». На основі повної середньої освіти і професійно-технічних ліцеїв пропонується навчання на денному та заочному відділеннях за спеціальностями: «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання».
Ліцензований обсяг прийому становить 200 абітурієнтів на денному відділенні та 80 — на заочному. На 1 вересня 2010 р. у Чернівецькому коледжі ЛНАУ освіту здобувало 746 студентів, зокрема на денному відділенні — 548 осіб. За кошти держбюджету навчався 571 студент стаціонару.
Коледж спільно з Львівським національним аграрним університетом входить до навчального комплексу ступеневої підготовки фахівців. Зокрема, в 2010 р. за скороченою програмою навчання до університету вступили 50 випускників коледжу.
Підготовку спеціалістів у коледжі забезпечують 64 педагоги, з-поміж яких: 32 працівники — вищої категорії; 20 — I категорії, п’ятеро викладачів II категорії та п’ятеро спеціалістів. 15-ти працівникам присвоєно звання викладача-методиста. Серед викладацького складу — 14 викладачів, відмінників освіти України, та один відмінник аграрної освіти. З 2006 р. заклад очолює спеціаліст вищої категорії В. П. Зінзюк.
Найбільше уваги в коледжі приділяють практичній підготовці майбутніх фахівців. У навчальних майстернях коледжу проводять слюсарну, верстатну, ковальсько-зварювальну, малярну, штукатурну, арматурну, мулярсько-лицювальну, геодезичну практики. Виробниче стажування також проводять на базових підприємствах Чернівців та Чернівецької області, з якими укладено угоди, зокрема на ВАТ «ПМК-76», ЗАТ «Транс міст», ВАТ «ШБУ-60», ВАТ «Чернівецький машзавод», ТОВ «Техно» та ін.
Для студентів, котрі потребують житла, надаються гуртожитки, розраховані на 300 осіб. У коледжі діє спортивне відділення із п’яти спортивних секцій: волейболу, баскетболу, гирьового спорту, шахів. Значне місце у виховній роботі відводиться військово-патріотичному вихованню молоді.

Логос Україна      << Тлумацький коледж      [ зміст ]      Наукова бібліотека університету >>