НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 
 

Директор технікуму


ДІДИЧ
Богдан Ярославович

 
Микола Васильович народився 11 березня 1953 р. у с. Тинне Рівненського району Рівненської області.
У 1975 р. закінчив з відзнакою хімічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка. У 1983 р. - аспірантуру при Українському інституті інженерів водного господарства (м. Рівне).
З 1980 р. працює в УІІВГ, нині Національній університет водного господарства та природокористування (НУВГП): з 1994 р. - завідувач кафедри хімії; з 2000 р. - одночасно директор Технічного коледжу НУВГП.
У 1987 р. М. В. Яцкову присвоїли вчений ступінь кандидата технічних наук, через рік - звання старшого наукового співробітника. З 1993 р. він - член-кореспондент Української екологічної Академії наук, заслужений винахідник України, відмінник освіти України.
М. В. Яцков - фахівець у галузі магнітно-електричного розділення дисперсних систем. Керував розробкою ряду пріоритетних бюджетних та госпдоговірних науково-дослідницьких тем, запроваджених в Україні та за кордоном. Є автором понад 300 наукових та науково-методичних праць, зокрема 10 навчальних посібників, 86 винаходів, запатентованих в Україні і за кордоном (США, Японія, Франція, Німеччина, Росія, Італія, Індія, Швеція).


Технічний готує молодших спеціалістів за такими спе-ціальностями: ''монтаж та обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва''; ''обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафто-газопереробної промис-ловості''; ''монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції''; ''прикладна екологія''; ''фінанси''; ''біржова діяльність'' (спеціалізація ''оцінка цілісного майна, операції з нерухомістю''). Колледж проводить підготовку кваліфікованих робітників наступних професій: лаборант хімічного аналізу; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; апаратник, лаборант хімічного аналізу, слюсар-ремонтник; слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка); електромеханік торговельного та холодильного устаткування; електрогазозварник; електрогазозварник на автоматичних і напів-автоматичних машинах; контролер зварювальних робіт; монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, газозварник; електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж; електро-монтажник силових мереж і електроустаткування; касир у банку; контролер ощадного банку; електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин.

Заняття в лабораторії хімічного аналізу

Технічний коледж створений на базі Рівненського професійно-технічного училища № 10 і Косто-пільської філії Рівненського вищого професійного училища № 1 наказом Міністерства освіти і науки України як структурний підрозділ Національного університету водного господарства та природокористування.
У коледжі реалізується система ступеневої підготовки спеціалістів. Розроблені, затверджені в установленому порядку і впроваджені інтегровані плани двох рівнів - підготовка молодших спеціалістів на базі кваліфікованих робітників із скороченням терміну навчання на 1 рік; підготовка бакалаврів в університеті на базі молодших спеціалістів із скороченням терміну навчання на 1 рік за спеціальностями: ''автоматизоване управління технологічними процесами'', ''екологія'', ''обладнан-ня хімічних виробництв'', ''водопостачання і водовідведення''.
Навчально-виховний процес здійснюють близько 80 педагогічних працівників, які об’єднані у 10 циклових комісій. Серед них - 24 спеціалісти вищої категорії, 8 з них мають звання ''викладач-методист'', 9 старших викладачів, 11 осіб мають педагогічне звання ''майстер виробничого навчання першої категорії''. До викладання дисциплін циклу професійної підготовки залучають провідних викладачів університету, запрошують випускників аспірантури і магістратури відповідних факультетів університету. Крім того, з метою підвищення кваліфікації і наукового рівня 7 викладачів коледжу навчаються в аспірантурі.
Керівники та працівники коледжу постійно вдосконалюють навчально-методичне забезпечення навчального процесу, підвищують кваліфікаційний рівень викладацького колективу, зміцнюють матеріально-технічну базу навчального закладу. У технічному коледжі є 37 навчальних кабінетів і лабораторій 12 навчально-виробничих майстерень. Обладнано 4 комп'ютерні класи. Є дві спортивні зали, актова зала, їдальня, два спортивних майданчики, дві бібліотеки з книгофондом 60300 примірників, дві читальні зали, навчально-естетичний центр, медпункт, обладнані за діючими нормативами. Навчальні кабінети, майстерні, лабораторії, побутові приміщення оснащені необхідним обладнанням, спеціальним устаткуванням та комп'ютерною технікою.

Практичні заняття студентів колежду

Для здійснення навчального процесу розробляється відповідне навчально-методичне забезпечення з усіх дисциплін і предметів. На даний час працівники коледжу працюють над загальною науково-методичною темою: ''Науково-методичне забезпечення підготовки кваліфікованих робітників і молодих спеціалістів в умовах ступеневої освіти''. Технічний коледж є базовим навчальним закладом ВНЗ І-ІІ рівня акредитації з впровадженням кредитно-модульної системи, з організацією навчального процессу. На базі коледжу проводяться семінари, круглі столи для директорів, заступників, викладачів навчальних закладів данного типу.
Престиж навчального закладу зріс у Рівненській та сусідніх областях завдяки високому рівню викладання дисциплін, організації практичного навчання, гуманізації навчально-виховного процесу, а також залученню студентів до організації навчальної, виховної, господарської діяльності коледжу шляхом створення й активної роботи студентсько-учнівського парламенту.
Студенти та учні, керовані наставниками, займають призові місця на міських, обласних конкурсах, їх запрошують на конференції всеукраїнського масштабу. Розвитку особистості, розширенню наукового світогляду студентів та учнів сприяє організація олімпіад, науково-практичних конференцій, виставок технічної та художньої творчості та ін.
Виховна робота зі студентами та учнями коледжу підпорядкована важливому завданню - підготовці висококваліфікованих спеціалістів, у яких наукові та професійні знання органічно поєднуються із загальнолюдськими цінностями.
Через фізичне виховання здійснюється утвердження здорового способу життя як невід’ємного елементу загальної культури особистості. До послуг вихованців коледжу - спортивні секції з волейболу, футболу, баскетболу, плавання, армспорту, боксу, легкої атлетики.
Розвиткові естетичних смаків, почуттів, поглядів, формуванню творчої активності студентської та учнівської молоді сприяє естетико-художнє виховання, робота в гуртках художньої самодіяльності. В коледжі діють вокальний та вокально-інструментальний гуртки, хореографічний, драматичний, духової музики. Колективи художньої само-діяльності - активні учасники багатьох фестивалів, конкурсів, зокрема фестивалю ''Студентська весна''.


Логос Україна         <<   Костопільський будівельно-технологічний технікум         [ Зміст ]         Кафедра фізичного виховання   >>