Історичне видання
«Львівський національний аграрний університет»

Директор
ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»
Микола Серб

Керівник проекту
Катерина Дмітрієва

Заступник керівника проекту
Людмила Мисан

Редактори
Альона Артюх, Марина Ткачук

Коректор
Інна Нібак

Концептуальне рішення
Михайло Москаль, Михайло Нестеренко

Макетування, комп’ютерна верстка
Михайло Нестеренко, Віктор Стежка

Авторський колектив
В. В. Снітинський, В. М. Боярчук, В. І. Лопушняк, С. М. Онисько, Т. З. Мандюк, І. О. Корчинський, Г. І. Козлова,
В. С. Нестерович, С. А. Різель, Ю. М. Токарський, A. M. Куза, П. Д. Завірюха, П. С. Березівський, I. M. Добрянський,
М. Г. Ступень, С. Й. Ковалишин, Ю. Е. Губені, І. Г. Костирко, Я. С. Янишин, В. В. Липчук, Т. В. Пасічник, Л. Я. Лихочвор,
Г. В. Черевко, С. С. Перій, П. П. Колодій, А. Я. Сохнич, В. О. Тищенко, Н. С. Савчак, А. В. Мазурак, С. М. Серветник,
Ю. І. Ковальчик, Р. А. Наконечний, Б. I. Гулько, С. О. Вовк, В. Т. Дмитрів, С. М. Крупич, B. C. Чухрай, М. С. Когут,
В. О. Тимочко, С. В. М’ягкота, К. М. Василів, В. В. Лихочвор, O. I. Шавалюк, О. Я. Іщенко, О. М. Горда, Л. А. Пинда

Редакція висловлює подяку всім учасникам проекту та особливу вдячність
ректору Львівського національного аграрного університету,
академіку НААНУ В. В. Снітинському,
декану економічного факультету П. С. Березівському,
президенту ФК «Львів» Ю. І. Кіндзерському

Інформаційне забезпечення
Катерина Дмітрієва, Людмила Мисан, Костянтин Шиденко, Тетяна Ямкова

Рекламодавці відповідають за зміст наданої інформації, за дотримання авторських прав
і прав третіх осіб, за наявність посилань на ліцензії та зазначень сертифікатів. Видавець виходить із того, що рекламодавець завчасно отримує всі необхідні для публікації дозволи.

ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»
вул. Мельникова, 12, м. Київ
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців № 3093 від 29.01.2008 р.


Логос Україна      << Щур Богдан Володимирович      [ зміст ]